My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Anhui Sheng (China) -- Economic policy.   2
Anhui Sheng (China) -- Fiction. : Feng shui lun liu / Dai Houying zhu.  1989 1
Anhui Sheng (China) -- Gazetteers.   13
Anhui Sheng (China) -- Guidebooks. : Anhui Sheng di tu ce = Anhui Sheng dituce / [Gao Xiujing zhu bian]  2013 1
Anhui Sheng (China) -- Historical geography -- Maps.   2
Anhui Sheng (China) -- History.   22
Anhui Sheng (China) -- History -- Anecdotes. : Anhui zhang gu / Zhu bian Ding Jian.  1990 1
Anhui Sheng (China) -- History -- Dictionaries -- Chinese. : Anhui jin xian dai shi ci dian / Anhui sheng zheng xie wen shi zi liao wei yuan hui "Anhui jin xian dai shi ci dian" bian wei hui bian.  1990 1
Anhui Sheng (China) -- History, Local. : Xi dang jin du / Anhui Sheng dang an ju (guan), Hefei wan bao she bian.  2016 1
Anhui Sheng (China) -- History, Military. : Anhui sheng zhi. Jun shi zhi / Anhui sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1995 1
Anhui Sheng (China) -- History -- Sources.   6
Anhui Sheng (China) -- Languages. : Anhui sheng zhi. Fang yan zhi / Anhui sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1997 1
Anhui Sheng (China) -- Maps.   5
Anhui Sheng (China) -- Maps, Tourist. : Anhui Sheng gong lu li cheng di tu ce [cartographic material] : 2013 quan xin sheng ji = Anhuisheng gonglu licheng dituce / Ren min jiao tong chu ban she bian zhu.  2013 1
Anhui Sheng (China) -- Militia. : Anhui sheng zhi. Jun shi zhi / Anhui sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1995 1
Anhui Sheng (China) -- Periodicals. : Anhui nian jian.  1988- 1
Anhui Sheng (China) -- Pictorial works. : "Zhongguo Anhui" hua ce / "Zhongguo Anhui" hua ce bian ji zu, Anhui hua bao she bian ; zhu bian Hou Yong ; fu zhu bian Han Youshan ... [et al.] ; she ying zhe Ding Fangming ... [et al.] ; Ying wen fan yi Gong Li, Chen Zaiquan ; Ri wen fan yi Li Tao, Mao Yannian.  1985 1
Anhui Sheng (China) -- Poetry. : Li Bai zai Anhui / Chang Xiufeng, He Qingshan, Shen Hui.  1980 1
Anhui Sheng (China) -- Population.   5
Anhui Sheng (China) -- Population -- Maps. : Anhui Sheng di tu ji [cartographic material] = Anhui Sheng dituji / Anhui Sheng di tu ji bian zuan wei yuan hui bian zhu.  2011 1
Anhui Sheng (China) -- Population -- Statistics.   3
Anhui Sheng (China) -- Reference works.   9
Anhui Sheng (China) -- Religious life and customs.   4
Anhui Sheng (China) -- Rural conditions. : Hui ying ge ming yu gai ge : Wan bei Li cun de she hui bian qian yu yan xu / Han Min zhu ; Lu Yilong, Xu Xinyu yi.  2007 1
Anhui Sheng (China) -- Social conditions -- Maps. : Anhui Sheng di tu ji [cartographic material] = Anhui Sheng dituji / Anhui Sheng di tu ji bian zuan wei yuan hui bian zhu.  2011 1
Anhui Sheng (China) -- Social conditions -- Periodicals. : Anhui she hui jian she fen xi bao gao.    1
Anhui Sheng (China) -- Social life and customs.   2
Anhui Sheng (China) -- Social policy. : Anhui sheng zhi. Min zheng zhi / Anhui sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1993 1
Anhui Sheng (China) -- Social policy -- Periodicals. : Anhui she hui jian she fen xi bao gao.    1
Anhui Sheng (China) -- Statistics -- Periodicals. : Anhui tong ji nian jian / Anhui sheng tong ji ju bian.    1
Theory of historiography -- Reference works. -- Anhui Sheng (China) : Shi xue li lun da ci dian [electronic resource] / Jiang Dachun zhu bian.  2000 1
Tourism -- Reference works. -- Anhui Sheng (China) : Dong fang feng su wen hua ci dian [electronic resource] / Zhang Dianying zhu bian.  1991 1
Chinese language -- Dialects -- China -- Anhui Sheng.   2
Chinese poetry -- China -- Anhui Sheng. : Anhui li dai shi xuan / Huang Jigeng, Pu Jinzhou xuan zhu.  1983 1
Cities and towns -- China -- Anhui Sheng.   2
Cities and towns -- China -- Anhui Sheng -- Maps. : Anhui Sheng di tu ce = Anhui Sheng dituce / [Gao Xiujing zhu bian]  2013 1
Coal mines and mining -- China -- Anhui Sheng -- History. : Anhui sheng zhi. Mei tan gong ye zhi / Anhui sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1993 1
Collectivization of agriculture -- China -- Anhui Sheng. : Hui ying ge ming yu gai ge : Wan bei Li cun de she hui bian qian yu yan xu / Han Min zhu ; Lu Yilong, Xu Xinyu yi.  2007 1
Communism and agriculture -- China -- Anhui Sheng. : Hui ying ge ming yu gai ge : Wan bei Li cun de she hui bian qian yu yan xu / Han Min zhu ; Lu Yilong, Xu Xinyu yi.  2007 1
Communism -- China -- Anhui Sheng -- History. : E Yu Wan ge ming gen ju di / "E Yu Wan ge ming gen ju di" bian wei hui bian.  1989 1
Communism -- China -- Anhui Sheng -- History -- Sources.   2
Decoration and ornament, Architectural -- Conservation and restoration -- China -- Anhui Sheng. : Jiangnan gu jian cai hua bao hu ji shu ji chuan tong gong yi yan jiu / Gong Decai, Hu Shi, He Weijun bian zhu.  2013 1
Earthquakes -- China -- Anhui Sheng -- History. : Anhui sheng zhi. Di zhen zhi / Anhui sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  1989 1
Education -- China -- Anhui Sheng. : Jie fang zhan zheng chu qi Su Wan bian qu jiao yu / Dai Botao bian.  1983 1
Electric utilities -- China -- Anhui Sheng -- History. : Anhui sheng zhi. Dian li gong ye zhi / Anhui sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1993 1
Environmental protection -- China -- Anhui Sheng -- History. : Anhui Sheng di si ci huan jing bao hu hui yi wen jian hui bian / Anhui Sheng huan jing bao hu ju bian.  1997 1
Ethnic relations -- China -- Anhui Sheng -- History. : Anhui sheng zhi. Min zu zong jiao zhi / Anhui sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1996 1
Excavations (Archaeology) -- China -- Anhui Sheng. : Xiao Xian Han mu / Anhui Sheng wen wu kao gu yan jiu suo, Anhui Sheng Xiao Xian bo wu guan bian.  2008 1
Finance, Public -- China -- Anhui Sheng -- History -- Sources. : Anhui ge ming gen ju di cai jing shi liao xuan / [Anhui sheng cai zheng ting, Anhui sheng dang an guan bian].  1983 1
Finance, Public -- China -- Anhui Sheng -- Periodicals. : Anhui cai zheng nian jian / Anhui cai zheng nian jian bian ji wei yuan hui bian.    1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next