My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
China -- Civilization -- 1949-   23
China -- Civilization -- 1949- -- Congresses.   3
China -- Civilization -- 1949- -- Encyclopedias. : Encyclopedia of modern China / David Pong, editor in chief.  2009 1
China -- Civilization -- 1949- -- Juvenile literature. : China : the culture / Bobbie Kalman.  1989 1
China -- Civilization -- 1976-2002.   31
China -- Civilization -- 1976-2002 -- Congresses. : China, the 80s era / edited by Norton Ginsburg and Bernard A. Lalor.  1984 1
China -- Civilization -- 1976-2002 -- Encyclopedias. : Encyclopedia of contemporary Chinese culture / edited by Edward L. Davis.  2005 1
China -- Civilization -- 1976-2002 -- Statistics -- Periodicals. : Zhongguo wen hua wen wu tong ji nian jian / Wen hua bu ji hua cai wu si bian zhu.    1
China -- Civilization -- 2002-   18
China -- Civilization -- 2002- -- Encyclopedias. : Encyclopedia of contemporary Chinese culture / edited by Edward L. Davis.  2005 1
China -- Civilization -- 2002- -- Periodicals. : Zheng lun Zhongguo : Ren min ri bao ping shuo dang he guo jia zhong da ju cuo.  2011- 1
China -- Civilization -- Abstracts. : Zhongguo gu dai jing shen wen hua kao gu yan jiu wen xian gai lan (1950-2011) / Luo Ming bian zhu.  2014 1
China -- Civilization -- American influences.   3
China -- Civilization -- Anecdotes. : Han Tang jing shen = Spirit of Han-Tang dynasty ; zhi mian li shi yu jing dian de 13 tang ke / Qian Wenzhong, Meng Man deng zhu.  2009 1
China -- Civilization -- Anecdotes -- Dictionaries -- Chinese. : Zhang gu da ci dian / "Zhang gu da ci dian" bian zuan zu bian.  1990 1
China -- Civilization -- Bibliography.   5
China -- Civilization -- Bibliography -- Catalogs.   2
China -- Civilization -- Bio-bibliography. : Zhongguo wen hua zong he yan jiu : jin liu shi nian lai Zhongguo xue ren yan jiu Zhongguo wen hua zhi gong xian / Zhonghua xue shu yuan Zhongguo wen hua zong he yan jiu zhuan ji bian ji wei yuan hui bian ji.  1971 1
China -- Civilization -- Book reviews. : Min zu, wen ming yu xin shi jie : 20 shi ji qian qi de Zhongguo xu shu / Wang Mingming zhu bian ; Yang Qingmei, Zhang Yahui fu zhu bian.  2010 1
China -- Civilization -- Buddhist influences.   9
China -- Civilization -- Caricatures and cartoons. : China and the Chinese. Volume 90 [electronic resource].  1900 1
Civilization -- China -- Chengde.   2
China -- Civilization -- Christian influences.   5
China -- Civilization -- Chronology.   2
China -- Civilization -- Confucian influences. : Confucian marxism : a reflection on religion and global justice / by Weigang Chen.  2013 1
China -- Civilization -- Congresses.   23
China -- Civilization -- Dictionaries.   2
China -- Civilization -- Dictionaries -- Chinese.   16
China -- Civilization -- Dictionaries -- Japanese. : Chūgoku bunkashi daijiten / henshū daihyō Ozaki Yūjirō, Chikusa Masaaki, Togawa Yoshio.  2013 1
China -- Civilization -- Early works to 1800.   2
China -- Civilization -- Encyclopedias.   2
China -- Civilization -- European influences. : Zhongguo xian dai liu Ou xue ren yu wai jiao guan, Hua gong qun de hu dong / Ye Jun zhu.  2012 1
China -- Civilization -- Exhibitions.   5
China -- Civilization -- Fiction. : The book of crows / Sam Meekings.  2011 1
China -- Civilization -- Foreign influences.   17
China -- Civilization -- Foreign influences -- Congresses. : Si chou zhi lu shang de zhao shi bei : "Zhongguo yu Yilang : si chou zhi lu shang de wen hua jiao liu" guo ji yan tao hui lun wen ji / Cheng Tong zhu bian.  2016 1
China -- Civilization -- Greek influences. : Alexandrian motifs in Chinese texts / by E. Bruce Brooks.  1999 1
China -- Civilization -- Handbooks, manuals, etc. : Zhongguo wen hua zhi shi jing hua : xin xing gong ju shu / ben she bian.  1989 1
China -- Civilization -- Historiography. : Chinese historical thinking : an intercultural discussion / Chun-chieh Huang, Jörn Rüsen (eds.).  2015 1
China -- Civilization -- Historiography -- Europe -- History -- 18th century. : China in European encyclopaedias, 1700-1850 [electronic resource] / by Georg Lehner.  2011 1
China -- Civilization -- Historiography -- Europe -- History -- 19th century. : China in European encyclopaedias, 1700-1850 [electronic resource] / by Georg Lehner.  2011 1
China -- Civilization -- Historiography. -- To 221 B.C. : Saluting the yellow emperor [electronic resource] : a case of Swedish sinography / by Perry Johansson.  2012 1
China -- Civilization -- History.   35
China -- Civilization -- History -- 20th century. : Sha long : yi zhong xin du shi wen hua yu wen xue sheng chan (1917-1937) = Salon : a new urban culture and literary production in China, 1917-1937 / Fei Dongmei zhu.  2016 1
China -- Civilization -- History and criticism.   3
China -- Civilization -- History -- Congresses. : Actes du ... Colloque international de sinologie.  1976- 1
China -- Civilization -- History -- Juvenile literature. : Ms. Frizzle's adventures : Imperial China / by Joanna Cole ; illustrated by Bruce Degen.  2005 1
China -- Civilization -- History -- Qing dynasty, 1644-1912. : Qing dai Guangxi Han wen hua chuan bo yan jiu = QingdaiGuangxiHanwenhuachuanboyanjiu / Huang Haiyun zhu.  2009 1
China -- Civilization -- History -- Song dynasty, 960-1279 -- Congresses. : Jin shi Zhongguo zhi bian yu bu bian = Change and continuity in early modern China / Liu Liyan zhu bian.  2013 1
China -- Civilization -- Indic influences.   5
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next