My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
永州市(China) : Zhongguo guo qing cong shu. Bai xian shi jing ji she hui diao cha. Yongzhou juan / "Zhongguo guo qing cong shu--Bai xian shi jing ji she hui diao cha" bian ji wei yuan hui, [Yongzhou shi qing diao cha zu].  1997 1
Chinese language -- Dialects -- 中国 -- 永州市 -- Phonology. : Yongzhou nan bu tu hua yu yin yan jiu / Tang Ling zhu.  2010 1
Excavations (Archaeology) -- 中国 -- 永州市. : Zuoguoshan yu Wangzigang : Xiao Xiang shang you Shang Zhou yi zhi fa jue bao gao / Hunan Sheng wen wu kao gu yan jiu suo bian zhu.  2010 1
永州市 (中国) -- Antiquities. : Zuoguoshan yu Wangzigang : Xiao Xiang shang you Shang Zhou yi zhi fa jue bao gao / Hunan Sheng wen wu kao gu yan jiu suo bian zhu.  2010 1
永平县 (China) -- Ethnic relations. : Yongping Xian min zu zhi = Yongpingxian minzuzhi / Yongping Xian min zu zong jiao shi wu ju bian.  2006 1
永平县 (China) -- History. : Yongping xian zhi / Yunnan sheng Yongping xian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1994 1
永康县 (China) -- History. : Yongkang xian zhi / Yongkang xian zhi bian zuan wei yuan hui.  1991 1
永德县 (China) -- History. : Yongde Xian zhi / zhu bian Lu Chengwan ; Yunnan Sheng Yongde Xian zhi bian zuan wei yuan hui [bian zuan].  1994 1
永新县 (Jiangxi Sheng, China) -- History.   2
永昌鎮 (China) -- History. : Yongchang Zhen zhi / Zhong gong Yongchang Zhen wei yuan hui, Yongchang Zhen ren min zheng fu bian.  2001 1
永昌县 (China) -- Census, 1982. : Gansu sheng Yongchang Xian di 3 ci ren kou pu cha shou gong hui zong zi liao hui bian.  1983 1
永昌县 (China) -- Economic conditions. : Zhongguo guo qing cong shu. Bai xian shi jing ji she hui diao cha. Yongchang quan / "Zhongguo guo qing cong shu--Bai xian shi jing ji she hui diao cha" bian ji wei yuan hui, [Yongchang xian qing diao cha zu].  1995 1
永昌县 (China) -- History. : Yongchang Xian zhi / Yongchang Xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1993 1
永昌县 (China) -- Population -- Statistics. : Gansu sheng Yongchang Xian di 3 ci ren kou pu cha shou gong hui zong zi liao hui bian.  1983 1
永昌县 (China) -- Social conditions. : Zhongguo guo qing cong shu. Bai xian shi jing ji she hui diao cha. Yongchang quan / "Zhongguo guo qing cong shu--Bai xian shi jing ji she hui diao cha" bian ji wei yuan hui, [Yongchang xian qing diao cha zu].  1995 1
永春縣 (China) -- History -- Sources.   2
永春县 (China) -- History. : Yongchun xian zhi / zong bian ji Liang Tiancheng ; fu zong bian ji Li Shishan ; Yongchun xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1990 1
永樂大典. : Yongle da dian kao / Guo Bogong zhu.  1965 1
永樂大典 -- Indexes. : Yongle da dian suo yin / Luan Guiming bian zhu.  1997 1
  永樂宮 (Longquan Cun, China) -- See Yongle gong (Longquan Cun, China)   1
永樂宮 (Longquan Cun, China)   2
永樂宮 (Temple : Jui-chʻeng, China) : Eirakukyū hekiga / [henshū, Chūgoku Gaibun Shuppansha].  1981 1
