My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Art, Chinese -- China -- Dunhuang Caves.   3
Art, Chinese -- China -- Gansu Sheng -- Exhibitions. : Gansu Si chou zhi lu wen ming = Civilization along the Silk road within Gansu / Gansu Sheng bo wu guan bian.  2008 1
Art, Chinese -- China -- Guangdong Sheng -- Exhibitions.   2
Art, Chinese -- China -- Guangdong Sheng -- Periodicals. : Yi hai cang zhen = A brief description of Guangzhou Art Gallery.  1993- 1
Art, Chinese -- China -- Guilin (Guangxi Zhuangzu Zizhiqu) -- Catalogs. : Cang bao ji cui : Guilin bo wu guan cang wen wu jing pin = Essence of treasures : Guilin Museum collection of cultural relics = Cangbao jicui : Guilin bowuguan cang wenwu jingpin / zhu bian Tang Chunsong ; fu zhu bian Wei Weineng [and three others].  2015 1
Art, Chinese -- China -- Handan Shi -- Catalogs. : Zhao du feng yun : Handan Shi bo wu guan chen lie yu cang pin / Handan Shi bo wu guan bian.  2007 1
Art, Chinese -- China -- Hebei Sheng -- Catalogs. : Zhao du feng yun : Handan Shi bo wu guan chen lie yu cang pin / Handan Shi bo wu guan bian.  2007 1
Art, Chinese -- China -- Hong Kong. : I like Hong Kong : art and deterritorialization / Frank Vigneron.  2010 1
Art, Chinese -- China -- Hong Kong -- 20th century.   3
Art, Chinese -- China -- Hong Kong -- 20th century -- Exhibitions. : Hong Kong now! / essays by Robert Hobbs ; curated by Robert Hobbs and Chip Tom.  1997 1
Art, Chinese -- China -- Hong Kong -- Exhibitions. : Dang dai Xianggang yi shu shuang nian zhan : 17-9-96--3-11-96 / Xianggang shi zheng ju zhu ban, Xianggang yi shu guan chou hua = Contemporary Hong Kong art biennial exhibition, 1996 : presented by the Urban Council, Hong Kong, organized by the Hong Kong Museum of Art.  1996 1
Art, Chinese -- China -- Hunan Sheng -- Catalogs.   3
Art, Chinese -- China -- Inner Mongolia -- Exhibitions.   2
Art, Chinese -- China -- Jiangsu Sheng -- Catalogs. : Wu Yue wen hua : Zhongguo de ling xiu yu Jiang nan shui xiang / zhu bian Liang Baiquan.  1998 1
Art, Chinese -- China -- Jiangxi Sheng -- Catalogs. : Jiangxi Sheng bo wu guan wen wu jing hua / Jiangxi Sheng bo wu guan bian zhu = Gems of the cultural relics in Museum of Jiangxi Province / compiled by Museum of Jiangxi Province.  2007 1
Art, Chinese -- China -- Jilin Sheng -- Catalogs. : Jilin sheng bo wu guan / Jilin sheng bo wu guan bian.  1992 1
Art, Chinese -- China -- Liaoning Sheng -- Catalogs. : Liaoning sheng bo wu guan / Liaoning sheng bo wu guan bian ; [she ying Kong Lihang].  1983 1
Art, Chinese -- China -- Linzhang Xian. : Yecheng wen wu jing hua / Zhongguo she hui ke xue yuan kao gu yan jiu suo, Hebei Sheng wen wu yan jiu suo, Hebei Sheng Linzhang Xian wen wu lü you ju bian zhu = Ancient treasures from Ye City / The Institute of Archaeology, Chineses Academy of Social Sciences, Hebei Provincial Institute of Cultural Relies, Linzhang County Cultural Relics and Tourism Bureau, Hebei Province.  2014 1
Art, Chinese -- China -- Macau (Special Administrative Region) : Walking Macao, reading the Baroque / Jeremy Tambling and Louis Lo.  2009 1
Art, Chinese -- China -- Nanjing -- Catalogs. : Nanjing wen wu jing hua / [zhu bian Nanjing Shi wen hua ju, Nanjing Shi wen wu ju].  2000 1
Art, Chinese -- China -- Nanjing (Jiangsu Sheng) : Nanjing shi fan da xue mei shu xi zuo pin ji.  1987 1
Art, Chinese -- China -- Ningxia Huizu Zizhiqu -- Exhibitions. : Helan Shan que : Ningxia si chou zhi lu = The silk road in Ningxia / [zong bian ji Yang Chuntang ; Zhong wen bian ji He Yixing ; Ying wen bian ji Peng Qiyun].  2008 1
Art, Chinese -- China, Northwest. : Cong Zhong Ya dao Chang'an / Luo Hongcai zhu bian.  2011 1
