My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Relief (Decorative arts) -- China -- 陝西省. : Shanxi Shenmu Dabaodang Han cai hui hua xiang shi / Shaanxi Sheng Kao gu yan jiu suo bian : zhu bian Han Wei ; fu zhu bian Wang Weilin.  2000 1
Sepulchral monuments -- China -- 陝西省. : Shanxi Shenmu Dabaodang Han cai hui hua xiang shi / Shaanxi Sheng Kao gu yan jiu suo bian : zhu bian Han Wei ; fu zhu bian Wang Weilin.  2000 1
Tombs -- China -- 陝西省. : Shanxi Shenmu Dabaodang Han cai hui hua xiang shi / Shaanxi Sheng Kao gu yan jiu suo bian : zhu bian Han Wei ; fu zhu bian Wang Weilin.  2000 1
Tombs -- 中囯 -- 陝西省. : Han Yang ling = The Yangling Mausoleum of Emperor Jingdi of the Western Han dynasty / Shanxi Sheng kao gu yan jiu suo bian.  2001 1
陝西省(中國) -- Antiquities. : Fo men mi bao da Tang yi zhen : Shanxi Fu feng Fa men si di gong.  1994 1
陝西省(中國) -- History. : Hua yue zhi : [8 juan, juan shou 1 juan] / Li Rong zuan ji.  2000 1
陝西省(中囯) -- Antiquities. : Han Yang ling = The Yangling Mausoleum of Emperor Jingdi of the Western Han dynasty / Shanxi Sheng kao gu yan jiu suo bian.  2001 1
陝西省 (中国) -- Maps. : Shanxi Sheng di tu ce = Shanxi Sheng dituce / [Zhongguo di tu chu ban she zhu]  2013 1
陝县 (Henan Sheng, China) -- Politics and government. : Zhongguo gong chan dang Henan sheng Shanxian zu zhi shi zi liao (1924-1987) / Zhong gong Henan sheng Shan xian xian wei zu zhi bu, Zhong gong Henan sheng Shan xian xian wei dang shi ban gong shi, Henan sheng Shan xian dang an ju.  1991 1
陳 其寬 -- Exhibitions. : Yun yan guo yan : Chen Qikuan de hui hua yu jian zhu = Painting and architecture of Chen Chi-kwan / [zhi xing bian ji Liao Chunling].  2003 1
陳 嘉庚, 1874-1961 -- Biography. : Chen Jiageng, Hua qiao chuan qi ren wu = Tan Kah-kee, the making of an overseas Chinese legend / Yang Jinfa zhu ; Li Fachen yi.  1990 1
陳 壽, 233-297. -- Indexes.   2
陳 子明 -- Trials, litigation, etc. : Chen Ziming fan si shi nian gai ge / Chen Ziming zhu.  1992 1
陳 百範. : Piao yang guo hai gu xing you / Chen Baifan zhu.  1982 1
陳 趙月英, 1914- : Chen Zhao Yueying hua ji = The art of Chen Chao Yoeh Ying.  1996 1
陳?雄 Correspondence. : Liang ge hai wai Taiwan ren de xian qing xin si [electronicresource] / Lin Zhuangsheng bian zhu.  2000 1
陳 鶴琴, 1892-1982. : Wo de ban sheng / Chen Heqin zhu.  1993 1
陳 綬祥 -- Interviews. : Su zhi jiao yu zai Zhongguo : Chen Shouxiang jiao shou fang tan lu / zuo zhe Chen Shouxiang ; zheng li Dong Lijun.  2000 1
陳 希同 -- Trials, litigation, etc. : Shen pan Chen Xitong / Zhongguo ju shi fen xi zhong xin zhu bian ; Ji Wei zhi bi.  1998 1
陳一諮, 1940- : Chen Yizi hui yi lu = Memoirs of Chen Yizi : China's reform in the 1980s / [zuo zhe Chen Yizi].  2013 1
陳三立, 1852-1937. : Four young men at the end of Qing Dynasty. eng  2001 1
