My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Architecture -- China -- Jiangsu Sheng -- Details -- Drawings. : Su bei chuan tong jian zhu ji yi = Tradtional building craft skills of North Jiangsu / Li Xinjian zhu.  2014 1
Architecture -- China -- Jiangsu Sheng -- History. : Su bei chuan tong jian zhu ji yi = Tradtional building craft skills of North Jiangsu / Li Xinjian zhu.  2014 1
Architecture -- China -- Jiangxi Sheng -- History. : Jiangxi sheng jian zhu ye zhi / ["Jiangxi sheng jian zhu ye zhi" bian zuan wei yuan hui bian].  1994 1
Architecture -- China -- Jiangzi Xian. : Jiangzi cheng shi yu jian zhu = City and architecture in Gyantse / Jiang Yongping, Shen Fang zhu.  2017 1
Architecture -- China -- Jianxi Sheng. : Zhongguo gu jian zhu wen hua zhi lü : Fujian, Jiangxi / Zheng Guozhen ... [et al.] bian zhu.  2002 1
Architecture -- China -- Jiexiu Shi. : Zhangbi cun / zhuan wen Chen Zhihua ; she ying Lou Qingxi.  2002 1
Architecture -- China -- Jilin Sheng. : Zhongguo gu jian zhu wen hua zhi lü. Liaoning, Jilin, Heilongjiang / Chen Bochao ... [et al.] bian zhu.  2004 1
Architecture -- China -- Jin dynasty, 1115-1234. : Zhongguo gu dai jian zhu shi. Di 3 juan, Song, Liao, Jin, Xi Xia jian zhu / Guo Daiheng zhu bian.  2003 1
Architecture -- China -- Jinan (Shandong Sheng)   3
Architecture -- China -- Jinan (Shandong Sheng) -- History -- 20th century. : Tu shuo Jinan lao jian zhu. Jin dai juan / Zhang Runwu, Xue Li zhuan zhu she ying = Tushuojinanlaojianzhu.  2001 1
Architecture -- China -- Jincheng Shi.   2
Architecture -- China -- Jingyang Xian -- Pictorial works. : Shaanxi gu jian zhu ce hui tu ji. Jingyang Sanyuan / Lin Yuan, Yue Yanmin zhu = Shaanxi historic buildings measured and drawn. Jingyang & Sanyuan / Lin Yuan, Yue Yanmin.  2018 1
Architecture -- China -- Jinjiang Shi. : Jinjiang gu jian zhu / Cao Chunping zhu.  2010 1
Architecture -- China -- Kaifeng Shi. : Liang Song Kaifeng Lin'an huang cheng gong yuan yan jiu / Zhang Jing zhu.  2008 1
Architecture -- China -- Leping Xian : Liukeng cun / zhuan wen Li Qiuxiang, Chen Zhihua.  2003 1
Architecture -- China -- Lhasa.   3
Architecture -- China -- Liao dynasty, 947-1125. : Zhongguo gu dai jian zhu shi. Di 3 juan, Song, Liao, Jin, Xi Xia jian zhu / Guo Daiheng zhu bian.  2003 1
Architecture -- China -- Liaoning Sheng. : Zhongguo gu jian zhu wen hua zhi lü. Liaoning, Jilin, Heilongjiang / Chen Bochao ... [et al.] bian zhu.  2004 1
Architecture -- China -- Lin Xian (Shanxi Sheng) : Gu zhen Qikou / Chen Zhihua bian zhu.  2004 1
Architecture -- China -- Lin'an Shi. : Liang Song Kaifeng Lin'an huang cheng gong yuan yan jiu / Zhang Jing zhu.  2008 1
Architecture -- China -- Liping Xian. : Guizhou gu cun luo : Zhaoxing / "Guizhouu gu cun luo, Zhaoxing" bian wei hui bian ; Hu Guanghua, Yang Zuhua zhuan wen, she ying.  2007 1
Architecture -- China -- Luoyang Shi. : Luoyang Ming Qing jian zhu. Shi qu juan / Luoyang Shi wen wu kao gu yan jiu yuan, Luoyang shi fan xue yuan bian.  2015 1
Architecture -- China -- Luoyang Shi -- History -- Ming-Qing dynasties, 1368-1912. : Luoyang Ming Qing jian zhu. Shi qu juan / Luoyang Shi wen wu kao gu yan jiu yuan, Luoyang shi fan xue yuan bian.  2015 1
