My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Gentry -- China -- 桐城市(Anhui Sheng) -- History. : Ming Qing Tongcheng wang zu shi ge yan jiu / Zhou Chengqiang zhu.  2017 1
桐城县 (China) -- History. : Tongcheng xian zhi / Tongcheng xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1995 1
桐柏县 (China) -- History. : Tongbo xian zhi / Tongbo xian di fang shi zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1995 1
桐梓县 (China) -- History. : Tongzi Xian zhi / Tongzi Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1997 1
桐庐县 (China) -- History. : Tonglu xian zhi / Tonglu xian zhi bian zuan wei yuan hui.  1991 1
桐乡市 (China) -- Economic conditions. : Zhongguo guo qing cong shu. Bai xian shi jing ji she hui diao cha. Tongxiang juan / "Zhongguo guo qing cong shu--Bai xian shi jing ji she hui diao cha" bian ji wei yuan hui, [Tongxiang shi qing diao cha zu].  1995 1
桐乡市 (China) -- Social conditions. : Zhongguo guo qing cong shu. Bai xian shi jing ji she hui diao cha. Tongxiang juan / "Zhongguo guo qing cong shu--Bai xian shi jing ji she hui diao cha" bian ji wei yuan hui, [Tongxiang shi qing diao cha zu].  1995 1
  根西 -- See Guernsey   1
根来寺 (Iwade-shi, Japan) : Kokuhō Daidenpōin Tahōtō shūri kōji hōkokusho Kinki VII Wakayama-ken 1 / Kokuhō Daidenpōin Tahōtō Shūri Kōji Iinbu Shutchōjo hensan.  2005 1
  柴五郎, 1860?-1945 -- See Shiba, Gorō, 1860?-1945   1
  柴可夫斯基, 1840-1893 -- See Tchaikovsky, Peter Ilich, 1840-1893   1
柴德森 -- Travel -- China -- Elunchun Zizhiqi. : Elunchun feng qing / Chai Desen, Dang Junshan.  1986 1
柴望, 1212-1280. : Dongshan shi xuan : [shang xia juan / Ge Shaoti zhuan]. Liu tang wai ji : [4 juan / shi Daocan zhuan]. Qiutang ji : [2 juan / Chai Wang zhuan]  1974 1
柴静, 1976- : Kan jian / Chai Jing.  2015 1
Children's literature, Chinese -- 台灣 -- 桃園縣 -- History andcriticism. : Ning shi Taiwan er tong wen xue de zhong zhen : Taoyuan Xian er tong wen xue shi [electronic resource] / Xie Hongwen zhu.  2006 1
Children's songs, Chinese -- 臺灣 -- 桃園縣. : Zhu jia lai chang ge nian yao : Taoyuan Xian Minnan yu xiang tu ge yao dao du xuan ji / [zhu bian Lin Suqin ... [et al.]].  2003 1
Folk poetry, Chinese -- 臺灣 -- 桃園縣. : Zhu jia lai chang ge nian yao : Taoyuan Xian Minnan yu xiang tu ge yao dao du xuan ji / [zhu bian Lin Suqin ... [et al.]].  2003 1
Folk songs, Chinese -- 臺灣 -- 桃園縣. : Zhu jia lai chang ge nian yao : Taoyuan Xian Minnan yu xiang tu ge yao dao du xuan ji / [zhu bian Lin Suqin ... [et al.]].  2003 1
Southern Min dialects -- 臺灣 -- 桃園縣. : Zhu jia lai chang ge nian yao : Taoyuan Xian Minnan yu xiang tu ge yao dao du xuan ji / [zhu bian Lin Suqin ... [et al.]].  2003 1
桃園縣(Taiwan) -- History -- Sources. : Taoyuan Xian zhi : Taiwan Sheng / Guo Xunfeng zhu xiu ; Shi Zhangru deng zuan.  1983 1
桃園縣 (臺灣) -- History -- Sources. : Ri zhi shi qi Taibei Taoyuan di qu yuan zhu min shi liao hui bian / Wang Xuexin bian yi.  2011 1
桃江县 (China) -- History -- Sources. : Taojiang xian zhi / Taojiang xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1993 1
