My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Chen, Yinke, 1890-1969 -- Correspondence. : Shu xin ji / [Chen Yinke zhu].  2015 1
Chen, Yinke, 1890-1969 -- Criticism and interpretation. : Chen Yinke wan nian shi wen shi zheng / Yu Yingshi zhu.  1984 1
Chen, Yinke, 1890-1969. -- Congresses. : "Liu Rushi bie zhuan" yu guo xue yan jiu : ji nian Chen Yinke jiao shou xue shu tao lun hui lun wen ji / Zhongshan da xue li shi xi bian ; zhu bian Hu Shouwei.  1995 1
Chen, Yizi, 1940- : Chen Yizi hui yi lu = Memoirs of Chen Yizi : China's reform in the 1980s / [zuo zhe Chen Yizi].  2013 1
Chen, Yong, 1963- : Something about the author. Volume 183 / Lisa Kumar, project editor.  2008 1
Chen, Yonglin, 1967- : Mr Chen Yonglin's request for political asylum / Foreign Affairs, Defence and Trade References Committee.  2005 1
  Chen, Yongshan -- See Chen, Yingzhen   1
  Chen, Youji, 1879-1942 -- See Chen, Duxiu, 1879-1942   1
Chen, Youren, 1878-1944. : Foreign Office files for China. 1919-1929 [electronic resource] : Kuomintang, CCP and the Third International, 1910-1933 1919-1929.  c2013 1
  Chʻen, Yu-chi, 1879-1942 -- See Chen, Duxiu, 1879-1942   1
Chen, Yuan, 1880-1971.   2
Chen, Yuan, 1896-1970. -- Criticism and interpretation. : Chen Xiying yu Ling Shuhua.  1976 1
Chen, Yuan, 1918- -- Travel. : Hai wai you zong yu sui xiang / Chen Yuan.  1982 1
Chen, Yuan, 1980- : Qing qing song song shang ha fo / Song Yuan, Chen Xiaofang zhu.  2001 1
Chen, Yuanyuan, 17th cent. -- Drama. : Cang sang yan : [2 juan 20 chu / Ding Chuanjing tian ci ; Fan Fanshan, Miu Yifeng jian ding]  1914 1
Chen, Yuanyuan, active 17th century -- Fiction.   2
Chen, Yucheng, 1837-1862 -- Fiction. : Ying wang Chen Yucheng : zhong bian xiao shuo / Liu Zhengtai zhu.  1981 1
Chen, Yufei -- Exhibitions. : Chen Yufei = Chen Yufei / bian ji Tally Beck.  2007 1
Chen, Yufeng. : Taiwan ren di guan xi chu tan [electronic resource] / Lin Jixian zhu.  2007 1
Chen, Yun, 1905-   7
Chen, Yun, 1905-1995.   5
Chen, Yun, 1905- -- Contributions in economics.   2
Chen, Yun, 1905- -- Contributions in Marxian economics. : Chen Yun tong zhi de jing ji si xiang / Guan Mengjue zhu.  1984 1
Chen, Yun, 1905- -- Pictorial works. : Bai nian Chen Yun : ji nian Chen Yun tong zhi dan chen 100 zhou nian zhan lan tu ji = A collection of photos from an exhibition commemorating the centennial of Chen Yun's birthday / Ji nian Chen Yun tong zhi dan chen 100 zhou nian zhan lan tu ji bian wei hui bian.  2005 1
  Chʻen, Yung, 1963- -- See Chen, Yong, 1963-   1
Chen, Yuyi, 1090-1138. : Chen Jianzhai shi ji he jiao hui zhu / Zheng Qian jiao jian.  1975 1
Chen, Yuyi, 1090-1138. : Chen Jianzhai shi ji he jiao hui zhu / Zheng Qian jiao jian.  1975 1
Chen, Yuyi, 1090-1138 -- Chronology. : Chen Yuyi nian pu / Bai Dunren zhu.  1983 1
  Chen, Zansan, 1878-1933 -- See Chen, Jiongming, 1878-1933   1
  Chen, Zhanghou, 1598-1652 -- See Chen, Hongshou, 1598-1652   1
Chen, Zhanxiang, 1916-2001. : Jian zhu shi bu shi miao tu ji qi : yi ge bu gai bei yi wang de cheng shi gui hua shi Chen Zhanxiang / Chen Zhanxiang deng zhu ; Chen Yanqing, Wang Ruizhi bian.  2005 1
Chen Zhao, Yueying, 1914- : Chen Zhao Yueying hua ji = The art of Chen Chao Yoeh Ying.  1996 1
  Chen, Zhe, 1938- -- See Qiongyao, 1938-   1
Chen, Zhen, 1932- : Chin Shin : Sensō to heiwa no tabiji / Noda Masaaki.  2004 1
Chen, Zhen, 1955-2000. -- Exhibitions. : Chen Zhen : [a tribute] / Antoine Guerrero [organizer ; catalogue editors, Jeffrey Uslip, Rachael Zur ; texts, Jeffrey Deitch ... [and others] ; tributes, Eric Angels ... [and others] ; translations, Martha Kuhlman, Marine Putnam].  2003 1
Chen, Zhenhui, 1605-1656. : Ming mo si gong zi / Gao Yang zhu.  2004 1
Chen, Zhi, 1899- : Zhou Chen er shi Han shu bu zheng he kan.  1977 1
Chen, Zhi, 1901-1980 -- Art collections -- Catalogs. : Guan zhong Qin Han tao lu / Chen Zhi zhuan ji.  2006 1
Chen, Zhifo.   2
Chen, Zhimai, 1908-1978.   2
Chen, Zhinong. : Chen Zhinong hua shuo lao Beijing /cBa Yi'er, Chen Peizhen bian.  2003 1
Chen, Zhinong, 1912- : Jiu jing bai ying : Chen Zhinong su xie jian zhi.  2003 1
Chen, Zhiqi, 1906-1931 -- Catalogs. : Chen Zhiqi = Zhen ZhiJi / [ben juan zuo zhe Ye Sifen].  1995 1
  Chen, Zhiyong, 1974- -- See Tan, Shaun   1
Chen, Zhiyuan, 1975- : Something about the author. Volume 155 : facts and pictures about authors and illustrators of books for young people / Maikue Vang, project editor.  2005 1
  Chen, Zhong, 1879-1942 -- See Chen, Duxiu, 1879-1942   1
  Chen, Zhongfu, 1879-1942 -- See Chen, Duxiu, 1879-1942   1
Chen, Zhonghe, 1853-1930 -- Family -- Exhibitions. : Gaoxiong Chen jia / [zhu bian Liu Zemin, Li Xixun].  2011 1
Chen, Zhongshi, 1942- -- Chronology. : Chen Zhongshi nian pu / Xing Xiaoli, Xing Zhimei zhu.  2017 1
Chen, Zhongshi, 1942- -- Criticism and interpretation. : Chen Zhongshi yan jiu zi liao / zhu bian Lei Da ; bian xuan Li Qingxia.  2006 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next