永樂宮 (Temple : Ruicheng, China)   3
永樂宫(龍泉村, 中國)   2
  永正, 1677-1735 -- See Yongzheng, Emperor of China, 1677-1735   1
永泰公主, d. 701. -- Tomb. : Xincheng, fangling, Yongtai gong zhu mu bi hua / zhu bian Li Guozhen ; zhuan fao Fan Shuying.  2002 1
永泰縣 (China) -- History -- Sources. : Yongtai xian zhi : 12 juan / Wang Shaoyi zuan ; Dong Bingqing deng xiu.  1967 1
永泰县 (China) -- History -- Sources. : Yongfu xian zhi : [10 juan] / Chen Yan deng xiu ; Yu Li deng zuan.  1967 1
  永珍 (Laos) -- See Viangchan (Laos)   1
  永琢, 1622-1693 -- See Bankei, 1622-1693   1
永福县 (China) -- History.   2
Chinese language -- Dialects -- 中国 -- 永福县. : Gui bei ping hua yu tui guang pu tong hua yan jiu. Yongfu Tangbao ping hua yan jiu / zhu bian Zheng Zuoguang, Lin Yi ; zhi xing zhu bian Liu Cunhan ; ben shu zhu zhe Xiao Wanping.  2005 1
永善县 (China) -- History. : Yongshan xian zhi / Yunnan sheng Yongshan xian ren min zheng fu bian zuan.  1995 1
永陵遗址(新宾满族自治县, 中国) : Shengjing san ling / Lu Haiying, Wang Yanchun zhu.  2002 1
永靖县 (China) -- Census, 1982. : Gansu Sheng Yongjing Xian di 3 ci ren kou pu cha shou gong hui zong zi liao hui bian.  1983 1
永靖县 (China) -- Population -- Statistics. : Gansu Sheng Yongjing Xian di 3 ci ren kou pu cha shou gong hui zong zi liao hui bian.  1983 1
永瑢, 1744-1790. -- Indexes. : A guide to the Ssu-kʼu chʼüan-shu chien ming mu lu / by William Y. Chen = Si ku quan shu jian ming mu lu zhi nan / Chen Youfang bian yi.  1985 1
永胜县 (China) -- History. : Yongsheng xian zhi / Yunnan sheng Yongsheng xian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1989 1
永寿县 (China) -- History. : Yongshou Xian zhi / Yongshou Xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1991 1
永宁寺 (Luoyang Shi, China) : Bei Wei Luoyang Yong ning si, 1979-1995 nian gao gu fa jue bao gao / Zhongguo she hui ke xue yuan kao gu yan jiu suo zhu.  1996 1
永宁区 (China) -- Ethnic relations.   2
永宁区 (Ninglang Yizu Zizhixian, China) -- Ethnic relations. : Sheng cun he wen hua de xuan ze : Mosuo mu xi zhi ji qi xian dai bian qian / He Zhonghua zhu.  2000 1
永宁乡 (云南省, 中国) -- Social life and customs. : Yongning Mosuo ren hun yin jia ting bian qian yan jiu / Chen Liu zhu.  2012 1
永宁县 (Ningxia Huizu Zizhiqu, China) -- History. : Yongning xian zhi / Yongning xian zhi bian shen wei yuan hui.  1995 1
Cultural industries -- 中国 -- 永宁县 (宁夏回族自治区) : Najiahu Hui zu wen hua chan ye kai fa yan jiu / Yang Zhanwu zhu bian.  2012 1
Hui (Chinese people) -- China -- 永宁县(宁夏回族自治区) -- Social life and customs. : Najiahu li shi ren wen diao cha / Yang Zhanwu zhu bian.  2012 1
Hui (Chinese people) -- 中国 -- 永宁县 (宁夏回族自治区) -- Social life and customs. : Najiahu Hui zu wen hua chan ye kai fa yan jiu / Yang Zhanwu zhu bian.  2012 1
永乐大典.   2
  永乐宮 (Longquan Cun, China) -- See Yongle gong (Longquan Cun, China)   1
永乐宮 (Longquan Cun, China)   2
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next