My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
自贡市盐业历史博物馆. : Zigong Shi yan ye li shi bo wu guan = Zigong Salt History Museum.  1988 1
自叙伝. : Jiden no jikan : hito wa naze jiden o kaku no ka / Ishikawa Yoshiko cho.  1997 1
Hakka (Chinese people) -- 臺灣 -- 臺中市 -- Economic conditions. : Jin chu zu qun bian ji de zai yi min she hui : Kejia ren zai Taizhong yu Nantou di qu de wen hua yu chan ye jing ji / zhuan shu Huang Shiming.  2012 1
Hakka (Chinese people) -- 臺灣 -- 臺中市 -- Social life and customs. : Jin chu zu qun bian ji de zai yi min she hui : Kejia ren zai Taizhong yu Nantou di qu de wen hua yu chan ye jing ji / zhuan shu Huang Shiming.  2012 1
臺中市 (Taiwan) -- History.   2
臺中市 (Taiwan) -- History -- Pictorial works. : Ri zhi shi qi de Taizhong / Guo jia tu shu guan bian.  2009 1
Historic buildings -- 臺灣 -- 臺中縣. : Taizhong Xian li shi jian zhu dao lan shou ce / [Wu Changkun ... et al. zhuan gao].  2003- 1
臺中縣(Taiwan) -- History -- Sources.   2
臺中縣(Taiwan) -- History -- Sources -- Chronology. : Taizhong xian zhi gao, da shi ji : Taiwan sheng / Zhang Ronglou, Li Mengyu bian zuan.  1983 1
臺中縣(Taiwan) -- Periodicals. : Miao Zhong Zhang san xian wen xian : Taiwan sheng / Miaoli xian, Taizhong xian, Zhanghua xian wen xian hui bian yin.  1983 1
臺中縣 (臺灣) -- Description and travel. : Taizhong Xian li shi jian zhu dao lan shou ce / [Wu Changkun ... et al. zhuan gao].  2003- 1
Architecture -- 臺灣 -- 臺北. : Di 5 jie Taibei xue = Design city x Taipei / bian zhu Taibei Shi wen xian wei yuan hui.  2012 1
Buildings -- Earthquake effects -- 臺灣 -- 臺北. : Zou chu yin mai ying xiang yang guang : san san yi di zhen "Taibei yi ling yi" zhuan ji / Taibei Shi zheng fu lao gong ju lao dong jian cha chu bian.  2003 1
City planning -- 臺灣 -- 臺北. : Di 5 jie Taibei xue = Design city x Taipei / bian zhu Taibei Shi wen xian wei yuan hui.  2012 1
City planning -- 臺灣 -- 臺北 -- History -- 20th century. : Taibei cheng shi jin hua lun : Taibei Shi du shi fa zhan bian qian yu zhan wang = Urban evolution of Taipei : Taipei urban development : retrospect and prospect / bian ji shen gao Wang Wucong, Huang Zhiqing, Zhang Zhihao, He Qiuxin.  2014 1
City planning -- 臺灣 -- 臺北 -- History -- 21st century. : Taibei cheng shi jin hua lun : Taibei Shi du shi fa zhan bian qian yu zhan wang = Urban evolution of Taipei : Taipei urban development : retrospect and prospect / bian ji shen gao Wang Wucong, Huang Zhiqing, Zhang Zhihao, He Qiuxin.  2014 1
Earthquake resistant design -- 臺灣 -- 臺北. : Zou chu yin mai ying xiang yang guang : san san yi di zhen "Taibei yi ling yi" zhuan ji / Taibei Shi zheng fu lao gong ju lao dong jian cha chu bian.  2003 1
Museums -- 臺灣 -- 臺北 : Tui bian zhong de gu gong [videorecording] = Taiwan's National palace museum in transition / jian zhi Huang Huizhen ; zhi zuo Meng Fanpeng ; dao yan Liang Liji ; bian ju Lin Fangyin ; Wan shi chuang yi you xian gong si zhi zuo.  2003 1
Streets -- 臺灣 -- 臺北 -- History. : Taibei lao jie / Zhuang Yongming zhu.  1997 1
臺北(Taiwan) -- Description and travel. : Man cheng, Taibei : Gu ji da ren dai ni kan li shi jian zhu, guang lao jie / Lin Dawei wen zi, she ying.  2010 1