Art, Chinese -- China -- Pingyao. : The Ancient city of Pingyao = Pingyao gu cheng / [Lan Peijin bian].  2001 1
Art, Chinese -- China -- Qinghai Sheng -- Catalogs. : Qinghai wen wu / Qinghai Sheng wen wu chu, Qinghai Sheng kao gu yan jiu suo bian zhu.  1994 1
Art, Chinese -- China -- Sanmenxia Shi. : Sanmenxia Guo guo mu / Henan Sheng wen wu kao gu yan jiu suo, Sanmenxia Shi wen wu gong zuo dui.  1999- 1
Art, Chinese -- China -- Shanghai.   2
Art, Chinese -- China -- Shanghai -- 20th century. : History of exhibitions : Shanghai 1979-2006 / edited by Biljana Ciric.  2014 1
Art, Chinese -- China -- Shanghai -- 20th century -- Exhibitions. : 2006 Shanghai shuang nian zhan : chao she ji / Fang Zengxian, Xu Jiang zhu bian = 2006 Shanghai biennale: Hyperdesign / Chief editor: Fang Zengxian, Xu Jiang.  2006 1
Art, Chinese -- China -- Shanghai -- 21st century.   2
Art, Chinese -- China -- Shanghai -- 21st century -- Exhibitions.   2
Art, Chinese -- China -- Shanghai -- Exhibitions. : Shanghai : art of the city / by Michael Knight and Dany Chan; with contributions by Nancy Berliner ... [and others].  2010 1
Art, Chinese -- China -- Shanghai -- Exhibitions -- History. : History of exhibitions : Shanghai 1979-2006 / edited by Biljana Ciric.  2014 1
Art, Chinese -- China -- Shanghai -- Indexes. : Shanghai mei shu feng yun : 1872-1949 Shen bao yi shu zi liao tiao mu suo yin / Yan Juanying zhu bian.  2006 1
Art, Chinese -- China -- Shanghai -- Periodicals. : Shanghai mei shu nian kan / Shanghai mei shu nian kan bian ji zu bian.  1983- 1
Art, Chinese -- China -- Shanxi Sheng. : Shanxi Sheng bo wu guan guan cang wen wu jing hua / Shanxi Sheng bo wu guan bian ; zhu bian Xia Lu, Liu Yongsheng.  1999 1
Art, Chinese -- China -- Sichuan Sheng -- Catalogs. : Sichuan bo wu yuan bai pin zhen shang / Xie Zhicheng zhu bian.  2014 1
Art, Chinese -- China -- Songzhuang (Beijing) : Dang dai yi shu yu Song zhuang de san chong jie du = Three interpretations of contemporary art and Songzhuang / Qin Yi zhu.  2018 1
Art, Chinese -- China -- Suzhou Shi. : Suzhou wen wu / "Suzhou wen wu" bian xie zu.  2008 1
Art, Chinese -- China -- Suzhou Shi -- Catalogs. : Suzhou bo wu guan cang chu tu wen wu / Suzhou bo wu guan bian zhu.  2009 1
Art, Chinese -- China -- Taicang Shi. : Taicang wen wu jing hua / Taicang bo wu guan bian.  2007 1
Art, Chinese -- China -- Taihu Xian (Anhui Sheng) -- Catalogs. : Taihu guan cang wen wu = TAIHU GUANCANG WENWU / Taihu Xian wen guan suo, Taihu Xian bo wu guan bian zhu.  2014 1
Art, Chinese -- China -- Tibet Autonomous Region. : Xizang wen wu kao gu yan jiu / Xizang Zizhiqu wen wu bao hu yan jiu suo bian zhu.  2014- 1
Art, Chinese -- China -- West Lake -- Exhibitions. : Exquisite moments : West Lake & Southern Song art / Hui-shu Lee.  2001 1
Art, Chinese -- China -- Wutai Xian. : Wutai Shan Fo guang si / Zhang Yingying ... [et al.] bian zhu.  2010 1
Art, Chinese -- China -- Xianyang Shi. : Xianyang wen wu jing hua = The cream of Xianyang relics / Shanxi Sheng Xianyang Shi wen wu ju bian.  2002 1
Art, Chinese -- China -- Xinjiang Uygur Zizhiqu. : Gu dai zhong Ya si lu yi shu tan wei / Zhang Wenling zhu.  1998 1
Art, Chinese -- China -- Xinjiang Uygur Zizhiqu -- Catalogs.   2
Art, Chinese -- China -- Yaan -- Catalogs. : Qing feng ya yu jian : Ya'an wen wu jing cui = City of breeze and rain : gems of cultural relics in Ya'an / [Ya'an Shi bo wu guan, Sichuan Sheng wen wu kao gu yan jiu yuan bian zhu ; zhu bian Wang Jiacong].  2010 1
Art, Chinese -- China -- Yan'an Diqu. : Mei shu juan / zhu bian Gu Yuan ; fu zhu bian Li Shusheng ; bian ji Li Haozhang.  1987 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next