My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Result Page   1 2 3 Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
SUBJECTS (1-50 of 121)
China -- History -- Ming dynasty, 1368-1644 -- Sources.
1
Book Cover
    PRINTED BOOKS 1992

Andahan ping zhuan / Yang Shaoyou zhu.

    俺答汗评传 Yang, Shaoyou.
[Peking] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao,    Di 1 ban.    2, 180 p., [1] folded leaf of plates : map ; 20 cm. 1992
2
 
    E-RESOURCE 2006

Chui guang ji / [electronic resource] / [Zhou Xi zhuan].

    垂光集 Zhou, Xi, jin shi 1496.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
3
 
    PRINTED BOOKS 1974

Chui guang ji : [1 juan / Zhou Xi zhuan] Zhou Zhongmin zou yi : [shang xia juan / Zhou Qiyuan zhuan]

    垂光集 : Zhou, Xi, jin shi 1496.
[Taibei : Taiwan shang wu yin shu guan,        48, 28, 55, [4] leaves ; 20 cm. 1974
4
 
    PRINTED BOOKS 1970

Da Ming yi tong wen wu zhu si ya men guan zhi : [16 juan].

    大明一統文武諸司衙門官制 :
Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju,    Ying yin chu ban.    2, 486 p. : maps ; 21 cm. 1970
5
 
    PRINTED BOOKS 1965

Da Ming yi tong zhi / Li Xian deng zuan xiu.

    大明一統志
Taibei : Wen hai chu ban she,        10 v. (5574 p) ; 21 cm. 1965
6
Book Cover
    PRINTED BOOKS 1990

Da Ming yi tong zhi / Li Xian deng zhuan.

    大明一統志
Xi'an : San Qin chu ban she,    Di 1 ban.    2 v. (3, 6, 8, 1391 p.) : ill. ; 27 cm. 1990
7
 
    PRINTED BOOKS 1964

Dong lin shi mo / Wu Yingji deng zhu.

    東林始末吳應箕.
Taibei shi : Guang wen shu ju,    Chu ban.    287 p. ; 19 cm. 1964
8
 
    PRINTED BOOKS 1974

Duansu zou yi : [12 juan / Ma Wensheng zhuan]

    端肅奏議 : Ma, Wensheng, 1426-1510.
[Taibei : Taiwan] shang wu [yin shu guan,        233 leaves in various foliations ; 20 cm. 1974
9
 
    PRINTED BOOKS 1973

Fangzhai cun gao : [10 juan / Lin Wenjun zhuan].

    方齋存稿 : Lin, Wenjun, jin shi 1511.
[Taibei : Taiwan] shang wu [yin shu guan,        2 v. ; 20 cm. 1973
10
 
    PRINTED BOOKS 1974

Guan zhong zou yi : [18 juan / Yang Yiqing zhuan]

    關中奏議 : Yang, Yiqing, 1454-1530.
[Taibei : Taiwan] shang wu [yin shu guan,        4 v. ; 20 cm. 1974
11
 
    PRINTED BOOKS 1970

Guo chao lie qing ji [165 juan, fu suo yin] / Lei Li cuan ji, Xu Jian Jiao zu.

    雷禮, Lei, Li, 1505-1581,
[Taibei] Cheng wen chu ban she        25 v. 20 cm. 1970
12
 
    PRINTED BOOKS 1969

Guo shi wei yi [12 juan] / Huang Jingfang zhu.

    黄景昉, Huang, Jingfang, 1596-1662.
[Taibei] Zheng zhong shu ju        822 p. 22 cm. 1969
13
 
    PRINTED BOOKS 1973

He Wenjian shu yi : [10 juan / He Mengchun zhuan].

    何文簡疏議 : He, Mengchun, 1474-1536.
[Taibei : Taiwan shang wu yin shu guan,        2 v. ; 20 cm. 1973
14
 
    E-RESOURCE 2006

He Wenjian shu yi [10 juan / [electronic resource] : He Mengchun zhuan].

    何文簡疏議 He, Mengchun, 1474-1536.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
15
Book Cover
    PRINTED BOOKS 1995

Hong wu yu zhi quan shu / zhu bian Zhang Dexin, Mao Peiqi ; Zhongguo Ming shi xue hui, Zhu Yuanzhang yan jiu hui bian.

    洪武御制全书 Ming Taizu, Emperor of China, 1328-1398.
Hefei shi : Huang shan shu she,    Di 1 ban.    [2], 66, 951 p. ; 21 cm. 1995
16
 
    PRINTED BOOKS 1977

Hu Duanmin zou yi : [10 juan / Hu Shining zhuan]

    胡端敏奏議 : Hu, Shining, 1469-1530.
[Taibei : Taiwan] shang wu [yin shu guan,        2 v. : ill. ; 20 cm. 1977
17
 
    E-RESOURCE 2006

Hu Duanmin zou yi [10 juan / [electronic resource] : Hu Shining zhuan].