陳世明, 1948- : Chen Shiming : zong tan yu jing = Chen Shu-Ming : exploring visual language / [zhu zuo quan ren: Taibei shi li mei shu guan ; zhi xing bian ji: Liu Yongren]  2012 1
陳丕顯. : Chen Pixian zi liao ji.  197- 1
陳中和, 1853-1930 -- Family -- Exhibitions. : Gaoxiong Chen jia / [zhu bian Liu Zemin, Li Xixun].  2011 1
陳之邁, 1908-1978.   2
陳京 -- Art collections -- Exhibitions. : Chi yu dan xia : Chen Jing xian sheng zhen cang Changhua ji xie shi wen wu = The Chen Ching's collection of chicken-blood stone seals & sculpture / [bian ji Guo li li shi bo wu guan bian ji wei yuan hui ; zong bian ji Huang Yongchuan].  1996 1
  陳亮, 1143-1194 -- See Chen, Liang, 1143-1194   1
陳亮, 1143-1194. : Chen Liang ji : [30 juan]  1974 1
陳亮, 1143-1194 -- Chronology. : Chen Liang nian pu / Tong Zhenfu zhu.  1982 1
陳亮, 1143-1194. : Longchuan ci jiao jian / Chen Liang zhuan ; Xia Chengtao jiao jian ; Mou Jiakuan zhu ; Zhonghua shu ju Shanghai bian ji suo bian ji.  1961 1
陳亮, 1143-1194. : Longchuan ci jiao jian / Chen Liang zhu ; Xia Chengtao jiao jian ; Mao Jiaguan zhu.  1977 1
  陳伯達, 1904-1989 -- See Chen, Boda, 1904-1989   1
陳伯達, 1905-   2
陳伯逹, 1905- : Chen Boda yi gao : yu zhong zi shu ji qi da / Chen Boda zhu ; Chen Xiaonong bian zhu.  1998 1
陳修園, ca. 1753-ca. 1823. : Jin gui fang ge kuo bai hua jie / Beijing Zhong yi yao da xue jin gui jiao yan shi bian ; Wei Zhongmin ... [deng] bian xie.  2003 1
陳修文, 1937-1971. : Zhong cheng zhan shi / Chen Xiuwen gu shi xie zuo zu.  1979 1
陳健民, 1959- : Zhan zhong 3 zi da qi di / Wu Siyuan zhu = Unmask the three masterminds of Occupy Central / by Ng Sze-yuen.  2014 1
陳儀, 1883-1950. : Chen Yi yu er er ba shi jian / Wang Xiaobo bian.  2004 1
陳光標, 1968- : Jie mi Zhongguo "Shou pian" Chen Guangbiao / zuo zhe: Huang Xiaoming.  2014 1
陳光誠. : Mang yan lü shi : zai hei an Zhongguo xun zhao guang ming de wei quan dou shi / Chen Guangcheng zhu ; Wu Runxuan yi.  2015 1
陳光誠 -- Trials, litigation, etc. : Mang yan lü shi : zai hei an Zhongguo xun zhao guang ming de wei quan dou shi / Chen Guangcheng zhu ; Wu Runxuan yi.  2015 1
陳公博, 1892-1946.   3
  陳其寬 -- See Chen, Qikuan   1
陳其寬. : Jian zhu zhi xin : Chen Qikuan yu Dong hai jian zhu = The mind of architecture / [bian zhe Chen Geli ; Dong hai da xue jian zhu xi bian].  2003 1
  陳其鋼, 1951- -- See Chen, Qigang, 1951-   1
陳冠學, 1934- -- Criticism and interpretation. : Chen Guanxue / [Chen Xinyuan bian xuan].  2013 1
  陳受頤, 1899-1977 -- See Chʻen, Shou-yi, 1899-1977   1
  陳可辛, 1962- -- See Chen, Kexin, 1962-   1
  陳同甫, 1143-1194 -- See Chen, Liang, 1143-1194   1
陳同甫, 1143-1194 -- Criticism and interpretation. : Chen Tongfu de si xiang / Wu Chunshan.  1971 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next