My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
China -- Economic conditions -- 1644-1912 -- Bibliography. : Zhongguo jing ji shi xue yao ji jie shao / Chen Shaowen, Yao Jiahua, Xu Peihua bian zhu.  1989 1
China -- Economic conditions -- 1644-1912 -- Chronology. : Wan Qing jing ji shi shi bian nian / Li Yunjun zhu bian ; Shanghai she hui ke xue yuan jing ji yan jiu suo bian.  2000 1
China -- Economic conditions -- 1644-1912 -- Periodicals.   2
China -- Economic conditions -- 1644-1912 -- Regional disparities.   3
China -- Economic conditions -- 1912-1949.   136
China -- Economic conditions -- 1912-1949 -- Archival resources. : State and economy in Republican China : a handbook for scholars / edited by William C. Kirby ... [and others].  2000 1
China -- Economic conditions -- 1912-1949 -- Chronology. : Zhongguo ge ming gen ju di jing ji da shi ji, 1927-1937 / Zhao Zengyan, Zhao Gang bian.  1988 1
China -- Economic conditions -- 1912-1949 -- Juvenile literature. : Zi ben jia de gui hua yang = Zibenjia de guihuayang / Shao nian er tong chu ban she bian yin.  1966 1
China -- Economic conditions -- 1912-1949 -- Periodicals.   3
China -- Economic conditions -- 1912-1949 -- Sources.   9
China -- Economic conditions -- 1912-1949 -- Statistics.   2
China -- Economic conditions -- 1949-   145
China -- Economic conditions -- 1949-1976.   95
China -- Economic conditions -- 1949-1976 -- Bibliography.   2
China -- Economic conditions -- 1949-1976 -- Congresses.   5
China -- Economic conditions -- 1949-1976 -- Fiction. : The four books / Yan Lianke ; translated from the Chinese by Carlos Rojas.  2015 1
China -- Economic conditions -- 1949-1976 -- Periodicals. : Jing ji nian bao / Jing ji dao bao she.  1954- 1
China -- Economic conditions -- 1949-1976 -- Regional disparities. : City versus countryside in Mao's China : negotiating the divide / Jeremy Brown.  2012 1
China -- Economic conditions -- 1949-1976 -- Statistics. : Zhongguo guo nei sheng chan zong zhi he suan li shi zi liao, 1952-1995 / Zhongguo guo jia dong ji ju guo min jing ji he suan si bian = The gross domestic product of China, 1952-1995 / Department of National Economic Accounting, State Statistical Bureau.  1999 1
China -- Economic conditions -- 1949- -- Bibliography.   3
China -- Economic conditions -- 1949- -- Charts, diagrams, etc. : Jian guo si shi nian wei da cheng jiu tong ji gua tu / Guo jia tong ji ju hui zhi.  1989 1
China -- Economic conditions -- 1949- -- Chronology.   3
China -- Economic conditions -- 1949- -- Congresses.   2
China -- Economic conditions -- 1949- -- Dictionaries. : Du bao ci dian / Li Shifu, Tang Guohua he bian.  1954 1
China -- Economic conditions -- 1949- -- Handbooks, manuals, etc. : Economy / compiled by the China Handbook Editorial Committee ; translated by Hu Gengkang, Zhang Tingquan and Liu Bingwen.  1984 1
China -- Economic conditions -- 1949- -- Periodicals.   3
China -- Economic conditions -- 1949- -- Regional disparities.   2
China -- Economic conditions -- 1949- -- Statistics.   4
China -- Economic conditions -- 1949- -- Terminology. : Wu shi nian liu xing ci yu (1949-1999) / Guo Dasong, Chen Haihong zhu bian.  1999 1
China -- Economic conditions -- 1976-   254
China -- Economic conditions -- 1976-2000.   472
China -- Economic conditions -- 1976-2000 -- Case studies. : Qian wang zhong de qi qiu : Xiang xi pin kun yu fan pin kun de li xing tou shi / You Jun, Long Xianqiong zhu.  2001 1
China -- Economic conditions -- 1976-2000 -- Chronology.   3
China -- Economic conditions -- 1976-2000 -- Congresses.   17
China -- Economic conditions -- 1976-2000 -- Dictionaries -- Chinese. : Quan xin Han Ying ci dian : Jing ji gai ge lei = An up-to-date Chinese-English dictionary : Economic reform category / zhu bian Lu Naisheng ; bian zhe Xi Yaxian, Jin Yingying, Zhang Luwu.  1996 1
China -- Economic conditions -- 1976-2000 -- Econometric models.   5
China -- Economic conditions -- 1976-2000 -- Maps. : Zhonghua Renmin Gongheguo guo jia jing ji di tu ji / Guo jia di tu ji bian zuan wei yuan hui ; [Zhongguo ke xue yuan guo jia ji hua wei yuan hui di li yan jiu suo, Guo jia jing ji xin xi zhong xin, Guo jia tong ji ju tong ji ke xue yan jiu suo zhu bian].  1993 1
China -- Economic conditions -- 1976-2000 -- Mathematical models. : Zhongguo sheng qu jing ji zeng zhang fen bu de yan jin, 1978-1998 = Zhongguo shengqu jingji zengzhang fenbu de yanjiu / Xu Xianxiang zhu.  2006 1
China -- Economic conditions -- 1976-2000 -- Mathematical models -- Congresses. : Complexity and self-organization in social and economic systems [electronic resource] : proceedings of the International Conference on Complexity and Self-Organization in Social and Economic Systems, Beijing, October 1994 / Fukang Fang, Michᥬe Sanglier (eds.).    1
China -- Economic conditions -- 1976-2000 -- Periodicals.   56
China -- Economic conditions -- 1976-2000 -- Pictorial works. : Zhongguo gai ge kai fang shi wu nian = Fifteen years reform and opening up in China / ["Zhongguo gai ge kai fang shi wu nian" hua ce bian wei hui ; Guo jia ti gai wei bian].  1994 1
China -- Economic conditions -- 1976-2000 -- Public opinion. : Zhongguo shi min de jing ji guan / zhu bian Xian Zude ; fu zhu bian Jiang Shiming, Li Yehong.  2001 1
China -- Economic conditions -- 1976-2000 -- Regional disparities.   14
China -- Economic conditions -- 1976-2000 -- Regional economic disparities. : Zhongguo neng yuan xiao fei ji qi qu yu cha yi dui jing ji zeng zhang ying xiang yan jiu [electronic resource] = Research on China's energy consumption and regional differences which impact on economic growth / Zhang Zhenhua zhu.  2010 1
China -- Economic conditions -- 1976-2000 -- Statistical services. : Gai ge zhong di Zhongguo jing ji yu tong ji / Zheng Jiaheng zhu.  1988 1
China -- Economic conditions -- 1976-2000 -- Statistics.   10
China -- Economic conditions -- 1976-2000 -- Statistics -- Periodicals.   4
China -- Economic conditions -- 1976- -- Case studies. : Economic transition in Hunan and southern China / A.S. Bhalla.  1984 1
China -- Economic conditions -- 1976- -- Congresses.   18
China -- Economic conditions -- 1976- -- Econometric models.   2
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next