My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Hydraulic engineering -- 中國 -- 成都 -- History. : Chengdu Shi zhi. Shui li zhi = Cheng du shi zhi shuili zhi / Chengdu Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  2001 1
Labor unions -- 中囯 -- 成都 -- History. : Chengdu tie lu ju gong hui zhi, 1953-1988 / Chengdu tie lu ju gong hui zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1997 1
Mandarin dialects -- 中国 -- 成都. : Sichuan Chengdu hua yin xi ci hui diao cha yan jiu / He Wan, Rao Dongmei zhu.  2013 1
Population geography China 成都. : Ren kou yu ce mo xing yan jiu ji ying yong [electronic resource] / Li Xiaomei zhu.  2011 1
Water resources development -- 中國 -- 成都 -- History. : Chengdu Shi zhi. Shui li zhi = Cheng du shi zhi shuili zhi / Chengdu Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  2001 1
成都 (中國) -- History. : Chengdu Shi zhi. Shui li zhi = Cheng du shi zhi shuili zhi / Chengdu Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  2001 1
成都 (中囯) -- History. : Chengdu Shi zhi. Min zu zhi = Cheng du shi zhi min zu zhi / Chengdu Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  2001 1
成都 (中国) -- Economic conditions. : Chengdu / "Chengdu" ke ti zu zhu.  2007 1
成都 (中国) -- Economic policy. : Chengdu / "Chengdu" ke ti zu zhu.  2007 1
成都 (中国) -- History.   3
成都 (中国) -- History -- Anecdotes. : Chengdu jiu wen / Deng Muqing zhu.  2005 1
成都 (中国) -- Social life and customs.   2
成都市 (China) -- History.   2
成都市 (China) -- History -- Anecdotes.   2
Art, Chinese -- 中国 -- 成都市(Municipality). : Chengdu mei shu zhi : 1840-1999 = Chengdu art ambition / Zhang Yingchuan zhu bian ; Chengdu Shi wen hua ju, Chengdu hua yuan bian.  2006 1
Burial -- 中国 -- 成都市(Municipality) : Chengdu shang ye jie chuan guan zang / Chengdu wen wu kao gu yan jiu suo bian zhu.  2009 1
Chinese literature -- 中國 -- 成都市(Municipality) : Chengdu wen lei [electronic resource] : [50 juan / Hu Zhongrong, Cheng Yusun deng bian].  2006 1
Excavations (Archaeology) -- 中国 -- 成都市(Municipality). : Chengdu shang ye jie chuan guan zang / Chengdu wen wu kao gu yan jiu suo bian zhu.  2009 1
Painters -- 中國 -- 成都市(Municipality) : Yizhou ming hua lu [electronic resource] : [3 juan / Huang Xiufu zhuan].  2006 1
Painting, Chinese -- 中國 -- 成都市(Municipality) : Yizhou ming hua lu [electronic resource] : [3 juan / Huang Xiufu zhuan].  2006 1
Tombs -- 中国 -- 成都市(Municipality) : Chengdu shang ye jie chuan guan zang / Chengdu wen wu kao gu yan jiu suo bian zhu.  2009 1
Real property tax -- China -- 成都市 -- 新都. : Fang chan shui zheng shou dui qu yu jing ji de ying xiang [electronic resource ] : yi Xindu Qu wei li = Influence of the real estate tax over regional economies : a case of Xindu district / Yang Jirui ... [et al.] zhu.  2011 1
成都市(中國 : Municipality) -- Description and travel. : Sui hua ji li pu [electronic resource] / [Fei Zhu zhuan].  2006 1
