My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
黔西南布依族苗族自治州 (China) -- History, Military. : Qian xi nan Buyizu Miaozu Zizhizhou zhi. Jun shi zhi / Guizhou sheng Qian xi nan Zizhizhou shi zhi zheng ji bian zuan wei yuan hui bian.  1988 1
黔西南布依族苗族自治州志 (China) -- Climates. : Qian xi nan Buyizu Miaozu Zizhizhou zhi. Qi hou zhi / Guizhou sheng Qian xi nan Zizhizhou shi zhi zheng ji bian zuan wei yuan hui bian.  1989 1
黔西県 (China) -- History. : Qianxi xian zhi / Qianxi xian zhi bian xie wei yuan hui.  1988 1
黔陽縣 (Hunan Sheng, China) -- Religious life and customs. : Hunan Sheng Qianyang Xian Wanxi Xiang de Guanyin jiao he Chenhe mu ou xi xiang shan / Li Huaisun zhu.  1996 1
黔东南 苗族 侗族 自治州 (China) -- History. : Qiandongnan Miaozu Dongzu Zizhizhou zhi. Jiao tong zhi / Qiandongnan Miaozu Dongzu Zizhizhou di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  1993 1
黔东南 苗族侗族自治州 (China) -- Antiquities. : Qian dong nan Miaozu Dongzu Zizhizhou zhi. Ming sheng zhi. Wen wu zhi / Qian dong nan Miaozu Dongzu Zizhizhou di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1992 1
黔东南 苗族侗族自治州 (China) -- Description and travel. : Qian dong nan Miaozu Dongzu Zizhizhou zhi. Ming sheng zhi. Wen wu zhi / Qian dong nan Miaozu Dongzu Zizhizhou di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1992 1
黔东南 苗族侗族自治州 (China) -- Economic conditions.   2
黔东南 苗族侗族自治州 (China) -- History. : Qiandongnan Miaozu Dongzu Zizhizhou zhi. Dang an zhi / Qiandongnan Miaozu Dongzu Zizhizhou di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1992 1
黔东南 苗族侗族自治州 (China) -- Politics and government. : Qian dong nan Miaozu Dongzu Zizhizhou zhi. Zheng xie zhi / Qian dong nan Miaozu Dongzu Zizhizhou di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  1994 1
黔东南苗族侗族自治州 (China) : Qiandongnan Miaozu Dongzu Zizhizhou gai kuang / "Qiandongnan Miaozu Dongzu Zizhizhou gai kuang" bian xie zu.  1986 1
黔东南苗族侗族自治州 (China) -- Census, 2010. : Qiandongnan Zhou 2010 nian ren kou pu cha zi liao / Qiandongnan Zhou di 6 ci ren kou pu cha ling dao xiao zu ban gong shi bian.  2012 1
黔东南苗族侗族自治州 (China) -- Economic conditions. : Qiandongnan Miaozu Dongzu Zizhizhou zhi. Jing ji zong shu / Qiandongnan Miaozu Dongzu Zizhizhou di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  1997 1
黔东南苗族侗族自治州 (China) -- Geography. : Qiandongnan Miaozu Dongzu Zizhizhou zhi. Di li zhi / Qiandongnan Miaozu Dongzu Zizhizhou di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1990 1
黔东南苗族侗族自治州 (China) -- History.   6
黔东南苗族侗族自治州 (China) -- History -- Chronology. : Qiandongnan Miaozu Dongzu Zizhizhou zhi. Zong shu da shi ji / Qiandongnan Miaozu Dongzu Zizhizhou di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  2000 1
黔东南苗族侗族自治州 (China) -- History -- Gazetteers. : Qiandongnan Miaozu Dongzu Zizhizhou zhi. Jin rong zhi (xu bian), 1988 nian-2000 nian / Qiandongnan Miaozu Dongzu Zizhizhou di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  2001 1
黔东南苗族侗族自治州 (China) -- History, Military. : Qiandongnan Miaozu Dongzu Zizhizhou zhi. Jun shi zhi / Qiandongnan Miaozu Dongzu Zizhizhou di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1992 1
黔东南苗族侗族自治州 (China) -- Periodicals. : Qiandongnan nian jian / Qiandongnan nian jian bian zuan wei yuan hui ban gong shi bian.    1
黔东南苗族侗族自治州 (China) -- Population -- Statistics. : Qiandongnan Zhou 2010 nian ren kou pu cha zi liao / Qiandongnan Zhou di 6 ci ren kou pu cha ling dao xiao zu ban gong shi bian.  2012 1
Chinese language -- Dialects -- 中国 -- 黔东南苗族侗族自治州. : Qiandongnan fang yan zhi : Qiandongnan Miaozu Dongzu Diqu Han yu fang yan diao cha yan jiu / Qiandongnan Zhou di fang zhi ban gong shi bian.  2007 1
City planning -- 中国 -- 黔东南苗族侗族自治州 -- History. : Qiandongnan Miaozu Dongzu Zizhizhou zhi. Cheng jian huan bao zhi / Qiandongnan Miaozu Dongzu Zizhizhou di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2005 1
Environmental protection -- 中国 -- 黔东南苗族侗族自治州 -- History. : Qiandongnan Miaozu Dongzu Zizhizhou zhi. Cheng jian huan bao zhi / Qiandongnan Miaozu Dongzu Zizhizhou di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2005 1
