My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
中國 歷史 戊戍政變(1898) : Wu shu bian fa shi yan jiu / huang zhang jian zhuan.  1970 1
成中英, 1935-   4
成仿吾. : Cheng Fangwu xiao zhang ji nian wen ji / "Cheng Fangwu xiao zhang ji nian wen ji" bian ji zu bian.  1992 1
成仿吾 -- Criticism and interpretation. : Cheng Fangwu ji qi zuo pin.  1976 1
成功法. : Hito o ugokasu / Dale Carnegie [cho] ; Yamaguchi Hiroshi yaku.  1999 1
  成吉思汗, 1162-1227 -- See Genghis Khan, 1162-1227   1
窺基, 632-682. : Cheng wei shi lun shu ji shan zhu / shan zhu zhe Luo Shixian.  1993 1
成安县 (China) -- History. : Cheng'an xian zhi / Hebei sheng Cheng'an xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1996 1
成島司直, 1778-1862. -- Concordances. : Tokugawa jikki sakuin / Tokugawa Jikki Kenkyūkai hen.  1977 1
成武县 (China) -- History -- Sources. : Chengwu xian zhi / Shandong sheng Chengwu xian shi zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1992 1
  成瀨己喜男, 1905-1969 -- See Naruse, Mikio, 1905-1969   1
  成瀨已喜男, 1905-1969 -- See Naruse, Mikio, 1905-1969   1
  成瀨巳喜男, 1905-1969 -- See Naruse, Mikio, 1905-1969   1
  成都 (China) -- See Chengdu (China)   1
成都 (China) : Li Jieren shuo Chengdu / Zeng Zhizhong, You Deyan bian.  2001 1
成都 (China) -- Antiquities.   9
成都 (China) -- Antiquities -- Periodicals. : Chengdu kao gu yan jiu / Chengdu wen wu kao gu yan jiu suo bian zhu.    1
成都 (China) -- Census, 1964. : Chengdu Shi di 2 ci ren kou pu cha zi liao : 1964 nian 6 yue 30 ri.  1964 1
成都 (China) -- Census, 2010. : Chengdu Shi 2010 nian ren kou pu cha zi liao / Chengdu Shi ren kou pu cha ban gong shi, Chengdu Shi tong ji ju bian = Tabulation on the 2010 population census of Chengdu City / compiled by Office for the Population Census of Chengdu City, Chengdu City Bureau of Statistics.  2013 1
成都 (China) -- Commerce -- History. : Chengdu Shi zhi. Dui wai jing ji mao yi zhi = Cheng du shi zhi dui wai jing ji mao yi zhi / Chengdu Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  2001 1
成都 (China) -- Description.   2
成都 (China) Description Guide-books. : Chengdu Ping yuan lü you zhi nan / Lü Xuan, Wan Huai bian zhu.  1984 1
成都 (China) -- Economic conditions.   2
成都 (China) -- Foreign economic relations. : Chengdu Shi zhi. Dui wai jing ji mao yi zhi = Cheng du shi zhi dui wai jing ji mao yi zhi / Chengdu Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  2001 1
成都 (China) -- Gazetteers. : Chengdu Shi zhi. You zheng zhi = Cheng du shi zhi you zheng zhi / Chengdu Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1993 1
成都 (China) -- Genealogy : Chengdu Dongshan Kejia shi zu zhi / Li Quanzhong zheng li, Xie Taofang shen ding.  2001 1
成都 (China) -- Historical geography. : Chengdu Shi zhi. Di li zhi = Cheng du shi zhi. Di li zhi / Chengdu Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1993 1
成都 (China) -- History.   12
成都 (China) -- History -- 19th century. : Chengdu Shi zhi. Di li zhi = Cheng du shi zhi. Di li zhi / Chengdu Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1993 1
成都 (China) -- History -- 20th century.   2
成都 (China) -- History, Military -- 19th century. : Chengdu Shi zhi. Jun shi zhi = Cheng du shi zhi. Jun shi zhi / Chengdu Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1997 1
成都 (China) -- History, Military -- 20th century. : Chengdu Shi zhi. Jun shi zhi = Cheng du shi zhi. Jun shi zhi / Chengdu Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1997 1
成都 (China) -- Maps. : Chengdu Shi di tu ce / [Chengdu di tu chu ban she bian zhi].  1998 1
成都 (China) -- Population -- Statistics.   2
Chinese language -- Dialects -- 中国 -- 成都. : Chengdu Shi zhi. Min su fang yan zhi = Cheng du shi zhi min su fang yan zhi / Chengdu Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  2006 1
Chinese literature -- 中囯 -- 成都 -- History and criticism. : Chengdu Shi zhi. Wen xue zhi = Chengdu Shi zhi wen xue zhi / Chengdu Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  2001 1
Cities and towns, Ancient -- China -- 成都. : Chengdu tian fu guang chang dong bei ce gu yi zhi kao gu fa jue bao gao / Chengdu wen wu kao gu yan jiu suo bian zhu.  2016 1
Education, Higher -- China -- 成都 -- Case studies. : Jiao yu jiao xue yi ti hua gai ge de yan jiu yu shi jian / zhu bian, Zhou Dingwen, Xie Mingyuan.  2012 1
Educational change -- China -- 成都 -- Case studies. : Jiao yu jiao xue yi ti hua gai ge de yan jiu yu shi jian / zhu bian, Zhou Dingwen, Xie Mingyuan.  2012 1
Educational innovations -- China -- 成都 -- Case studies. : Jiao yu jiao xue yi ti hua gai ge de yan jiu yu shi jian / zhu bian, Zhou Dingwen, Xie Mingyuan.  2012 1
Ethnology -- 中囯 -- 成都. : Chengdu Dongshan Kejia shi zu zhi / Li Quanzhong zheng li, Xie Taofang shen ding.  2001 1
Ethnology -- 中囯 -- 成都 -- History. : Chengdu Shi zhi. Min zu zhi = Cheng du shi zhi min zu zhi / Chengdu Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  2001 1
Excavations (Archaeology) -- China -- 成都. : Chengdu tian fu guang chang dong bei ce gu yi zhi kao gu fa jue bao gao / Chengdu wen wu kao gu yan jiu suo bian zhu.  2016 1
Excavations (Archaeology) -- 中國 -- 成都. : Tian ci wang guo : Sanxingdui, Jinsha yi zhi fa xian zhi mi / Yue Nan zhu.  2004 1
Excavations (Archaeology) -- 中国 -- 成都.   2
Hydraulic engineering -- 中國 -- 成都 -- History. : Chengdu Shi zhi. Shui li zhi = Cheng du shi zhi shuili zhi / Chengdu Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  2001 1
Labor unions -- 中囯 -- 成都 -- History. : Chengdu tie lu ju gong hui zhi, 1953-1988 / Chengdu tie lu ju gong hui zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1997 1
Mandarin dialects -- 中国 -- 成都. : Sichuan Chengdu hua yin xi ci hui diao cha yan jiu / He Wan, Rao Dongmei zhu.  2013 1
Population geography China 成都. : Ren kou yu ce mo xing yan jiu ji ying yong [electronic resource] / Li Xiaomei zhu.  2011 1
Water resources development -- 中國 -- 成都 -- History. : Chengdu Shi zhi. Shui li zhi = Cheng du shi zhi shuili zhi / Chengdu Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  2001 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next