My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
菅原道真, -- Art. : Kitano Tenjin engi / [hensha Komatsu Shigemi].  1991 1
菅原道真, -- Legends. : Kitano Tenjin engi / [hensha Komatsu Shigemi].  1991 1
菅江真澄, : Sugae Masumi / Kikuchi Isao ; Nihon Rekishi Gakkai henshū.  2007 1
華僑 澳大利亞. : Aozhou Taiwan qiao min xian kuang zhi yan jiu = A survey research of contemporary Taiwanese immigrants in Australia / Jiang Lanhong, Xu Rongchong yan jiu zhu chi.  2004 1
華僑公立巴城中學. : Zhong Hua Min guo sa shi qi nian, Ba cheng zhong xue gao chu zhong bi ye ji nian kan / bian ji Min gou sa qi nian gao chu zhong bi ye ji nian kan bian ji bu.  1948 1
華北交通株式会社 -- History -- Sources. : Hua bei jiao tong yu Shandong, Datong mei kuang / ben juan zhu bian Xie Xueshi.  2011 1
華嚴寺 (Datong, Shanxi Sheng, China) : Datong Hua yan si : shang si / Datong Shi shang Hua yan si xiu shan gong cheng zhi hui bu, Datong Shi shang Hua yan si xiu shan gong cheng zi liao bian ji wei yuan hui [bian] ; Qi Ping [and others] bian zhu.  2008 1
華國鋒.   3
華容縣 (Hunan Sheng, China) -- History. : Huarong xian zhi : [15 ch"uan] / [Sun Bingyu deng xiu ; Zhang Zhao zuan]  1976 1
華岡博物館. : Huagang bo wu guan guan kan.    1
華建強, -- Exhibitions. : Xin xian hua xing : Hua Jianqiang = New blossoms of the divine : solo exhibition by Hua Chien-chiang / [zhi xing bian ji Jian Zhengyi].  2007 1
華羅庚,   2
常璩, : Huayang guo zhi jiao zhu / Chang Qu zhuan ; Liu Lin jiao zhu.  1984 1
常璩, : Huayang guo zhi jiao bu tu zhu / Chang Qu zhuan ; Ren Naijiang jiao zhu.  1987 1
常璩, -- Indexes. : Kayōkoku shi jinmei sakuin / [Taniguchi Fusao hen].  1981 1
華嵒, : Hua Xinluo ba duan jin hua ce / shen ding zhe Mei shu yan jiu hui.  19-- 1
萊西县 (China) -- Census, 1982. : Shandong Sheng Laixi Xian di 3 ci ren kou pu cha shou gong hui zong zi liao hui bian.  1983 1
萊西县 (China) -- Population -- Statistics. : Shandong Sheng Laixi Xian di 3 ci ren kou pu cha shou gong hui zong zi liao hui bian.  1983 1
萊陽縣 (China) -- History -- Sources. : Laiyang Xian zhi : [3 juan, juan shou 1 juan, juan mo 1 juan] / Wang Pixu deng zuan ; Liang Bingkun deng xiu.  1968 1
洪自誠, : Cai gen tan xin de / Huang Heping zhuan.  1981 1
Excavations (Archaeology) -- 中国 -- 菜园村(固原市) : Ningxia Caiyuan : xin shi qi shi dai yi zhi, mu zang fa jue bao gao / Ningxia wen wu kao gu yan jiu suo, Zhongguo li shi bo wu guan kao gu bu bian zhu.  2003 1
Neolithic period -- 中国 -- 菜园村(固原市) : Ningxia Caiyuan : xin shi qi shi dai yi zhi, mu zang fa jue bao gao / Ningxia wen wu kao gu yan jiu suo, Zhongguo li shi bo wu guan kao gu bu bian zhu.  2003 1
