My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
錢塘縣 (China) -- History -- Sources. : Qiantang xian zhi : Zhejiang sheng / Nie Xintang zuan.  1975 1
錢大昕, 1728-1804.   2
錢大昕, 1728-1804. : Sheng lei shu zheng / Guo Jinxi zhu.  1993 1
錢學森, 1911-2009. : Wo men de Qian Xuesen / [Gu Xiong deng zhu].  1970 1
錢思亮, 1908-1983. : Yong heng de huai nian [electronic resource]: Qian Siliang xian sheng bai nian ming dan ji nian wen ji / Qian Chun, Qian Xu, Qian Fu jing bian.  2007 1
  錢恩, 1895-1990 -- See Qian, Mu, 1895-1990   1
錢昌明. : Xue ni hong zhao hua wen ge : yi ming "lao zao fan" de jing li yu shu zheng / Qian Changming zhu.  2015 1
錢曾, 1629-1701. : Qing chu cang shu jia Qian Zeng yan jiu / Tang Xuan zhu.  1991 1
錢曾, 1629-1701. : Qian Zongwang du shu min qiu ji jiao zheng / Qian Zeng zhuan ; Guan Tingfen, Zhang Yu jiao zheng. Ai ri jing lu cang shu zhi / Zhang Jinwu zhuan.  1990 1
錢玄同, 1887-1939.   2
錢理群, 1939- : 1977-2005 : jue di shou wang = 1977-2005 : guarding faith in despair / Qian Liqun.  2017 1
錢瑛, 1903-1973. : Yi Qian Ying / Shuai Mengqi zhu bian.  1986 1
錢穆, 1895-   4
  錢穆, 1895-1990 -- See Qian, Mu, 1895-1990   1
錢穆, 1895-1990. : Guo shi da shi Qian Mu jiao shou zhuan lue [electronic resource] / Li Mumiao bian zhuan.  1995 1
錢穆, 1895- -- Chronology. : Qian Mu xian sheng xue shu nian pu / bian zhu Han Fuzhi ; Guo li bian yi guan zhu bian.  2005 1
錢穆, 1895- -- Congresses.   2
錢穆, 1895- -- Knowledge and learning. : Qian Mu wen hua xue yan jiu / Liang Shufang zhu.  2008 1
錢謙益, 1582-1664. : Qian Qianyi cang shu yan jiu / Jian Xiujuan zhu.  1991 1
  錢賓四, 1895-1990 -- See Qian, Mu, 1895-1990   1
錢鍾書, 1910-   2
錢鍾書, 1910-1998 -- Criticism and interpretation. : Zhi shi fen zi de cun zai yu huang miu : Qian Zhongshu xiao shuo de zhu ti si xiang / Xin Jinshun zhe.  2014 1
錢鍾書, 1910- -- Biography. : Wen hua kun lun : Qian Zhongshu zhuan / Zhang Wenjiang zhu.  1993 1
錢鍾書, 1910- -- Criticism and interpretation. : Qian Zhongshu yan jiu / Qian Zhongshu yan jiu bian ji wei yuan hui bian.  1992 1
錢鍾书, 1910- -- Friends and associates. : Qian Zhongshu yu jin dai xue ren / Li Hongyan zhu.  1998 1
李商隱, 813-858. : Huan rao Li Yishan (Shangyin) jin se shi de zhu wen ti / Xu Fuguan zhu.  1963 1
鍋料理 日本 : Atarashii nihon ryōri. 2, Nabe no ryōri to maezakana / Shinojima Chū.  1988 1
鍾伯毅, 1880-1962. : Zhong Boyi xian sheng fang wen ji lu / fang wen Guo Tingyi, Shen Yunlong ; ji lu Xie Wensun, Liu Fenghan.  1992 1
鍾景輝. : Kuan shi qing he, Zhong Jinghui / Kang Ziling zhu.  2012 1
  鍾泗濱, 1917-1983 -- See Soo Pieng, 1917-1983   1
鍾理和, 1915-1960 Correspondence. : Taiwan wen xue liang Zhong shu [electronic resource] / Zhong Lihe,Zhong Zhaozheng zhu ; Qian Hongjun bian.  1998 1
鍾祥縣 (China) -- History.   2
鍾肇政 Correspondence.   3
鍾金鈎, 1934- : Zhong Jin'gou hua zhan = Choong Kam Kow : paper reliefs & paintings / Taiwan sheng li mei shu guan bian yin.  1992 1
  鍾阿城, 1949- -- See Acheng, 1949-   1
鍾離權, 9th cent. -- Fiction. : Han Zhongli / Zhou Zhuojie zhu.  2006 1
鍾嶸, fl. 502-519.   2
鍾馗 : Zhong Kui shen hua yu xiao shuo zhi yan jiu / Hu Wanchuan zhu.  1980 1
鍾馗 -- Fiction. : Tie shu ji / Deng Zhimo zhu. Tang Zhong Kui quan zhuan / "Gu ben xiao shuo ji cheng" bian wei hui bian [er shu].  1990 1
鎮北堡華夏西部影視城(中國) : Huaxia xi bu ying shi cheng : wo yu Zhenbeibao / Zhang Xianliang zhu.  2000 1
鎮江 (Jiangsu Sheng, China) -- History -- Sources. : Zhi shun Zhenjiang zhi / Yu Xilu bian zuan ; [Yang Jiqing ... et al. jiao dian].  1999 1
鎮江市 (China) -- History -- Sources.   3
鎮江市 (Jiangsu Sheng, China) -- History -- Sources. : Jingkou shan shui kao : Jiangsu sheng / Qi Junzao zhuan.  1983 1
鎮越縣 (China) -- History -- Sources. : Zhenyue Xian zhi / Zhao En [i.e. Si]-zhi xiu ; Shan Jingquan zuan.  1974 1
鎮雄縣 (China) -- Religious life and customs.   2
李汝珍, ca. 1763-ca. 1830.   2
  鐵冠道人, 1037-1101 -- See Su, Shi, 1037-1101   1
鐵琴铜劍樓 -- Catalogs. : Tie qin tong jian lou cang shu mu lu / Qu Yong zhuan. Ying shu yu lu / Yang Shaohe zhuan. Pang xi zhai cang shu ji / Pan Zuyin zhuan.  1990 1
陶瓷 中國 鑑定 : Zhongguo gu tao ci jian shang yu shou cang.  2005 1
鑑真, 688-763. : Tang Da -he -shang dong zheng zhuan / Shinjin Genkai [Ōmi Mifune] ; Wang Xiangrong jiao zhu.  1979 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next