臺北(Taiwan) -- History. : Man cheng, Taibei : Gu ji da ren dai ni kan li shi jian zhu, guang lao jie / Lin Dawei wen zi, she ying.  2010 1
臺北 (Taiwan) -- Social life and customs. : Cheng nei jiu shi : Taibei jian cheng 130 zhou nian / Zhuang Yongming zhu.  2014 1
臺北 (臺灣) -- Description and travel.   2
臺北(臺灣) -- History.   2
臺北 (臺灣) -- Miscellanea. : Guan jian ji lu, Taibei di yi : 60 pian ji lu, 60 xiang feng hua, 60 ding gui guan / [zhuan gao ren Wu Yuzhu].  2012 1
  臺北市立美術館 -- See Taibei Shi li mei shu guan   1
臺北市立美術館. : Taibei Shi li mei shu guan = Taipei Fine Arts Museum / [zhu bian: Chen Shuling ; fan yi: Noah Sauvè]  2010 1
臺北市立美術館 -- Catalogs.   3
臺北市立美術館 -- Designs and plans. : TFAM before 1983 : bei mei guan jian zhu ji shi / Liao Chunling zhi xing bian ji = Executive editor: Liao Tsun-ling; guest editor: Shyu Ming-song.  2014 1
臺北市立美術館 -- Exhibitions. : Taiwan zhi zao, zhi zao Taiwan : Taibei Shi li mei shu guan dian cang zhan = Formosa in Formation : selected works from the Taipei Fine Arts Museum collection / bian ji Lin Yuchun, Li Weifen, Wang Beiyu, Li Jialin.  2016 1
臺北市立美術館 -- Periodicals.   2
臺北市美展.   3
臺北縣 (Taiwan) -- History -- Sources. : Taibei Xian wen xian cong ji : Taiwan Sheng / Taibei Xian wen xian wei yuan hui bian.  1983 1
臺北縣 (Taiwan) -- Periodicals. : Taibei Xian wen xian cong ji : Taiwan Sheng / Taibei Xian wen xian wei yuan hui bian.  1983 1
臺南市 (Taiwan) -- Antiquities -- Exhibitions. : Fu cheng wen wu te zhan tu lu = Exhibition of Tainan folk craft / [bian ji guo li li shi bo wu guan bian ji wei yuan hui ; zong bian ji Huang Yongchuan].  1995 1
臺南市 (Taiwan) -- History.   2
臺南市(Taiwan) -- History -- Sources. : Tainan shi xiang tu shi liao / [zhu bian Lü Shun'an].    1
臺南市(Taiwan) -- Periodicals. : Tainan wen hua (jiu kan) : Taiwan sheng / Tainan shi wen xian wei yuan hui bian.  1983 1
Contracts for deeds -- 臺灣 -- 臺南縣 -- History -- Sources. : Tainan Xian ping pu zu gu wen shu ji / Lin Yuru zhu bian.  2009 1
Contracts -- 臺灣 -- 臺南縣 -- History -- Sources. : Tainan Xian ping pu zu gu wen shu ji / Lin Yuru zhu bian.  2009 1
Folk songs, Chinese -- 臺灣 -- 臺南縣. : Tainan Xian Xilaya zu qian qu [sound recording] = Kan-ke, ceremonial songs of Siraya in Taiwan.  1998 1
Household appliances -- 臺灣 -- 臺南縣. : Nan ying min jian qi wu zhi / Zheng Wenzhang zhu.  2002 1
Implements, utensils, etc. -- 臺灣 -- 臺南縣. : Nan ying min jian qi wu zhi / Zheng Wenzhang zhu.  2002 1
Names, Geographical -- 中國 -- 臺南縣. : Tainan Xian Pingpu di ming zhi / Yang Senfu zhu.  2003 1
Proverbs, Chinese -- 臺灣 -- 臺南縣. : Tainan Xian Minnan yu yan yu ji / Hu Wanchuan zong bian ji.  2003 1
Rites and ceremonies -- 臺灣 -- 臺南縣. : Tainan Xian Xilaya zu qian qu [sound recording] = Kan-ke, ceremonial songs of Siraya in Taiwan.  1998 1
臺南縣 (Taiwan) : Nanbu Taiwan shi / Tainan-shū Kyōeikai hensan.  1934 1
Taiwan aborigines -- 中國 -- 臺南縣 -- History. : Tainan Xian Pingpu di ming zhi / Yang Senfu zhu.  2003 1
Taiwan aborigines -- 臺灣 -- 臺南縣 -- History -- Sources. : Tainan Xian ping pu zu gu wen shu ji / Lin Yuru zhu bian.  2009 1
臺南縣 (Taiwan) -- Description and travel. : Ri zhi shi qi de Tainan / Guo jia tu shu guan bian yin.  2007 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next