My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
桂太郎, 1947-1913. : Kōshaku Katsura Tarō den / Tokutomi Sohō hencho.  1967 1
桂平县 (China) -- History. : Guiping Xian zhi / Guiping Xian zhi bian zuan wei yuan hui.  1991 1
張鳴鳳, ju ren 1552. : Gui sheng : [4 juan] fu Gui gu [8 juan / Zhang Mingfeng zhuan.  1973 1
  桂林 (Guangxi Zhuangzu Zizhiqu, China) -- See Guilin (Guangxi Zhuangzu Zizhiqu, China)   1
桂林(Guangxi Zhuangzu Zizhiqu, China) -- Description. : Gui sheng : [4 juan] fu Gui gu [8 juan / Zhang Mingfeng zhuan.  1973 1
桂林 (Guangxi Zhuangzu Zizhiqu, China) -- History. : Guilin shi zhi = Guilin annals / Guilin shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zong zuan Yan Bangying ; fu zong zuan Zhang Hanning, Zhang Yigui, Wu Jin.  1997 1
桂林 (广西壯族自治區, China) -- History. : Guilin Li Jiang zhi / "Guilin Li Jiang zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  2004 1
桂林 (广西壮族自治区, China) -- Description. : Guilin shan shui / Huang Liang zhu.  1956 1
桂林(广西壮族自治区, China) -- History. : Guilin Shi Diecai Qu zhi [electronic resource] / Guilin Shi Diecai Qu di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2012 1
桂林 (廣西壯族自治區, China) -- Description and travel. : Guilin, Lijiang lü you shi yong tu ce = Guilin Lijiang luyoushiyongtuce / Lingzi, Liao Tianmin bian zhu.  2002 1
桂林 (廣西壯族自治區, China) -- Guidebooks. : Guilin, Lijiang lü you shi yong tu ce = Guilin Lijiang luyoushiyongtuce / Lingzi, Liao Tianmin bian zhu.  2002 1
桂林 (廣西壯族自治區, 中國) -- History. : Dang dai Guangxi Guilin Shi, 1949-1995 / "Dang dai Guangxi" cong shu bian wei hui, "Dang dai Guangxi Guilin Shi" bian wei hui bian.  1999 1
桂林博物馆 -- Catalogs. : Cang bao ji cui : Guilin bo wu guan cang wen wu jing pin = Essence of treasures : Guilin Museum collection of cultural relics = Cangbao jicui : Guilin bowuguan cang wenwu jingpin / zhu bian Tang Chunsong ; fu zhu bian Wei Weineng [and three others].  2015 1
桂林地区 (China) -- Economic conditions -- Statistics -- Periodicals. : Guilin di qu jing ji tong ji nian jian = Economic and statistical yearbook of Guilin District / "Guilin di qu jing ji tong ji nian jian" bian wei hui bian.  1995- 1
  桂林市 (China) -- See Guilin (Guangxi Zhuangzu Zizhiqu, China)   1
桂林市 (China) -- History.   2
桂林市 (China) -- History -- Sources. : Guilin wen hua cheng ji shi / Guangxi she hui ke xue yuan zhu bian ; bian xuan zhe Pan Qixu ... [et al.]  1984 1
桂林市 (China) -- Intellectual life. : Guilin wen hua cheng gai kuang / Guangxi she hui ke xue yuan, Guangxi shi fan da xue zhu bian ; bian zhu zhe Yang Yiqun ... [et al.].  1986 1
桂林市 (China) -- Pictorial works. : Guilin / zhu bian Yu Guokun, Liu Ying.  1993 1
桂東縣 (China) -- History -- Sources. : Guidong Xian zhi : Hunan Sheng : [20 juan, juan shou 1 juan] / Liu Huabang, Guo Qixun zuan.  1975 1
范成大, 1126-1193. : Gui hai yu heng zhi jiao bu / Qi Zhiping jiao bu.  1984 1
桂離宮(Kyoto, Japan)   6
桂东县 (China) -- History. : Guidong Xian zhi / Guidong Xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1998 1
桂阳县 (China) -- History.   4