    胡端敏奏議 Hu, Shining, 1469-1530.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
18
 
    PRINTED BOOKS 1969

Hua dang ge cong tan / Xu Fuzu zhuan.

    徐復祚, Xu, Fuzuo, 1560-1630.
Taibei : Guang wen shu ju,    Chu ban.    1 v. (various pagings) ; 19 cm. 1969
19
 
    PRINTED BOOKS 1969

Huang Ming Jia Long liang chao wen jian ji [12 juan, / Shen Zhaoyang zhuan.

    沈朝陽. Shen, Zhaoyang.
Taibei, Taiwan xue sheng shu ju,        3 v. (3, 1208 p.) 21 cm. 1969
20
 
    PRINTED BOOKS 1968

Huang Ming jing shi wen bian / Chen Zilong ... [et al.] bian.

    皇明經世文編陳子龍,
Taibei shi : Guo lian tu shu chu ban you xian gong si : Zong jing xiao Zhonghua wen hua fu wu she,    Zai ban.    30 v. ; 21 cm. 1968
21
 
    PRINTED BOOKS 1969

Huang Ming ming chen mu ming [8 juan] / Zhu Dashao bian.

    皇明名臣墓銘朱大韶,
Taibei, Taiwan xue sheng shu ju,        4 v. (2, 1645 p.) 21 cm. 1969
22
 
    PRINTED BOOKS 1992

Huang Ming shi gai / Zhu Guozhen zhu.

    皇明史概 Zhu, Guozhen, 1557-1632.
Yangzhou Shi : Jiangsu Guangling gu ji ke yin she,    Di 1 ban.    3 v. (2100 p.) ; 21 cm. 1992
23
 
    PRINTED BOOKS 1965

Huang Ming yong hua lei bian / Deng Qiu zhuan.

    皇明詠化類編 Deng, Qiu.
Taibei Shi : Guo feng chu ban she,    Chu ban.    8 v. ; 21 cm. 1965
24
 
    PRINTED BOOKS 1967

Huang Ming yong hua lei bian xu bian / Deng Qiu ji.

    Deng, Qiu, jin shi 1535.
Taibei : Cheng wen chu ban she,        740 p. ; 20 cm. 1967
25
 
    PRINTED BOOKS 1967

Huang Ming zhao ling / Fu Fengxiang bian zuan.

    皇明詔令傅鳳翔,
Taibei : Cheng wen chu ban she,    Tai 1 ban.    4 v. (1986 p.) ; 20 cm. 1967
26
 
    PRINTED BOOKS 1969

Huang Ming zhi shu / Zhang Lu jiao kan.

    皇明 制書
Taibei : Cheng wen chu ban she,    Tai 1 ban.    6 v. : ill. ; 20 cm. 1969
27
 
    E-RESOURCE 2006

Jin ao tui shi bi ji [2 juan / [electronic resource] : Gao Shiqi zhuan].

    金鰲退食筆記 Gao, Shiqi, 1645-1704.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
28
 
    PRINTED BOOKS 1972

Jin xian bei yi [42 juan, / Xiang Dushou zhuan.

    今獻備遺 Xiang, Dushou, jin shi 1562.
Taibei, Taiwan shang wu yin shu guan,        2 v. 19 cm. 1972
29
 
    PRINTED BOOKS 1977

Li bu kao gong si ti gao / Li bu kao gong si zhuan.

    China. China. Li bu. Kao gong si.
Taibai : Wei wen tu she chu ban she,        3 v. (1643 p.) ; 22 cm. 1977
30
 
    PRINTED BOOKS 1970

Li bu zhi gao : [100 juan] / Yu Ruji deng zuan.

    禮部志稿 : Yu, Ruji, 17th cent.
[Taibei : Taiwan] Shang wu yin shu guan,        12 v. ; 20 cm. 1970
31
 
    E-RESOURCE 2006

Li bu zhi gao [100 juan / [electronic resource] : Lin Yaoyu .. [et al.] zuan ; Yu Ruji .. [et al.] bian zhuan].

    禮部志稿
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
32
 
    E-RESOURCE 2006

Liang yuan zou yi / [electronic resource] / [Lu Zhongli zhuan].

    兩垣奏議 Lu, Zhongli, jin shi 1589.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
33
 
    PRINTED BOOKS 1973

Lingnan feng wu ji / [Wu Qi zhuan] Da Jin de yun tu shuo. Ming chen shi kao : [shang xia juan, fu shi yi / Bao Ying'ao zhuan.

    嶺南風物記 Wu, Qi, 1619-1694.
Taibei : Taiwan shang wu yin shu guan,        1 v. (leaves variously numbered) ; 20 cm. 1973
34
 
    PRINTED BOOKS  

Lu Shen cong shu.

    陸沈叢書.
[Place of publication not identified] : [pubisher not identified],        1 volume ; 21 cm.  
35
 
    PRINTED BOOKS 1965

Lun Nan Ming Hongguang chao zhi dang huo / Zhao Lingyang zhu.

