My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
陕西省 (China) : Yun li feng cheng gong que fei : Da ming gong yi zhi bo wu guan wen wu jing pin / [Li Jun zhu bian]  201- 1
陕西省 (China) -- Antiquities.   10
陕西省 (China) -- Antiquities -- Exhibitions. : San Qin gui bao : Shanxi chu tu Zhou Qin Han Tang wen wu zhan = Gems of Sanqin : cultural relics from Shaanxi / [Shenzhen bo wu guan bian].  2010 1
陕西省 (China) -- Antiquities -- Periodicals. : Kao gu nian bao / Shanxi Sheng kao gu yan jiu suo.  2002 1
陕西省 (China) Antiquities Pictorial works.   2
陕西省 (China) -- Census, 2000. : Shanxi Sheng 2000 nian ren kou pu cha zi liao (ji suan ji hui zong) / Shanxi Sheng ren kou pu cha ban gong shi bian.  2002 1
陕西省 (China) -- Census, 2010. : Shanxi Sheng 2010 nian ren kou pu cha zi liao / Shanxi Sheng tong ji ju, Shanxi Sheng ren min zheng fu di 6 ci ren kou pu cha ban gong shi bian = Tabulation on the 2010 population census of Shaanxi Province / compiled by Shaanxi Provincial Bureau of Statistics, Office for the Sixth Population Census of Shaanxi Province.  2012 1
陕西省 (China) -- Civilization.   2
陕西省 (China) -- Civilization -- Periodicals. : Shanxi wen hua fa zhan bao gao.    1
陕西省 (China) -- Description and travel. : Shanxi / Zhang Baotong, Pei Chengrong zhu bian.  2000 1
陕西省 (China) -- Economic conditions. : Shanxi / Zhang Baotong, Pei Chengrong zhu bian.  2000 1
陕西省 (China) -- Economic conditions -- 21st century. : Zhongguo Guanzhong - Tianshui Jingjiqu fa zhan bao gao. 2012 = Annual report on development of China's Guangzhong--Tianshui Economic Zone 2010 / Li Zhongmin zhu bian.  2012 1
陕西省 (China) -- Economic conditions -- Maps. : Shanxi sheng zi yuan di tu ji / Shanxi sheng ji hua wei yuan hui, Shanxi sheng ce hui ju.  1999 1
陕西省 (China) -- Economic conditions -- Periodicals. : Shanxi jing ji fa zhan bao gao.    1
陕西省 (China) -- Gazetteers. : Shanxi Sheng zhi. Di 58 juan, Shen pan zhi / Shenxi Sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1994 1
陕西省 (China) -- Historiography. : Qing dai xue zhe ming ru yu Shanxi di fang zhi de xiu zuan / Wang Xueling zhu.  2016 1
陕西省 (China) -- History.   6
陕西省(China) -- Maps.   2
陕西省 (China) -- Population. : Xin ren kou li zan. Shaanxi juan : ren kou yu ji hua sheng yu gong zuo hui gu yu zhan wang / Feng Yueju zhu bian.  2007 1
陕西省 (China) -- Population -- Statistics.   2
陕西省 (China) -- Social conditions. : Shanxi / Zhang Baotong, Pei Chengrong zhu bian.  2000 1
陕西省 (China) -- Social conditions -- Maps. : Shanxi sheng zi yuan di tu ji / Shanxi sheng ji hua wei yuan hui, Shanxi sheng ce hui ju.  1999 1
陕西省 (China) -- Social conditions -- Periodicals. : Shanxi she hui fa zhan bao gao = Annual report on society of Shaanxi.  2009- 1
陕西省 (China) -- Social life and customs. : Zhongguo min su da xi. Shanxi min su = Chinese folklore. Shaanxi volume / zhu bian Yang Jingzhen.  2003 1
Chinese language -- Dialects -- China -- 陕西省. : Shanxi fang yan ci hui ji / Zhang Chong zhu bian.  2007 1
Chinese language -- Dialects -- China -- 陕西省 -- History -- To 1500. : Guan zhong fang yan gu ci lun gao / Zhu Zhengyi zhu.  2004 1
Chinese language -- Dialects -- 中囯 -- 陕西省. : Yan hua yu jing zheng : Guan zhong fang yan yin yun jie gou de bian qian / Zhang Weijia zhu.  2002 1
Chinese language -- Dialects -- 中国 -- 陕西省. : Fang yan wu du / Tian Changshan, Lian Zengxiu zhu.  2003 1
Chinese literature -- 中国 -- 陕西省 -- History and criticism. : Shen sheng de di yu wen hua cheng xu : dang dai guan zhong wen xue chang de sheng cheng yu jian gou tan yuan / Su Xiqing.  2016 1
Communism -- China -- 陕西省 -- History. : Shaanxi hong se wen hua ruan shi li yan jiu / Wan Shenggeng zhu.  2010 1
