My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Architecture, Domestic -- China -- Jincheng Shi. : Xiwenxing Cun / Zhuan wen she ying Lou Qingxi.  2003 1
Architecture, Domestic -- China -- Kaiping Shi. : Kaiping diao lou / Zhang Guoxiong zhu.  2005 1
Architecture, Domestic -- China -- Leping Xian : Liukeng cun / zhuan wen Li Qiuxiang, Chen Zhihua.  2003 1
Architecture, Domestic -- China -- Lin Xian (Shanxi Sheng) : Lijiashan gu cun / Xue Linping ... [et al.] zhu.  2013 1
Architecture, Domestic -- China -- Lingshi Xian.   2
Architecture, Domestic -- China -- Longyan Shi. : Fujian Longyan Shizhong tu lou shi ce tu ji / Lu Bingjie, Xie Yandong zhu bian.  2011 1
Architecture, Domestic -- China -- Louxia Cun (Fu'an Shi) : Louxia Cun / Chen Zhihua zhu.  2007 1
Architecture, Domestic -- China -- Nanjing Xian. : Shiqiao cun / Li Qiuxiang zhuan wen ; Lou Qingxi she ying.  2002 1
Architecture, Domestic -- China -- Ningbo Shi. : Zhenhai gu jian zhu yi shu ji jin / Yan Shuifu bian zhu ; Ningbo Shi Zhenhai Qu jian she yu jiao tong ju bian.  2004 1
Architecture, Domestic -- China -- Ningde Shi. : Ningde gu jian zhu / Liao Xiaojun, Sui Jun zhu bian ; Zhou Qiuqi, Luo Jianhua, Chen Yangzhou bian.  2014 1
Architecture, Domestic -- China, Northwest. : Bei fang min ju / Li Qiuxiang, Luo Deyin, Jia Junzhu.  2010 1
Architecture, Domestic -- China -- Peitian Cun (Liancheng Xian) : Min xi Kejia gu cun luo : Peitian Cun / Li Qiuxiang zhuan wen, she ying.  2008 1
Architecture, Domestic -- China -- Periodicals. : Zhu qu [electronic resource] .    1
Architecture, Domestic -- China -- Pictorial works.   8
Architecture, Domestic -- China -- Pingyao Xian. : Pingyao gu cheng yu min ju / Song Kun zhu bian.  2000 1
Architecture, Domestic -- China -- Pucheng Xian (Fujian Sheng) : Guan qian ma tou / Luo Deyin zhu.  2013 1
Architecture, Domestic -- China -- Qingdao Shi. : Dao Qingdao kan lao bie shu / Wei Shiyi, Lu Hai zhu.  2004 1
Architecture, Domestic -- China -- Qingdao Shi -- History. : Bai nian hui wang : Qingdao jin dai cheng shi zhu zhai jian zhu yan jiu (1898-1949) / Wang Fuyun, Lei Xiangyun zhu.  2017 1
Architecture, Domestic -- China -- Quanzhou Shi.   2
Architecture, Domestic -- China -- Rucheng Xian. : Chuan tong cun luo de xing shi he yi yi : Hunan Rucheng he Guangdong Zhaoqing di qu de kao cha / Tian Yinsheng, Tang Ye, Li Yingyi zhu.  2011 1
Architecture, Domestic -- China -- Shaanxi Sheng.   2
Architecture, Domestic -- China -- Shandong Sheng. : Shandong ju zhu min su = Shandong juzhu minsu / Shan Man zhu bian ; Jiang Bo, Tian He, Li Wanpeng bian zhu.  2006 1
Architecture, Domestic -- China -- Shanghai.   9
Architecture, Domestic -- China -- Shanghai -- History. : Ming ren, ming zhai, yi shi : Shanghai jin dai jian zhu yi pie = Famous people, houses & stories / Huang Guoxin, Shen Fuxu zhu bian.  2003 1
Architecture, Domestic -- China -- Shanghai -- Pictorial works.   2
Architecture, Domestic -- China -- Shantou Shi. : Chao Shan min ju / Pan Ying bian zhu.  2013 1
Architecture, Domestic -- China -- Shanxi Sheng.   7
Architecture, Domestic -- China -- Shaoxing -- Pictorial works. : Zhongguo chuan tong min ju tu shuo. Yue du pian / Shan Deqi, Lu Qiang bian zhu [i.e. zhu].  1999 1
Architecture, Domestic -- China -- She Xian (Anhui Sheng) : Huizhou Ming dai zhu zhai / Zhang Zhongyi [and others] he zhu.  1957 1
