My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
China -- Economic conditions -- Statistics -- Methodology. : Zhongguo dui wai jing ji mao yi tong ji / Ma Junlin zhu bian ; Huang Shaohong, Lin Huangdu fu zhu bian.  1989 1
China -- Economic conditions -- Statistics -- Periodicals.   3
China -- Economic conditions -- Study and teaching. : Zhongguo yan jiu de gui fan ren shi wei ji : lun she hui jing ji shi zhong de bo lun xian xiang / Huang Zongzhi.  1994 1
China -- Economic conditions -- Tang dynasty, 618-907. : Tang dai jing ji shi / Tao Xisheng, Ju Qingyuan zhu.  1968 1
China -- Economic conditions -- To 1644.   68
China -- Economic conditions -- To 1644 -- Bibliography. : Zhongguo jing ji shi xue yao ji jie shao / Chen Shaowen, Yao Jiahua, Xu Peihua bian zhu.  1989 1
China -- Economic conditions -- To 1644 -- Indexes. : Shi huo zhi shi wu zhong zong he yin de = Combined indices to the economic sections of fifteen standard histories / [Hafo Yanjing da xue tu shu guan yin de bian zuan chu ; Hong Ye ... et al.]  1966 1
China -- Economic conditions -- To 1644 -- Regional disparities.   3
China -- Economic conditions -- To 1644 -- Sources.   4
China -- Economic conditions。 : Zhongguo cheng shi yu she hui shi zhuan ti yan jiu = Zhongguo chengshi yu shehui shi zhanti yanjiu / zhu bian Ding Xiaoshan ; fu zhu bian Lü Yi, Lai Xiaolu.  2013 1
China Economic Conversion   9
China Economic Development   172
China Economic Development 20th Century Congresses : China-India : pathways of economic and social development / edited by Delia Davin, Barbara Harriss-White.  2014 1
China Economic Development 21st Century   5
China Economic Development 21st Century Forecasting : Da zhi xu : 2015 nian hou de Zhongguo ge ju yu shi jie xin qu shi / Lin Yifu, Yu Keping, Zheng Yongnian deng zhu.  2014 1
China Economic Development 1976   2
China Economic Development Beidaihe : Tourism and local economic development in China : case studies of Guilin, Suzhou and Beidaihe / Gang Xu.  1999 1
China Economic Development Beijing   2
China Economic Development Case Studies   3
China Economic Development Congresses   6
China Economic Development Datong Shi : The Chinese mayor / Zhaoqi Films ; directed by Zhou Hao ; produced by Zhao Qi ; written by Zhou Hao, Zhao Qi.  2015 1
China Economic Development Econometric Models   3
China Economic Development Environment Aspects Shanghai : Shanghai Shi gong ye tan pai fang yu jing ji zeng zhang de guan xi ji ying xiang yin su yan jiu / Chen Wei zhu.  2012 1
China Economic Development Environmental Aspects   59
China Economic Development Environmental Aspects Congresses   2
China Economic Development Environmental Aspects Hebei Sheng : Hebei Sheng huan shou du lü se jing ji quan jian she wen ti yan jiu / Zhou Wenfu zhu bian.  2012 1
China Economic Development Environmental Aspects History   2
China Economic Development Environmental Aspects Hong Kong : Global cities : urban environments in Los Angeles, Hong Kong, and China / Robert Gottlieb and Simon Ng.  2017 1
China Economic Development Environmental Aspects Hunan Sheng : Chang Zhu Tan cheng shi qun chong gou : "liang xing she hui" shi yu zhong de cheng shi qun fa zhan mo shi = Reconstruction of Changsha-Zhuzhou-Xiangtan urban agglomeration / Zhu Youzhi ... [et al.] zhu.  2008 1
China Economic Development Environmental Aspects Hunan Sheng Periodicals : Hunan "liang xing she hui" fa zhan bao gao.    1
China Economic Development Environmental Aspects Periodicals   3
China Economic Development Environmental Aspects Shanghai : 2050 Shanghai di tan fa zhan lu xian tu bao gao / Shi jie zi ran ji jin hui Shanghai di tan fa zhan lu xian tu ke ti zu zhu = 2050 Shanghai low carbon development roadmap report / WWF Shanghai Low Carbon Development Roadmap Research Team.  2011 1
China Economic Development Environmental Aspects Taiyuan Shi : Taiyuan Shi lü se zhuan xing nian du bao gao [electronic resource] : 2009 nian - 2010 nian / Jiang Yansheng, Liu Jinchun zhu bian.  2012 1
China Economic Development Environmental Aspects {213926}{213478}{213c44} : Taiyuan Shi lü se zhuan xing nian du bao gao [electronic resource] : 2009 nian - 2010 nian / Jiang Yansheng, Liu Jinchun zhu bian.  2012 1
China Economic Development Environmental Aspects {214728}{213449}{214d49} : Hebei Sheng huan shou du lü se jing ji quan jian she wen ti yan jiu / Zhou Wenfu zhu bian.  2012 1
China Economic Development Forecasting   2
China Economic Development Gansu Sheng : Xi bu da kai fa zai Gansu / Huang Xuanping zhu bian.  2015 1
China Economic Development Government Policy Hong Kong : The evolution of the Asian developmental state : Hong Kong and Singapore / J.J. Woo.  2019 1
China Economic Development Guangdong Sheng : Nan Hai zong he kai fa yu hai yang jing ji qiang sheng jian she / Zhu Jianzhen, Sun Shuxian zhu bian.  2012 1
China Economic Development Guangdong Sheng History : The development experiences of Guangdong : China's economic powerhouse / Joseph Yu-Shek Cheng.  2018 1
China Economic Development Guilin : Tourism and local economic development in China : case studies of Guilin, Suzhou and Beidaihe / Gang Xu.  1999 1
China Economic Development Guizhou Sheng   2
China Economic Development History   6
China Economic Development History 19th Century   2
China Economic Development History 20th Century   4
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next