成都市 (中囯) -- Census, 2000. : Chengdu Shi 2000 nian ren kou pu cha zi liao = The reference of population census of Chengdu in 2000 / Chengdu Shi di 5 ci ren kou pu cha ban gong shi bian ; [Zhang Xiaoxue zhu bian].  2002 1
成都市 (中囯) -- Population -- Statistics. : Chengdu Shi 2000 nian ren kou pu cha zi liao = The reference of population census of Chengdu in 2000 / Chengdu Shi di 5 ci ren kou pu cha ban gong shi bian ; [Zhang Xiaoxue zhu bian].  2002 1
成都市(中国 : Municipality) -- Antiquities. : Chengdu shang ye jie chuan guan zang / Chengdu wen wu kao gu yan jiu suo bian zhu.  2009 1
成都金沙遗址博物馆. : Jinsha da yi zhi bao hu yu li yong de tan suo ji shi jian / Chengdu Jinsha yi zhi bo wu guan bian zhu.  2017 1
成都钢铁厂 -- History. : Cheng gang zhi / ["Cheng gang zhi" bian wei hui].  1985 1
成都铁路局工会 -- History. : Chengdu tie lu ju gong hui zhi, 1953-1988 / Chengdu tie lu ju gong hui zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1997 1
成瀬仁蔵, 1858-1919 -- Biography. : Naruse Jinzō / Nakajima Kuni ; Nihon Rekishi Gakkai henshū.  2002 1
  成瀬已喜男, 1905-1969 -- See Naruse, Mikio, 1905-1969   1
  成瀬巳喜男, 1905-1969 -- See Naruse, Mikio, 1905-1969   1
成县 (China) -- Census, 1982. : Gansu Sheng Cheng Xian di 3 ci ren kou pu cha shou gong hui zong zi liao hui bian.  1983 1
成县 (China) -- Population -- Statistics. : Gansu Sheng Cheng Xian di 3 ci ren kou pu cha shou gong hui zong zi liao hui bian.  1983 1
李南央, 1950- -- History and criticism. : Wo you zhe yang yi ge mu qin = Mother, will you listen to me? / Li Nanyang zhu ; Wang Ruoshui ping shu.  2003 1
张国焘, 1897- : Zhang Guotao he "Wo de hui yi" / Yu Jinan bian zhu.  1982 1
高劍父, 1879-1951. : Gao Jianfu hua lun shu ping / Huang Zhaohan = Kao Chien-fu's theory of painting / Wong Shiu Hon.  1972 1
張國燾, 1897- : Ping Zhang Guotao de Wo de hui yi : Zhongguo di er ci ge ming shi bai de qian yin hou guo he jiao xun / Peng Shuzhi zhu.  1975 1
戚本禹. : Qi Benyu zi liao ji.  1970 1
戚本禹, 1931-2016. : Qi Benyu hui yi lu / Qi Benyu zhu.  2016 1
戚繼光, 1528-1587 -- Drama. : Qi Jiguang zhan zi -- Jing ju / Duanmu Hongliang [Cao Jiajing] bian ju.  1956 1
戚繼光, 1528-1587 -- Fiction. : Qi Nantang jiao ping Wo kou zhi zhuan. Zhang gu yan yi : [qi hui].  1990 1
戚繼光, 1528-1587. : Qi Jiguang / Xie Chengren zhu.  1978 1
戚继光, 1528-1587.   2
李涪, 9th cent. -- Indexes. : Kan wu yin de = Index to the rectification of errors of Li Fou.  1966 1
戢翼翹, 1885- : Ji Yiqiao xian sheng fang wen ji lu / jiao yue Guo Tingyi ; fang wen zhe Li Yushu ; ji lu Chen Cun'gong.  1985 1
戰國策.   5
戰國策 -- Concordances. : Zhan guo ce zhu zi suo yin = A Concordance to the Zhanguoce / [zhu bian Liu Dianjue, Chen Fangzheng].  1992 1
戰國策 -- Dictionaries. : Zhan guo ce ci dian / Wang Yandong bian [zhu].  2001 1
戰國策 -- Indexes. : Zhan guo ce tong jian / [Zhong Fa Han xue yan jiu suo bian].  1968 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next