My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
China -- History -- Daoguang, 1820-1850 -- Sources.   3
China -- History -- December Ninth movement, 1935.   2
China -- History -- December Ninth Movement, 1935 -- Sources. : Yi er jiu yun dong zai Tianjin / Zhong gong Tianjin shi wei dang shi zi liao zheng ji wei yuan hui bian.  1985 1
China -- History -- Dictionaries.   5
China -- History -- Dictionaries -- Chinese.   9
China -- History -- Dong Han, 25-220 A. D. : Dong Han hui yao : 40 juan.  1960 1
China -- History -- Earlier Shu kingdom, 907-925. : Power and politics in tenth-century China : the Former Shu regime / Hongjie Wang.  2011 1
China -- History -- Earlier Shu kingdom, 907-925 -- Congresses. : Qian hou Shu de li shi yu wen hua : Qian hou Shu li shi yu wen hua xue shu tao lun hui lun wen ji / Chengdu Wang Jian mu bo wu guan bian zhu.  1994 1
China -- History -- Early to 1643.   15
China -- History -- Early to 1766 B. C.   5
China -- History -- Early works to 1800.   3
  China History Eight Years' War of Resistance, 1937-1945 -- See Sino-Japanese War, 1937-1945   1
China -- History -- Encyclopedias.   4
China -- History -- Encyclopedias -- Chinese. : Zhonghua da dian. Li shi dian. Shi xue li lun yu shi xue shi fen dian / [bian zuan "Zhonghua da dian" gong zuo wei yuan hui, "Zhonghua da dian" bian zuan wei yuan hui ; zhu bian Xiong Yuezhi].  2007 1
China -- History -- Errors, inventions, etc.   10
China -- History -- Examinations, questions, etc. : Qun shu hui yuan jie jiang wang : [35 juan].  1971 1
China -- History -- Exhibitions.   3
China -- History -- Fiction.   11
China -- History -- Five dynasties, 907-960. : Xin Wu dai shi : [74 juan] / Ouyang Xiu zhuan ; Xu Wudang zhu.  1974 1
China -- History -- Five dynasties, 907-960 -- Biography. : Xin Wu dai shi : [74 juan] / Ouyang Xiu zhuan ; Xu Wudang zhu.  1974 1
China -- History -- Five dynasties, 907-960 -- Pictorial works. : Tu jie Zhongguo tong shi = Tujie Zhongguo tongshi : Wu dai, Song, Yuan, Ming, Qing / Wu Cisheng bian wen ; He Youzhi, Sheng Liangxian, Luo Xixian deng hui hua.  1999 1
China -- History -- Five dynasties and Ten kingdoms, 907-979.   3
China -- History -- Five dynasties and the Ten kingdoms, 907-979.   47
China -- History -- Five dynasties and the Ten kingdoms, 907-979 -- Anecdotes.   6
China -- History -- Five dynasties and the Ten kingdoms, 907-979 -- Bibliography. : Sui Tang Wu dai shi lun zhu mu lu / Zhongguo she hui ke xue yuan li shi yan jiu suo Wei Jin Sui Tang shi yan jiu shi bian.  1985 1
China -- History -- Five dynasties and the Ten kingdoms, 907-979 -- Biography -- Indexes. : Tang Wu dai ren wu zhuan ji zi liao zong he suo yin / Fu Xuancong, Zhang Chenshi, Xu Yimin bian zhuan.  1982 1
China -- History -- Five dynasties and the Ten kingdoms, 907-979 -- Dictionaries -- Chinese.   2
China -- History -- Five dynasties and the Ten kingdoms, 907-979 -- Fiction.   4
China -- History -- Five dynasties and the Ten kingdoms, 907-979 -- Historiography. : Wu dai shi liao tan yuan / Guo Wuxiong zhu.  1987 1
China -- History -- Five dynasties and the Ten kingdoms, 907-979 -- Indexes. : Xin Jiu wu dai shi ren ming suo yin / Zhang Wanqi bian.  1980 1
China -- History -- Five dynasties and the Ten kingdoms, 907-979 -- Sources.   2
China -- History -- Five Hu and the Sixteen kingdoms, 304-439.   9
China -- History -- Five Hu and the Sixteen kingdoms, 304-439 -- Biography.   2
China -- History -- Five Hu and the Sixteen kingdoms, 304-439 -- Congresses. : Tongwan cheng jian cheng yi qian liu bai nian guo ji xue shu yan tao hui wen ji / Hou Yongjian, Xing Fulai, Deng Hui, An Jiesheng, Chen Shiren bian.  2015 1
China -- History -- Five Hu and the Sixteen kingdoms, 304-439 -- Fiction. : Yao yuan de di guo : liang Jin shi liu guo feng yun lu = Distant empire : Western & Eastern Jin dynasty & sixteen kingdom / Zhang Jun zhu.  2016 1
China -- History -- Foreign intervention, 1857-1861.   23
China -- History -- Foreign intervention, 1857-1861 -- Causes. : Deadly dreams : opium, imperialism, and the Arrow War (1856-1860) in China / J.Y. Wong.  1998 1
China -- History -- Foreign intervention, 1857-1861 -- Personal narratives. : A journal of the Chinese Civil War, 1864 / by Prosper Giquel ; edited, with an introduction and annotations, by Steven A. Leibo ; translated by Steven A. Leibo and Debbie Weston.  1985 1
China -- History -- Foreign intervention, 1857-1861 -- Photography. : Of battle and beauty : Felice Beato's photographs of China / David Harris.  1999 1
China -- History -- Foreign intervention, 1857-1861 -- Sources.   4
China -- History -- Foreign intervention, 1957-1861. : Ying Fa lian jun/ Cun cui xue she bian ji, Zhou Kangxie zhu bian.  1973 1
China -- History -- Guang xu, 1875-1895. : Wu xu shi qi de xue hui he bao kan / Tang Zhijun zhu.  1993 1
China -- History -- Guang xu, 1875-1908 -- Anecdotes. : Chun ming meng lu ; Ke zuo ou tan / He Gangde zhu.  1983 1
China -- History -- Guang xu, 1875-1908 -- Biography. : Wu Xun yan jiu zi liao da quan / Zhang Ming zhu bian..  1991 1
China -- History -- Guang xu, 1875-1908 -- Sources. : Jian yu ri ji / Zhang Peilun zhuan.  1966 1
  China History Guangxu, 1875-1908 -- 2 Related Subjects   2
China -- History -- Guangxu, 1875-1908.   15
China -- History -- Guangxu, 1875-1908 -- Anecdotes.   2
China -- History -- Guangxu, 1875-1908 -- Bibliography -- Catalogs. : China watching by the Japanese : reports and investigations from the First Sino-Japanese War to the unification of China under the Communist Party : a checklist of holdings in the East Asian Collection, Hoover Institution / compiled by Michiko Kiyohara.  1987 1
China -- History -- Guangxu, 1875-1908 -- Chronology. : Wu xu bian fa wen xian zi liao xi ri / Qing hua da xue li shi xi bian ; [zhu bian Zhu Yuhe, Cai Lesu, Wang Xianming].  1998 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next