桂阳县 (Hunan Sheng, China) -- History. : Guiyang Xian zhi, 1989-2000 nian / Hunan Sheng Guiyang Xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2004 1
Mural painting and decoration, Chinese -- China -- 桂阳县. : Guiyang Liujialing Song dai bi hua mu / Hunan Sheng wen wu kao gu yan jiu suo bian = Liujialing mural tomb in Guiyang / by Hunan Provincial Institute of Archaeology and Cultural Relics.  2013 1
Tombs -- China -- 桂阳县. : Guiyang Liujialing Song dai bi hua mu / Hunan Sheng wen wu kao gu yan jiu suo bian = Liujialing mural tomb in Guiyang / by Hunan Provincial Institute of Archaeology and Cultural Relics.  2013 1
  桂ゆき, 1913-1991 -- See Katsura, Yuki, 1913-1991   1
  桂ゆき子, 1913-1991 -- See Katsura, Yuki, 1913-1991   1
  栗原貞子 -- See Kurihara, Sadako   1
  栗林忠道, 1890 or 1891-1945 -- See Kuribayashi, Tadamichi, 1890 or 1891-1945   1
栗林隆, 1968- -- Exhibitions. : Neichā sensu : Nihon no shizen chikakuryoku o kangaeru = Sensing nature : rethinking the Japanese perception of nature / Yoshioka Tokujin, Shinoda Tarō, Kuribayashi Takashi ; [hensha Mori Bijutsukan].  2010 1
桑原武夫, 1904- : Ningen sobyō / Kuwabara Takeo.  1976 1
  桑德堡, 1878-1967 -- See Sandburg, Carl, 1878-1967   1
桑植县 (China) -- Economic conditions. : Zhongguo guo qing cong shu. Bai xian shi jing ji she hui diao cha. Sangzhi juan / "Zhongguo guo qing cong shu--Bai xian shi jing ji she hui diao cha" bian ji wei yuan hui, [Sangzhi xian qing diao cha zu].  1994 1
桑植县(China) -- History -- 18th century. : Sangzhi Xian zhi / Sangzhi Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2000 1
桑植县 (China) -- History -- 19th century. : Sangzhi Xian zhi / Sangzhi Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2000 1
桑植县 (China) -- History -- 20th century. : Sangzhi Xian zhi / Sangzhi Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2000 1
桑植县 (China) -- Social conditions. : Zhongguo guo qing cong shu. Bai xian shi jing ji she hui diao cha. Sangzhi juan / "Zhongguo guo qing cong shu--Bai xian shi jing ji she hui diao cha" bian ji wei yuan hui, [Sangzhi xian qing diao cha zu].  1994 1
  桑結嘉措, 1653-1705 -- See Sangs-rgyas-rgya-mtsho, Sde-srid, 1653-1705   1
桑雄地区 (China) -- Ethnic relations. : Heihe xian Sangxiong Diqu Aba bu luo diao cha bao gao.  1964 1
  桑雅·赫尼, 1912-1969 -- See Henie, Sonja, 1912-1969   1
  桑默, 唐娜 -- See Summer, Donna   1
  桑曄, 1955- -- See Sang, Ye, 1955-   1
  桑晔, 1955- -- See Sang, Ye, 1955-   1
Chinese poetry -- China -- 桐城市 (Anhui Sheng) -- History and criticism. : Ming Qing Tongcheng wang zu shi ge yan jiu / Zhou Chengqiang zhu.  2017 1
Gentry -- China -- 桐城市(Anhui Sheng) -- History. : Ming Qing Tongcheng wang zu shi ge yan jiu / Zhou Chengqiang zhu.  2017 1
桐城县 (China) -- History. : Tongcheng xian zhi / Tongcheng xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1995 1
桐柏县 (China) -- History. : Tongbo xian zhi / Tongbo xian di fang shi zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1995 1
桐梓县 (China) -- History. : Tongzi Xian zhi / Tongzi Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1997 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next