Hmong (Asian people) -- 中国 -- 黔东南苗族侗族自治州 -- Social life and customs. : Leigong shan Miao zu : Xijiang qian jia Miao zhai tu xiang min zu zhi / Wang Weiwei, Wang Liangfan zhu.  2008 1
Industries -- 中国 -- 黔东南苗族侗族自治州 -- History. : Qiandongnan Miaozu Dongzu Zizhizhou zhi. Qing fang gong ye zhi / Qiandongnan Miaozu Dongzu Zizhizhou di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2005 1
Land use -- 中国 -- 黔东南苗族侗族自治州. : Qian dong nan Miaozu Dongzu Zizhizhou tu di li yong ge ju shi kong dong tai yan jiu / Guo Luo deng zhu.  2013 1
Mandarin dialects -- 中国 -- 黔东南苗族侗族自治州. : Qiandongnan fang yan zhi : Qiandongnan Miaozu Dongzu Diqu Han yu fang yan diao cha yan jiu / Qiandongnan Zhou di fang zhi ban gong shi bian.  2007 1
Minorities -- 中国 -- 黔东南苗族侗族自治州 -- Social life and customs. : Gu pu shen mi jia yuan : Qiandongnan min zu wen hua cun zhen / Qiandongnan Miaozu Tongzu Zizhizhou wen hua ju bian ; Liu Biqiang zhu bian.  2007 1
Public works -- 中国 -- 黔东南苗族侗族自治州 -- History. : Qiandongnan Miaozu Dongzu Zizhizhou zhi. Cheng jian huan bao zhi / Qiandongnan Miaozu Dongzu Zizhizhou di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2005 1
Textile industry -- 中国 -- 黔东南苗族侗族自治州 -- History. : Qiandongnan Miaozu Dongzu Zizhizhou zhi. Qing fang gong ye zhi / Qiandongnan Miaozu Dongzu Zizhizhou di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2005 1
黔东南苗族侗族自治州 (中囯) -- Commerce -- History. : Qiandongnan Miaozu Dongzu Zizhizhou zhi. Shang ye zhi / Qiandongnan Miaozu Dongzu Zizhizhou di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  1999 1
黔东南苗族侗族自治州 (中囯) -- History. : Qiandongnan Miaozu Dongzu Zizhizhou zhi. Shang ye zhi / Qiandongnan Miaozu Dongzu Zizhizhou di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  1999 1
黔东南苗族侗族自治州 (中国) -- Civilization.   2
黔东南苗族侗族自治州 (中国) -- History.   3
黔东南苗族侗族自治州 (中国) -- Social life and customs.   2
地方志 黔东南苗族侗族自治州. : Qiandongnan Miaozu Dongzu Zizhizhou zhi. Ti yu zhi / Qiandongnan Miaozu Dongzu Zizhizhou di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2003 1
地方志 贵州省 黔东南苗族侗族自治州. : Qian dong nan miao zu dong zu zi zhi zhou zhi. Dui wai jing ji mao yi zhi wu zi zhi / Qian dong nan miao zu dong zu zi zhi zhou di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1994 1
物资经济 经济史 贵州省 黔东南苗族侗族自治州. : Qian dong nan miao zu dong zu zi zhi zhou zhi. Dui wai jing ji mao yi zhi wu zi zhi / Qian dong nan miao zu dong zu zi zhi zhou di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1994 1
对外贸易 经济史 贵州省 黔东南苗族侗族自治州. : Qian dong nan miao zu dong zu zi zhi zhou zhi. Dui wai jing ji mao yi zhi wu zi zhi / Qian dong nan miao zu dong zu zi zhi zhou di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1994 1
余未人, 1942- -- Travel -- 中国 -- 黔东南苗族侗族自治州. : Miao jiang sheng di / Yu Weiren zhu.  2007 1
体育事业 地方志 黔东南苗族侗族自治州. : Qiandongnan Miaozu Dongzu Zizhizhou zhi. Ti yu zhi / Qiandongnan Miaozu Dongzu Zizhizhou di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2003 1
黔东南苗族侗族自治州志 (China) -- Biography. : Qian dong nan Miaozu Dongzu Zizhizhou zhi. ren wu zhi / Qian dong nan Miaozu Dongzu Zizhizhou di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1990 1
黔东南苗族侗族自治区 (贵州省) 地方志. : Qian dong nan miao zu dong zu zi zhi zhou zhi. Dui wai jing ji mao yi zhi wu zi zhi / Qian dong nan miao zu dong zu zi zhi zhou di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1994 1
黔阳县 (Hunan Sheng, China) -- History. : Qianyang xian zhi / Qianyang xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  1991 1
點石齋畫報 -- Concordances : Dian shi zhai hua bao tong jian / Ye Hanming, Jiang Yinghao, Huang Yongsong bian.  2007 1
  黛安.迪高特 -- See De Groat, Diane   1
  黛敏郎, 1929-1997 -- See Mayuzumi, Toshirō, 1929-1997   1
鼎湖山(肇慶市, 中國 : 地區) -- Description and travel. : Zhaoqing Qixingyan, Dinghu Shan lü you shi yong tu ce = Zhaoqingqixingyan Dinghushan lu youshiyongtuce / Hong Zhuan, Kaixuan bian zhu.  2002 1
鼎湖山(肇慶市, 中國 : 地區) -- Guidebooks. : Zhaoqing Qixingyan, Dinghu Shan lü you shi yong tu ce = Zhaoqingqixingyan Dinghushan lu youshiyongtuce / Hong Zhuan, Kaixuan bian zhu.  2002 1
  鼓击乐团 (Musical group) -- See Strokes (Musical group)   1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next