菜园村(固原市, 中国) -- Antiquities. : Ningxia Caiyuan : xin shi qi shi dai yi zhi, mu zang fa jue bao gao / Ningxia wen wu kao gu yan jiu suo, Zhongguo li shi bo wu guan kao gu bu bian zhu.  2003 1
{215544}{27593d} {213034}{4b376f} : Zhong guo ming cai jing cui / Zhou Sanjin.  1990 1
菜谱 中国 词典. : Jianming Zhongguo Pengren Cidian / Li ting fang zhu bian.  1987 1
落水村 (China) -- Ethnic relations. : Pumi zu : Ninglang Yongning Xiang Luoshui Cun / Pumi zu diao cha zu bian xie ; fen ce zhu bian Liu Yunhan.  2001 1
落合信彦, : Eiga ga boku o sekai e tobasetekureta / Ochiai Nobuhiko cho.  1998 1
落合為誠, -- Library -- Catalogs. : Nagasaki Daigaku Fuzoku Toshokan Keizai Gakubu Bunkan kanseki bunrui mokuroku, Kumamoto Daigaku Fuzoku Toshokan Ochiai Bunko kanseki bunrui mokuroku / Tōkyō Daigaku Tōyō Bunka Kenkyūjo Fuzoku Tōyōgaku Bunken Sentā hen.  1980 1
葦莊, : Wen Wei ci yan jiu / Jiang Shangxian bian zhu.  1971 1
著作家 名簿 : Chosakukensha meibo. 1975.  1975 1
葉 隆禮, : Qidan guo zhi tong jian / [Bali da xue Beiping Han xue yan jiu suo bian ji].  1949 1
葉企孫, : Yi dai shi biao Ye Qisun (di er ban) / zhu bian Qian Weizhang ; fu zhu bian Yu Hao.  2013 1
葉公超,   2
葉劍英.   2
葉名琛, : Liang Guang zong du Ye Mingchen / Huang Yuhe zhu ; [Ou Hong yi].  1984 1
葉國華, : Dong Jianhua de te bie gu wen : Xianggang shang ren Ye Guohua ru he da shang zheng zhi zhe sou chuan / Li Xiaozhuang zhu.  1997 1
葉大慶, -- Indexes. : Kao gu zhi yi yin de = Index to Kʻao Ku chih yi / [Hafo Yanjing da xue tu shu guan yin de bian zuan chu ; Hong Ye ... et al.].  1966 1
葉德輝, : Ye Dehui ping zhuan / Du Maizhi, Zhang Chengzong zhu.  1986 1
葉昌熾, -- Diaries. : Yuan du lu ri ji / Ye Changchi zhu.  1964 1
葉昌熾, -- Indexes.   2
葉石濤, : Ye Shitao xian sheng fang wen ji lu / zhu fang Zhang Shouzhen ; ji lu Zang Ziqi.  2002 1
葉石濤, -- Biography. : Yi ge Taiwan lao xiu zuo jia de wu ling nian dai / Ye Shitao zhu.  1990 1
葉笛, -- Criticism and interpretation -- Congresses. : Ye Di wen xue xue shu yan tao hui lun wen ji / zuo zhe Sanmu Zhida ... [et. al.] ; zhu bian Dai Wenfeng.  2007 1
葉聖陶,   2
葉聖陶, -- Criticism and interpretation. : Ye Shengtao / xuan ping bian ji Gu Yeping, Chen Jie.  1991 1
葉隆禮, -- Indexes. : Qidan guo zhi tong jian / Zhong Fa Han xue yan jiu suo [bian].  1968 1
山本 常朝, : Hagakure / Jōjima Masayoshi kōchū.  1968 1
葉向高, : Ju bian / Ye Xianggao zhuan.  1977 1
葉廣芩. : Mei you ri ji de Luofu he / Ye Guangqin zhu.  1998 1
葛兆光, -- Books and reading. : Yu yin : xue shu shi sui bi xuan, 1992-2015 / Ge Zhaoguang zhu.  2017 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next