My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
China -- History, Local -- Periodicals.   5
China -- History, Local -- Pictorial works.   2
China -- History, Local -- Resources. : Xi Nan xi jian fang zhi wen xian / zhu bian Lin Chaomin ... [et al.].  2003 1
China -- History, Local -- Societies, etc. : Zhongguo di fang wen xian she tuan hui yao / [Zhongguo di fang wen xian she tuan hui yao bian ji wei yuan hui].  1985 1
China -- History, Local -- Sources.   7
China -- History, Local -- Terminology. : Zhongguo fang zhi da ci dian / "Zhongguo fang zhi da ci dian " bian ji wei yuan hui bian.  1988 1
China -- History -- Long March, 1934-1935.   32
China -- History -- Long March, 1934-1935 -- Anecdotes. : Sui Zhou Enlai fu zhu xi chang zheng / Wei Guolu zhu.  1976 1
China -- History -- Long March, 1934-1935 -- Bibliography. : Mao Tse-tung and the Tsunyi conference : an annotated bibliography / Tien-wei Wu.  1974 1
China -- History -- Long March, 1934-1935 -- Biography.   2
China -- History -- Long March, 1934-1935 -- Chronology.   2
China -- History -- Long March, 1934-1935 -- Fiction.   2
China -- History -- Long March, 1934-1935 -- Juvenile fiction. : Yuan zheng / Shanghai jing bei qu zheng zhi bu bian.  1977 1
China -- History -- Long March, 1934-1935 -- Participation, Female. : Women of the Long March / Lily Xiao Hong Lee and Sue Wiles.  1999 1
China -- History -- Long March, 1934-1935 -- Personal narratives.   6
China -- History -- Long March, 1934-1935 -- Pictorial works.   2
China -- History -- Long March, 1934-1935 -- Poetry. : Jian nan de sui yue : ge ming dou zheng hui yi lu / Chen Yi deng zhu.  1976 1
China -- History -- Long March, 1934-1935 -- Sources.   2
  China History Manchu dynasty, 1644-1912 -- See China History Qing dynasty, 1644-1912   1
China -- History.;Mao, Zedong, 1893-1976.;Mo, Di, active 400 B.C.;Philosophy, Chinese. : Classics in Chinese Philosophy : From Mo Tzu to Mao Tse-Tung.  2014 1
China -- History -- Maps.   5
China -- History -- May 4th movement, 1929. : "He shang" de wu qu : cong "he shang" dao "wu si" / Zhong gong zhong yang xuan chuan bu wen hua yi shu ju ying shi chu bian.  1990 1
China -- History -- May Fourth movement, 1919.   82
China -- History -- May Fourth movement, 1919 -- Bibliography. : Shin seinen sōmokuroku, goshi undō bunken mokuroku / Fujita Masanori, Kubota Bunji, Shimamoto Nobuko hen.  1977 1
China -- History -- May Fourth movement, 1919 -- Biography.   4
China -- History -- May Fourth movement, 1919 -- Congresses. : Wu si yun dong ba shi zhou nian xue shu yan tao hui lun wen ji / Guo li zheng zhi da xue wen xue yuan bian yin ; [zhu ban dan wei Zhonghua fa zhan ji jin guan li wei yuan hui, Guo li Zheng zhi da xue wen xue yuan].  1999 1
China -- History -- May Fourth movement, 1919 -- Fiction.   3
China -- History -- May Fourth movement, 1919 -- Periodicals. : Wu si yun dong qian hou xue sheng jin bu kan wu jie shao / Chen Baizhou bian zhu.  1977 1
China -- History -- May Fourth movement, 1919 -- Sources.   9
China -- History -- May Thirtieth movement, 1925.   3
China -- History -- May Thirtieth movement, 1925 -- Sources.   2
China -- History -- Methodology. : Li shi wen ji / Wu Yuzhang.  1978 1
China -- History, Militar.y. : Sun Liren yan lun xuan ji / Zhu Hongyuan zhu bian.  2000 1
China -- History, Military.   73
China -- History, Military -- 19th century.   4
China -- History, Military -- 20th century.   10
China -- History, Military -- 20th century -- Sources.   2
China -- History, Military -- 221 B.C.-960 A.D.   3
China -- History, Military -- 960-1644.   3
China -- History, Military -- 1644-1912.   6
China -- History, Military -- 1644-1912 -- Dictionaries. : Dictionary of contemporary Chinese military history / Larry M. Wortzel ; Robin Higham, advisory editor.  1999 1
China -- History, Military -- 1912-1949.   14
China -- History, Military -- 1912-1949 -- Dictionaries. : Dictionary of contemporary Chinese military history / Larry M. Wortzel ; Robin Higham, advisory editor.  1999 1
China -- History, Military -- 1912-1949 -- Sources. : Menggu zu ren min ge ming wu zhuang dou zheng ji shi = Meng gu zu ren min ge ming wu zhuang dou zheng ji shi / Wu Nenqi.  1990 1
China -- History, Military -- 1945- : Tai hai shi da zhan yi / [Zhuge Wenwu zhu].  1988 1
China -- History, Military -- 1949-   9
China -- History, Military -- 1949- -- Chronology. : Xin Zhongguo jun shi huo dong ji shi, 1949-1959 / Deng Lifeng bian zhu.  1989 1
China -- History, Military -- 1949- -- Dictionaries. : Dictionary of contemporary Chinese military history / Larry M. Wortzel ; Robin Higham, advisory editor.  1999 1
China -- History, Military -- Congresses. : Jun shi zu zhi yu zhan zheng : di 3 jie guo ji Han xue hui yi lun wen ji. Li shi zu / Huang Kewu zhu bian.  2002 1
China -- History, Military -- Dictionaries -- Chinese.   3
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next