My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Result Page: Previous Next
Can't find that book? Try BONUS+
 
Look for full text

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Add record to RefWorks

Cover Art
PRINTED BOOKS

Title Boyang xian zhi / Jiangxi sheng Boyang xian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan ; zhu bian Liu Hanyan ; fu zhu bian Li Bingcai, Liu Yide, Wu Jinghua.
波阳县志 / 江西省波阳县志编簒委员会编簒;主编刘汉艳;副主编李炳才,刘义德,吴精华.

Published Nanchang : Jiangxi ren min chu ban she, 1989.
南昌 : 江西人民出版社, 1989.

Copies

Location Call No. Status
 UniM Store  3195 P372 GD17    AVAILABLE