桃源縣 (China) -- History. : Wanli Taoyuan xian zhi / [Zheng Tianzuo ke xiu, Li Zheng zuan]. Wanli Chengtian fu zhi / [Sun Wenlong zuan ji].  1991 1
桃源县 (China) -- History -- 19th century. : Taoyuan xian zhi / Taoyuan xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1995 1
桃源县(China) -- History -- 20th century. : Taoyuan xian zhi / Taoyuan xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1995 1
陶濳, 372?-427. : Taohuayuan zhi lüe Shi san juan, juan shou yi juan / (qing) Tang Kaishao, Hu Zhuo bian zuan ; Liu Jing, Ying Guobin xiao dian.  2008 1
桃花坞 (Suzhou, Jiangsu Sheng, China) : Taohua wu mu ke nian hua / zhu bian Yan Li.  2006 1
孔尚任, 1648-1718.   4
孔尚任, 1648-1718. -- Criticism and interpretation. : Liang Qichao pi zhu ben "tao hua shan" / [Qing] Kong Shangren zhu ; [Qing]Liang Qichao pi zhu ; Cheng Ning jiao dian.  2014 1
  桃花菴主, 1470-1524 -- See Tang, Yin, 1470-1524   1
  株宏, 1535-1615 -- See Zhuhong, 1535-1615   1
株洲市 (China) -- Census, 2000. : Hunan Sheng Zhuzhou Shi ren kou pu cha zi liao, 2000 nian / Zhuzhou Shi ren min zheng fu di 5 ci ren kou pu cha ling dao xiao zu ban gong shi bian ; Chu Fuqi zhu bian.  2002 1
株洲市 (China) -- Gazetteers. : Zhuzhou jian zhi / Zhuzhou Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  2000 1
株洲市 (China) -- History. : Zhuzhou jian zhi / Zhuzhou Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  2000 1
株洲市 (China) -- Intellectual life. : Hunan Zhuzhou zhi qing shi liao / Zhou Xiangxin bian zhu.  2007 1
株洲市 (China) -- Population -- Statistics. : Hunan Sheng Zhuzhou Shi ren kou pu cha zi liao, 2000 nian / Zhuzhou Shi ren min zheng fu di 5 ci ren kou pu cha ling dao xiao zu ban gong shi bian ; Chu Fuqi zhu bian.  2002 1
交通运输经济 株洲市. : Zhu zhou shi zhi. Di san ce, Jiao tong, you dian / Zhu zhou shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1994 1
株洲市 地方志. : Zhu zhou shi zhi. Di san ce, Jiao tong, you dian / Zhu zhou shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1994 1
地方志 湖南省 株洲市.   2
对外贸易 概况 湖南省 株洲市. : Zhu zhou shi zhi. [di qi ce], [Dui wai jing ji mao yi] / Zhu zhou shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1996 1
军事 湖南省 株洲市. : Zhu zhou shi zhi. [di shi er ce], [Jun shi] / Zhu zhou shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1997 1
邮电业 株洲市. : Zhu zhou shi zhi. Di san ce, Jiao tong, you dian / Zhu zhou shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1994 1
株洲县 (Hunan Sheng, China) -- History. : Zhuzhou xian zhi / Hunan sheng Zhuzhou xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1995 1
日本語 -- 格. : Gendai gengo riron to kaku / Ishiwata Toshio cho.  1999 1
  格拉姆・葛林, 1904-1991 -- See Greene, Graham, 1904-1991   1
  格拉克,朱利安́, 1910-2007 -- See Gracq, Julien, 1910-2007   1
  格蘭氏, 1822-1885 -- See Grant, Ulysses S. (Ulysses Simpson), 1822-1885   1
格言   2
  格陵兰 -- See Greenland   1
格非, 1964- -- Criticism, interpretation, etc. : Ge fei yan jiu zi liao = Ge Fei yanjiu ziliao / Li Li xuan bian.  2019 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next