Architecture -- China -- Macau -- Pictorial works. : Album, Macau, 1844-1974.  1989 1
Architecture -- China -- Macau (Special Administrative Region) : Hao jing feng yun : Aomen jian zhu / Liu Tuo zhu.  2005 1
Architecture -- China -- Macau (Special Administrative Region) -- History -- 20th century.   2
Architecture -- China -- Manchuria -- History. : Dong bei jian zhu wen hua / Zhang Junfeng zhu.  2018 1
  Architecture China Ming-Chʻing dynasties, 1368-1912 -- See Architecture China History Ming-Qing dynasties, 1368-1912   1
  Architecture China Ming-Qing dynasties, 1368-1912 -- See Architecture China History Ming-Qing dynasties, 1368-1912   1
Architecture -- China -- Nanjing. : Nanjing wen wu jing hua / [zhu bian Nanjing Shi wen hua ju, Nanjing Shi wen wu ju].  2000 1
Architecture -- China -- Nanjing (Jiangsu Sheng)   5
Architecture -- China -- Nanjing (Jiangsu Sheng) -- 20th century. : Nanjing Minguo jian zhu / zhu bian Lu Haiming, Yang Xinhua ; fu zhu bian Pu Xiaonan.  2001 1
Architecture -- China -- Nanjing (Jiangsu Sheng) -- History -- 20th century. : Nanjing Minguo jian zhu / zhu bian Lu Haiming, Yang Xinhua ; fu zhu bian Pu Xiaonan.  2001 1
Architecture -- China -- Nanjing (Jiangsu Sheng) -- History -- Ming-Qing dynasties, 1368-1912. : Nanjing Ming Qing jian zhu / zhu bian Yang Xinhua, Lu Haiming.  2001 1
Architecture -- China -- Nanjing (Jiangsu Sheng) -- Pictorial works.   2
Architecture -- China -- Nanjing Shi. : Liu chao wa dang yu liu chao du cheng / He Yun'ao.  2005 1
Architecture -- China -- Nanjing Shi -- History. : Da jiang zhu ji : Minguo shi dai de Nanjing zhi ye jian zhu shi = Building in Nanjing : professional architects in the Republic of China / Wang Xiaoqian zhu.  2014 1
Architecture -- China -- Nanjing Xian. : Shiqiao cun / Li Qiuxiang zhuan wen ; Lou Qingxi she ying.  2002 1
Architecture -- China -- Nanning Shi. : Tu shuo Nanning Shi jin xian dai jing dian li shi jian zhu / Rong Haishan, Tao Xiaolan zhu bian ; Nanning Shi cheng xiang gui hua she ji yan jiu yuan zu zhi bian xie.  2015 1
Architecture -- China -- Ningxia Huizu Zizhiqu.   2
Architecture -- China, Northwest. : Zhongguo xi bu xing [videorecording] = Western trip.  2005 1
Architecture -- China -- Pagnag. : The cultural monuments of Tibet's outer provinces : Amdo / by Andreas Gruschke.  2001 1
Architecture -- China -- Pearl River Delta. : The traditional buildings of the Pearl River Delta China, in the Ching Dynasty, 1644-1912 / Trevor J. Holmes.  1994 1
Architecture -- China -- Pearl River Delta -- History -- 20th century. : Zhu Jiang Sanjiaozhou jian zhu er shi nian / Yan Guo zhu.  2005 1
Architecture -- China -- Periodicals.   11
Architecture -- China -- Periodicals -- Abstracts. : "Zhongguo ying zao xue she hui kan" ti yao = Zhongguo yingzao xueshe huikan tiyao / Huang Qingming bian zhu.  2014 1
Architecture -- China -- Periodicals -- Indexes : Zhongguo ying zao xue she hui kan / Zhongguo ying zao xue she bian.  1937 1
Architecture -- China -- Philosophy.   2
Architecture -- China -- Philosophy -- History. : Zhongguo gu dai jian zhu si xiang shi gang = Essentials of historical Chinese architectural thinking / Wang Lumin zhu.  2002 1
Architecture -- China -- Pictorial works.   30
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next