My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
广西壮族自治区 (China) -- Census, 1982. : Guangxi Zhuangzu Zizhiqu di san ci ren kou pu cha shou gong hui zong zi liao hui bian / Guangxi ren kou pu cha ban gong shi.  1983 1
广西壮族自治区 (China) -- Census, 2000. : Guangxi Zhuangzu Zizhiqu 2000 nian ren kou pu cha zi liao = Tabulation on the 2000 population census of Guangxi Zhuang Autonomous Region / Guangxi Zhuangzu Zizhiqu tong ji ju, Guangxi Zhuangzu Zizhiqu ren kou pu cha ban gong shi bian.  2002 1
广西壮族自治区 (China) -- Census, 2010. : Guangxi Zhuangzu Zizhiqu 2010 nian ren kou pu cha zi liao / Guangxi Zhuangzu Zizhiqu tong ji ju, Guangxi Zhuangzu Zizhiqu ren kou pu cha ban gong shi bian = Tabulation on the 2010 population census of Guangxi Zhuang Autonomous Region / compiled by Guangxi Zhuang Autonomous Region Bureau of Statistics, Office for the Sixth Population Census of Guangxi Zhuang Autonomous Region.  2012 1
广西壮族自治区 (China) -- Civilization.   5
广西壮族自治区 (China) -- Commerce. : Guangxi tong zhi. Wai jing mao zhi / Guangxi Zhuangzu Zizhiqu di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1997 1
广西壮族自治区 (China) -- Commerce -- History. : Guangxi tong zhi. Shang ye zhi / Guangxi Zhuangzu Zizhiqu di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2000 1
广西壮族自治区(China) -- Description and travel.   2
广西壮族自治区 (China) -- Economic conditions.   4
广西壮族自治区 (China) -- Economic conditions -- 20th century. : Guangxi tong zhi. Xiang zhen qi ye zhi / Guangxi Zhuangzu Zizhiqu di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2002 1
广西壮族自治区 (China) -- Economic policy. : Guangxi Xi Jiang jing ji dai fa zhan bao gao / Guangxi she hui ke xue yuan.  2013 1
广西壮族自治区(China) -- Ethnic relations. : Guangxi ge min zu zong fa zhi du yan jiu / Qian Zongfan ... [et al.] he zhu.  1997 1
广西壮族自治区 (China) -- Ethnic relations -- Periodicals.   2
广西壮族自治区 (China) -- Gazetteers.   4
广西壮族自治区 (China) Histiry. : Guangxi jiao yu gai ge zhi / Guangxi Zhuangzu Zizhiqu jiao yu ting bian.  2003 1
广西壮族自治区 (China) -- History.   47
广西壮族自治区 (China) -- History -- 20th century.   3
广西壮族自治区 (China) -- History -- Chronology. : Guangxi tong zhi. Da shi ji / Guangxi Zhuangzu Zizhiqu di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1998 1
广西壮族自治区 (China) -- History -- Gazetteers.   2
广西壮族自治区 (China) -- History, Military. : Guangxi tong zhi. Jun shi zhi / Guangxi Zhuangzu Zizhiqu di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1994 1
广西壮族自治区 (China) -- History -- Periodicals.   2
广西壮族自治区 (China) -- History -- Sources.   2
广西壮族自治区 (China) -- Intellectual life -- Tang dynasty, 618-907. : Tang dai wen shi yu Yue xi = Tangdai wenshi yu Yuexi / Yin Zhusheng zhu.  2015 1
广西壮族自治区 (China) -- Languages. : Guangxi tong zhi. Shao shu min zu yu yan zhi / Guangxi Zhuangzu Zizhiqu di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2000 1
广西壮族自治区 (China) -- Maps.   2
广西壮族自治区 (China) -- Politics and government.   3
广西壮族自治区 (China) -- Population.   2
广西壮族自治区 (China) -- Population policy.   2
广西壮族自治区 (China) -- Population -- Statistics.   3
广西壮族自治区 (China) -- Relations -- Foreign countries. : Guangxi tong zhi. Wai shi zhi / Guangxi Zhuangzu Zizhiqu di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1998 1