    論南明弘光朝之黨禍 Zhao, Lingyang.
[Taiwan : s. n.],        15 p. ; 27 cm. 1965
36
 
    E-RESOURCE 2006

Ma Duansu zou yi [12 juan / [electronic resource] : Ma Wensheng zhuan].

    馬端肅奏議 Ma, Wensheng, 1426-1510.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
37
 
    PRINTED BOOKS 1973

Ma zheng ji : [12 juan] / Yang Shiqiao zhuan.

    馬政紀 : Yang, Shiqiao, d. 1609.
Taibei : Taiwan shang wu yin shu guan,        1 v. (leaves variously numbered) ; 20 cm. 1973
38
 
    PRINTED BOOKS 1966

Ming chao kai guo wen xian / [zhuan shu zhe Zhu Yuanzhang].

    明朝 開國 文獻 Ming Taizu, Emperor of China, 1328-1398.
Taibei shi : Taiwan xue sheng shu ju,    Chu ban.    4 v. (2, 26, 3, 2506 p.) ; 21 cm. 1966
39
 
    PRINTED BOOKS 1972

Ming chen jing ji lu [53 juan, / Huang Xun bian.

    名臣經濟錄 Huang, Xun, jin shi 1519.
Taibei, Taiwan shang wu yin shu guan,        10 v. 19 cm. 1972
40
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2001

Ming dai fang zhi kao / Lin Ping, Zhang Jiliang bian zuan.

    明代方志考 Lin, Ping.
Chengdu Shi : Sichuan da xue chu ban she,    Di 1 ban.    6, 2, 487 p. ; 21 cm. 2001
41
 
    PRINTED BOOKS 1965

Ming dai fang zhi xuan, / Peng Ze xiu deng [i.e. deng xiu]

    明代方志選,彭澤,
Taibei, Taiwan xue sheng shu ju,        7 v. maps. 21 cm. 1965
42
 
    PRINTED BOOKS 2000

Ming dai gu ben fang zhi xuan / Guo jia tu shu guan di fang zhi he jia pu wen xian zhong xin bian.

    明代孤本方志選
[Beijing] : Zhonghua quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin,        12 volumes : illustrations, maps ; 29 cm 2000
43
 
    PRINTED BOOKS 1985

Ming dai Liaodong dang an hui bian / Liaoning sheng dang an guan, Liaoning she hui ke xue yuan li shi yan jiu suo bian.

    明代辽东档案汇编
Shenyang : Liao Shen shu she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing,        2 v. (2, 1, 32, 1236 p., [4] p. of plates) : facsims. ; 21 cm. 1985
44
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2005

Ming dai Nanzhili fang zhi yan jiu = Researches in Nanzhili local history of Ming dynasty / Zhang Yingpin zhu.

    明代南直隶方志研究 = Zhang, Yingpin, 1966-
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she,    Di 1 ban.    4, 2, 2, 6, 8, 8, 534 p. ; 21 cm. 2005
45
 
    PRINTED BOOKS 1974

Ming gong shi : [5 juan / Lü Bi zhuan]. Qin ding Manzhou ji shen ji tie dian li : [6 juan / Yunlu deng feng chi jian cao ; Agui ; Yu Minzhong deng feng chi yi].

    明宫史 : Lü, Bi, 17th cent.
[Taibei : Taiwan] shang wu [yin shu guan,        2 v. : ill. ; 20 cm. 1974
46
 
    PRINTED BOOKS 1978?

Ming ji li / [Xu Yikui ... et al.]

    明集禮
[Taibei : Taiwan shang wu yin shu guan,        12 v. : ill. ; 20 cm. 1978?
47
 
    PRINTED BOOKS 1987

Ming liu tai zou yi / Zhu Wubi zhuan [i.e. deng ji]

    明留臺奏議
[Yangzhou shi] : Jiangsu Guangling gu ji ke yin she : Yangzhou gu ji shu dian fa xing,        16 v. ; 27 cm. 1987
48
 
    PRINTED BOOKS 1984

Ming mo nong min jun ming hao kao lu / Wang Gang zhu.

    王纲. Wang, Gang.
Chengdu : Sichuan sheng she hui ke xue yuan chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing,    Di 1 ban.    14, 217 p. 1984
49
 
    PRINTED BOOKS 1954

Ming mo nong min qi yi shi liao, / Zheng Tianting, Sun Yue deng bian ji.

    明末農民起義史料, Zheng, Tianting, 1899-1981.
Shanghai, Zhonghua shu ju,    2 ban.    37, 529 p. facsims. 21 cm. 1954
50
 
    PRINTED BOOKS 1971

Ming nei ge da ku shi liao / Dong bei tu shu guan bian ji.

    明內閣大庫史料
Taibei : Wen shi zhe chu ban she,        2 v. ; 22 cm. 1971
Save Marked Record Save All Records
Locate in results
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   1 2 3 Next