Demographic surveys -- 中国 -- 陕西省. : 2005 nian Shanxi sheng 1% ren kou chou yang diao cha zi liao / Shanxi sheng 1% ren kou chou yang diao cha ling dao xiao zu ban gong shi, Shanxi sheng tong ji chu ren kou jiu ye chu bian ; [Li Tiebing zhu bian].  2007 1
Dwellings -- 中国 -- 陕西省. : Shanxi Guan zhong chuan tong min ju jian zhu yu ju zhu min su wen hua / Li Yanjun bian zhu.  2011 1
Earthquakes -- 中国 -- 陕西省. : Shanxi Sheng di zhen mu lu : gong yuan qian 1189 nian zhi gong yuan 2001 nian / Shanxi Sheng di zhen ju bian.  2005 1
Economic development -- China -- 陕西省. : 2013 Shanxi gong ye fa zhan bao gao / Shaanxi Sheng gong ye he xin xi hua ting bian.  2013 1
Excavations (Archaeology) -- China -- 陕西省. : Liu zhu wen ming : Shanxi "shi yi wu" qi jian da yi zhi bao hu ji ke ti kao gu gai lan 2006-2010 = Archaeological review of major sites and research-oriented projects in Shaanxi Province / Shanxi Sheng wen wu ju, Shanxi Sheng kao gu yan jiu yuan bian.  2012 1
Excavations (Archaeology) -- China -- 陕西省 -- Periodicals. : Kao gu nian bao / Shanxi Sheng kao gu yan jiu suo.  2002 1
Excavations (Archaeology) -- 中国 -- 陕西省. : Liu zhu wen ming : Shanxi "shi yi wu" qi jian ji ben jian she kao gu zhong yao fa xian, 2006-2010 = Important archaeological discoveries in connection with infrastructure development in Shaanxi Province / Shanxi Sheng wen wu ju, Shanxi Sheng kao gu yan jiu yuan bian.  2011 1
Food habits -- 中囯 -- 陕西省. : Da lao wan li de Qin qiang gu yun / [Zhou Ming zhu bian].  2001 1
Fortification -- 中国 -- 陕西省. : Shanxi Sheng Ming chang cheng zi yuan diao cha bao gao. Ying bao juan / Shanxi Sheng kao gu yan jiu yuan bian zhu.  2011 1
Historic buildings -- Conservation and restoration -- 中国 -- 陕西省. : Shanxi da yi zhi bao hu de tan suo yu shi jian = Exploration and Practices on the Protection of Large-sized Archaeological Sites in Shaanxi Province / Shanxi Sheng wen wu ju bian.  2012 1
Historic sites -- Conservation and restoration -- 中国 -- 陕西省. : Shanxi da yi zhi bao hu de tan suo yu shi jian = Exploration and Practices on the Protection of Large-sized Archaeological Sites in Shaanxi Province / Shanxi Sheng wen wu ju bian.  2012 1
Industries -- China -- 陕西省. : 2013 Shanxi gong ye fa zhan bao gao / Shaanxi Sheng gong ye he xin xi hua ting bian.  2013 1
Land use -- 中国 -- 陕西省. : Huangtu Gaoyuan nan bu tu di li yong bian hua xiao ying ce ping yu ying xiang yin su fen xi yan jiu / Ren Zhiyuan, Li Jing, Zhou Zhongxue, Li Dongyu, Li Qiang zhu.  2013 1
Mandarin dialects -- China -- 陕西省. : Shanxi fang yan ci hui ji / Zhang Chong zhu bian.  2007 1
Mandarin dialects -- China -- 陕西省 -- Etymology. : Guan zhong fang yan gu ci lun gao / Zhu Zhengyi zhu.  2004 1
Mandarin dialects -- 中国 -- 陕西省. : Fang yan wu du / Tian Changshan, Lian Zengxiu zhu.  2003 1
Mural painting and decoration, Chinese -- China -- 陕西省 -- Qin-Han dynasties, 221 B.C.-220 A.D. : Han tang mu zang bi hua bao hu yu xiu fu = Conservation and restoration of murals from tombs of the Han and Tang dynasties / Shaanxi Sheng kao gu yan jiu yuan bian zhu.  2010 1
Mural painting and decoration, Chinese -- China -- 陕西省 -- Tang-Five dynasties, 618-960. : Han tang mu zang bi hua bao hu yu xiu fu = Conservation and restoration of murals from tombs of the Han and Tang dynasties / Shaanxi Sheng kao gu yan jiu yuan bian zhu.  2010 1
Mural painting and decoration, Chinese -- Conservation and restoration -- China -- 陕西省. : Han tang mu zang bi hua bao hu yu xiu fu = Conservation and restoration of murals from tombs of the Han and Tang dynasties / Shaanxi Sheng kao gu yan jiu yuan bian zhu.  2010 1
Mural painting and decoration, Chinese -- 中囯 -- 陕西省.   3
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next