广西壮族自治区 (China) -- Religion -- History. : Guangxi tong zhi. Zong jiao zhi / Guangxi Zhuangzu Zizhiqu di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1995 1
广西壮族自治区 (China) -- Social conditions.   2
广西壮族自治区 (China) -- Social conditions -- 20th century. : Guangxi tong zhi. Fu lian zhi / Guangxi Zhuangzu Zizhiqu di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2001 1
广西壮族自治区 (China) -- Social life and customs.   5
广西壮族自治区 (China) -- Statistics. : Guangxi tong zhi. Tong ji zhi / Guangxi Zhuangzu Zizhiqu di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1996 1
广西壮族自治区 (China). -- History. : Guangxi tong zhi. Ren min dai biao da hui zhi / Guangxi Zhuangzu Zizhiqu di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1997 1
Chinese language -- Dialects -- China -- 广西壮族自治区.   2
Chinese language -- Dialects -- 中国 -- 广西壮族自治区 -- Phonology. : Yue yu ping hua tu hua fang yin zi hui = Yueyu pinghua tuhua fangyin zihui / zhu bian Chen Hailun, Lin Yi.  2009 1
Chinese literature -- China -- 广西壮族自治区 -- History and criticism. : Gui xi bei zuo jia qun de wen hua shi xue yan jiu / Li Xuerui, Zhang Shuyun, Zhou Shuguo zhu.  2015 1
Ching (Vietnamese people) -- China -- 广西壮族自治区. : Zhongguo Jing zu wen hua shi lüe [electronic resource] / Zhang Yongdong, Zhang Deng bian zhu.  2012 1
Ching (Vietnamese people) -- 中国 -- 广西壮族自治区 -- Social life and customs. : Jing se hai an. Jing zu juan = Jing se haian / Bao Xiaoquan zhu ; Luo Liming zhu bian.  2010 1
Cities and towns, Ancient -- China -- 广西壮族自治区. : Gu zhen Da'an [electronic resource] / Xiao Meng zhu.  2012 1
广西壮族自治区 -- Civilization -- History -- Qing dynasty, 1644-1912. : Qing dai Guangxi Han wen hua chuan bo yan jiu = QingdaiGuangxiHanwenhuachuanboyanjiu / Huang Haiyun zhu.  2009 1
Cultural property -- 中国 -- 广西壮族自治区. : Zhuang zu wen hua yi chan de zheng li yu yan jiu / Zhang Shengzhen zhu.  1994 1
Demographic surveys -- 中国 -- 广西壮族自治区. : 2005 nian Guangxi Zhuangzu Zizhiqu 1% ren kou chou yang diao cha zi liao / Guangxi Zhuangzu Zizhiqu 1% ren kou chou yang diao cha ling dao xiao zu ban gong shi, Guangxi Zhuangzu Zizhiqu tong ji ju bian ; [Shi Rican zhu bian].  2007 1
Education, Rural -- China -- 广西壮族自治区. : Guangxi xiang tu jiao cai de li shi, xian zhuang ji fa zhan qian jing yan jiu : jian lun guo jia zhi shi yu xiang tu zhi shi de chong tu yu zheng he / Feng Rulin zhu.  2016 1
Educational innovations -- 中国 -- 广西壮族自治区. : Jiao yu yu she hui gai zao : Lei Peihong yu jin dai Guangxi jiao yu yu she hui = Education and social transformation / Cao Tianzhong zhu.  2004 1
Ethnology -- China -- 广西壮族自治区. : Bai yue lun cong. Di si ji [electronic resource] / Yuan Dingsheng zhu bian.  2012 1
Excavations (Archaeology) -- 中国 -- 广西壮族自治区 -- Catalogs. : Xi Han Nanyue wang bo wu guan zhen pin tu lu / Xi Han Nanyue wang bo wu guan bian.  2007 1
Folk festivals -- 中国 -- 广西壮族自治区. : Mulao zu yi fan jie / zuo zhe Li Xuerui, Li Lian.  2013 1
Folk songs -- China -- 广西壮族自治区. : Debao ge wei shan ge [electronic resource] = Sei Hanghdonq Dwzbauj / Wang Yingchun, He Shirong sou ji zheng li.  2009 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next