Architecture, Domestic -- China -- She Xian (Anhui Sheng) -- Designs and plans. : Huizhou Ming dai zhu zhai / Zhang Zhongyi [and others] he zhu.  1957 1
Architecture, Domestic -- China -- Shenzhen Shi. : Shenzhen dong bei di qu wei wu jian zhu yan jiu = Study on the round building in northeast area of Shenzhen / Shenzhen Shi Longgang Qu wen ti lü you ju, Shenzhen Shi Longgang Qu wen wu guan li ban gong shi bian.  2014 1
Architecture, Domestic -- China -- Sichuan Sheng. : Zhongguo ju zhu jian zhu jian shi : cheng shi, zhu zhai, yuan lin : fu Sichuan zhu zhai jian zhu, Yunnan yi ge yin / Liu Zhiping zhu ; Wang Qiming zeng bu.  2000 1
Architecture, Domestic -- China -- Sichuan Sheng -- Pictorial works. : Lao fang zi. Sichuan min ju / [zhuan wen Wang Qijun ; she ying Li Yuxiang ... [et al.]].  2000 1
Architecture, Domestic -- China, Southeast.   3
Architecture, Domestic -- China, Southwest.   5
Architecture, Domestic -- China -- Suzhou (Jiangsu Sheng) : Suzhou min ju ying jian ji shu / Qian Da, Yong Zhenhua zhu.  2014 1
Architecture, Domestic -- China -- Suzhou Shi. : Suzhou zhai yuan = Suzhou private garden / Shi Wenqiu bian zhu.  2011 1
Architecture, Domestic -- China -- Suzhou Shi (Jiangsu Sheng)   4
Architecture, Domestic -- China -- Suzhou Shi (Jiangsu Sheng) -- Designs And Plans. : Suzhou jiu zhu zhai / Chen Congzhou bian zhu = Traditional Suzhou dwellings / Chen Congzhou ; translation by Chen Wei & Chen Shuiying.  2003 1
Architecture, Domestic -- China -- Tianjin -- Pictorial works. : Xiao yang lou feng qing. Min ju jian zhu = Western style buildings / zhu bian Feng Jicai.  1998 1
Architecture, Domestic -- China -- Tibet. : Shen ren gong ju (Xizang) = Living with deities they worship (Tibet) / [zhu bian Xiao Jia ; zhuan wen Wang Luxiang ; she ying Xiao Jia ; fan yi Huang Jigong]  2000 1
Architecture, Domestic -- China -- Tibet -- Pictorial works.   3
Architecture, Domestic -- China -- Wuhan Shi -- History. : Wuhan jin dai li fen jian zhu = Wuhan modern li-fen residence building / Xu Yusu [and three others] bian zhu.  2016 1
Architecture, Domestic -- China -- Wujiang Shi. : Suzhou Shi jian tang : jiang nan chuan tong shang jia ming zhai / Liu Yanhua, Huang Song bian zhu.  2006 1
Architecture, Domestic -- China -- Wulin shan region. : Lao fang zi. Tu jia diao jiao lou / [zhuan wen Zhang, Lianggao, she ying Li Yuxiang and others].  1994 1
Architecture, Domestic -- China -- Xiamen Shi. : Xiamen Min nan hong zhuan jian zhu = Xiamen Minnan hongzhuan jianzhu / Jin Weibai zhu bian ; Xiamen Shi wen hua guang dian xin wen chu ban ju, Xiamen Min nan hong zhuan jian zhu shen yi ban gong shi bian zhu.  2015 1
Architecture, Domestic -- China -- Xinyecun. : Xinye Cun / Chen Zhihua, Lou Qingxi, Li Qiuxiang zhu.  1999 1
Architecture, Domestic -- China -- Xiwenxing Cun. : Xiwenxing gu cun / Shanxi Sheng zhu fang he cheng xiang jian she ting zu zhi bian xie ; Xue Linping, Bao Han, Li Bojun, Guo Chuang, Wang Bokai, Shi Yu zhu.  2016 1
Architecture, Domestic -- China -- Yangtze River Gorges.   2
Architecture, Domestic -- China -- Yangzhou (Jiangsu Sheng) : Jiu zhai cui zhen : Yangzhou ming zhai / Wu Jiankun, Zhao Lichang, Wang Zhangtao zhu.  2005 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next