My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
  李汝真, approximately 1763-approximately 1830 -- See Li, Ruzhen, approximately 1763-approximately 1830   1
  李泰伯, 1009-1059 -- See Li, Gou, 1009-1059   1
李洱, 1966- -- Criticism and interpretation. : Huang hua tai yu zao jiao shu : Zhong yuan wu zuo jia lun / Liang Hong zhu.  2013 1
李洪, 1951- : Fa lun gong chuang shi ren Li Hongzhi ping zhuan / Zhang Weiqing, Qiao Gong.  1999 1
李洪志, 1951-   9
李洽, 1192-1279. : Ce yuan hai jing fen lei shi shu : [10 juan] / [Gu Yingxiang zhuan]  1971 1
李淸照, 1081-approximately 1141 -- Biography. : Li Qingzhao zhuan / Ruo Tong zhu.  1988 1
李淸照, 1081-ca. 1141. : Li Qingzhao yu Zhu Shuzhen ping zhuan / Miao Xiangzhen zhu.  1989 1
李淸照, 1081-ca. 1141 -- Criticism and interpretation. : Shandong Sheng zhi. Zhu zi ming jia zhi. Xin Qiji, Li Qingzhao / Shandong Sheng di fang shi zhi bian zuan wei yuan hui.  2001 1
李淸照, 1081-ca. 1141 -- Fiction. : Li Qingzhao quan zhuan / Zhu Xiang bian zhu.  2002 1
李淑贤, 1924-1997 -- Marriage. : Mo dai huang di zui hou yi ci hun yin jie mi / Jia Yinghua zhu.  2001 1
李源棧. : Taiwan sheng can yi hui, lin shi sheng yi hui ji sheng yi hui shi qi shi liao hui bian ji hua : Li Yuanzhan xian sheng shi liao hui bian / Ji hua zhu chi ren Yang Guofu ; Taiwan sheng zi yi hui bian yin.  2001 1
  李漁, 1611-1680? -- See Li, Yu, 1611-1680?   1
李漁, 1611-1680? -- Biography. : Li Yu yan jiu / Huang Lizhen zhu.  1974 1
李漁, 1611-1680? -- Criticism and interpretation. : Li Yu yan jiu = LiYu yanjiu / Huang Qiang zhu.  1996 1
李漁, 1611-1680? : Yang sheng si shu / Chen Kejiong, Tao Guoliang, He Shilong yi zhu.  1998 1
  李澤厚 -- See Li, Zehou   1
李澤厚. : Heige'er zhu yi de you ling yu Zhongguo zhi shi fen zi : Li Zehou yan jiu / Gu Xin zhu.  1994 1
李澤藩, 1907- -- Catalogs. : Li Zefan = Lee Tze-fan / [ben juan zhu zhe Huang Guangnan].  1994 1
李澤鉅. : Li Jiacheng fu zi chuan qi / Li Yongshi zhu.  2002 1
李濟, 1896-1979. : Qing zhu Li Ji xian sheng qi shi sui lun wen ji / Qing zhu Li Ji xian sheng qi shi sui lun wen ji bian ji wei yuan hui bian ji.  1967 1
  李煜, 937-978 -- See Li, Yu, 937-978   1
李煜, 937-978 -- Criticism and interpretation. : Li Yu ci tao lun ji / "Wen xue yi chan" bian ji bu bian.  1957 1
李煦, 1655-1729 -- Chronology. : Li Shizhen Li Xu fu zi nian pu : Hong lou meng yu Qing chu shi liao gou xuan / Wang Liqi.  1983 1
李煦, 1655-1729. : Li Xu zou zhe / Gu gong bo wu yuan Ming Qing tang an bu bian.  1976 1
李煥, 1917- : Zhui sui ban shi ji : Li Huan yu Jingguo xian sheng / Lin Yinting zhu.  1998 1
  李煌, 1501-1570 -- See Yi, Hwang, 1501-1570   1
李玉, ca. 1590-ca. 1660 -- Criticism and interpretation. : Ming mo Qing chu ju zuo jia zhi li shi guan huai : yi Li Yu, Hong Sheng, Kong Shangren wei zhu / Kang Yilan zhu.  2004 1
李玉琴 -- Fiction. : Mo dai huang fei / Zhang Yihong zhu ; [cha tu Zhou Shen].  1984 1
  李玟, 1976- -- See Lee, CoCo, 1976-   1
李瑛, 1926- -- Criticism and interpretation. : Li Ying yan jiu zhuan ji / Li Yang, Li Yijuan bian.  1983 1
李瑞環.   2
  李登輝 -- See Lee, Teng-hui   1
李登輝.   4
李登輝, 1923-   2
李登輝 -- Pictorial works. : Li Denghui zong tong zhao pian ji = President Lee's photo collection / [Guo shi guan Li Denghui kou shu li shi xiao zu bian ji].  2005 1
李登輝 -- Travel -- United States. : Taiwan min zhu zhi l? : er ling ling wu nian Liqian zong tong Meiguo xing ji shi [electronic resource] / Quncehui bian.  2006 1
  李登辉 -- See Lee, Teng-hui   1
李登辉.   3
李登辉, 1872-1947. : Li Denghui zhuan / Qian Yimin zhu.  2005 1
  李白, 701-762 -- See Li, Bai, 701-762   1
李白, 701-762.   15
李白, 701-762 -- Aesthetics. : Li Bai Du Fu lun hua shi san ji / Wang Bomin zhu.  1983 1
李白, 701-762 -- Biography. : Zhe xian shi hao Li Bai / Yu Xianhao, Zhang Qichao zhu.  1991 1
李白, 701-762 -- Criticism and interpretation.   23
李白, 701-762 -- Criticism and interpretation -- Congresses. : Ji nian Li Bai shi shi yi er er ling nian ji jiang you Li Bai ji nian guan kai guan da hui hui kan / Li Bai ji nian guan bian.  1984 1
李白, 701-762 -- Criticism and interpretation -- Periodicals. : Zhongguo Li Bai yan jiu / Zhongguo Li Bai yan jiu hui, Ma'anshan Li Bai yan jiu suo bian.    1
李白, 701-762 -- Encyclopedias. : Li Bai da ci dian / Yu Xianhao chu bian.  1995 1
李白, 701-762 -- Translations into English. : Li Bai shi xuan = Selected poems of Li Bai / Xu Yuanchong ying yi.  2007 1
李白. -- Criticism and interpretation. : Zhongguo san da shi ren xin lun / Huang Guobin zhu.  1982 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next