My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
SUBJECTS (1-41 of 41)
China -- History -- Northern and Southern dynasties, 386-589.
1
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2018

Bei chao lun gao / Li Ping zhu.

    北朝论稿 Li, Ping, 1948- author.
Beijing Shi : Beijing shi fan da xue chu ban she,    Di 1 ban.    3, 17, 294 pages : map ; 23 cm. 2018
2
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2003

Bei chao wan qi shi ku si yan jiu / Li Yuqun zhu.

    北朝晚期石窟寺研究 Li, Yuqun.
Beijing : Wen wu chu ban she,    Di 1 ban.    2, 2, 2, 267 p. : ill., maps ; 21 cm. 2003
3
 
    PRINTED BOOKS 1965

Bei shi / [Li Yanshou zhuan].

    北史 Li, Yanshou, 7th cent.
Taibei shi : Taiwan Zhonghua shu ju,    Tai 1 ban.    6 v. ; 20 cm. 1965
4
Book Cover
    PRINTED BOOKS 1974

Bei shi : [100 juan] / Li Yanshou zhuan.

    李延壽, Li, Yanshou, 7th cent.
Beijing : Zhonghua shu ju,    Di 1 ban.    10 v. (9, 62, 3351 p.) ; 21 cm. 1974
5
 
    PRINTED BOOKS 1935

Bei shi : 100 juan / Li Yanshou zhuan.

    北史 : Li, Yanshou, 7th cent.
Shanghai : Shang wu yin shu guan,    Chu ban.    32 v. (double leaves) in 4 cases ; 20 cm. 1935
6
 
    PRINTED BOOKS 1956

Bei shi : 100 juan / [Li Yanshou zhuan].

    北史 : Li, Yanshou, 7th cent.
[Taibei] : Er shi wu shi bian kan guan,    Chu ban.    32 v. (double leaves) ; 21 cm. 1956
7
 
    E-RESOURCE 2006

Bei shi [100 juan / [electronic resource] : Li Yanshou zhuan].

    北史 Li, Yanshou, 7th cent.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
8
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2017

Bei Zhou shi ku zao xiang yan jiu / Wu Hong zhu.

    北周石窟造像研究 Wu, Hong, author.
Lanzhou Shi : Gansu jiao yu chu ban she,    Di 1 ban.    5, 4, 486 pages : illustrations ; 23 cm. 2017
9
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2017

China across the centuries : papers from a lecture series in Budapest / edited by Gábor Kósa.

   
Budapest : Department of East Asian Studies, Eötvös Loránd University,        xi, 203 pages : illustrations ; 23 cm. 2017
10
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2004

Chinese steles : pre-Buddhist and Buddhist use of a symbolic form / Dorothy C. Wong.

    Wong, Dorothy C.
Honolulu : University of Hawaii Press,        xviii, 226 pages : illustrations, maps ; 25 cm 2004
11
Book Cover
    E-RESOURCE 2004

Chinese steles : pre-Buddhist and Buddhist use of a symbolic form / Dorothy C. Wong.

    Wong, Dorothy C.
Honolulu : University of Hawaii Press,        1 online resource (xviii, 226 pages) : illustrations, maps 2004
12
 
    PRINTED BOOKS 2006

Han Wei Luoyang gu cheng ling tai- ming tang- pi yong yu tai xue yi zhi : 1962-1992 nian kao gu fa jue bao gao / Zhongguo she hui ke xue yuan kao gu yan jiu suo bian zhu.

    汉、魏、洛阳城-灵台-明堂-辟雍与太学遗址 :
Beijing ,    Di 1 ban.    2 v. : ill. (some col.) ; 29 cm. 2006
13
Book Cover
    PRINTED BOOKS 1994

In the shadow of the Han : literati thought and society at the beginning of the Southern dynasties / Charles Holcombe.

    Holcombe, Charles, 1956-
Honolulu : University of Hawaii Press,        xi, 238 pages : map ; 25 cm 1994
14
 
    E-RESOURCE c1994

In the shadow of the Han literati thought and society at the beginning of the Southern dynasties / [electronic resource] : Charles Holcombe.

    Holcombe, Charles, 1956-
Honolulu : University of Hawaii Press,        xi, 238 p. : map. c1994
15
Book Cover
    E-RESOURCE 1994

In the shadow of the Han : literati thought and society at the beginning of the Southern dynasties / Charles Holcombe.

    Holcombe, Charles, 1956-
Honolulu : University of Hawaii Press,        1 online resource (xi, 238 pages) : map 1994
16
 
    PRINTED BOOKS 1976

Jiankang shi lu : [20 juan / Xu Song zhuan]

    建康實錄 : Xu, Song, 8th cent.
[Taibei : Taiwan] shang wu [yin shu guan,        3 v. ; 20 cm. 1976
17
 
    PRINTED BOOKS 1983

Liang Jin Nan Bei chao shi.

    兩晉南北朝史. Lü, Simian, 1884-1957.
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing,    Di 1 ban.    10, 12, 1533 p. ; 21 cm. 1983
18
 
    E-RESOURCE 2006

Liu chao shi ji bian lei [2 juan / [electronic resource] : Zhang Dunyi zhuan].

    六朝事迹編類 Zhang, Dunyi, 12th cent.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
19
 
    PRINTED BOOKS 1987

Liu Yu zhao shu.

    柏楊,劉彧詔書. Sima, Guang, 1019-1086.
Taibei shi : Yuan liu chu ban gong si,    Boyang ban, 3 ban.    254 p. : col. ill., maps : 22 cm. 1987
20
 
    PRINTED BOOKS 1987

Nan Bei chao.

    柏楊,南北朝. Sima, Guang, 1019-1086.
Taibei shi : Yuan liu chu ban gong si,    Boyang ban, 3 ban.    270 p. : col. ill. (some col.), maps ; 22 cm. 1987
21
 
    PRINTED BOOKS 1979

Nan Bei chao shi hua / Cheng Yingliu.

    程应鏐. Cheng, Yingliu.
Beijing : Beijing chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing,    Di 1 ban.    3, 166 p. : ill. ; 21 cm. 1979
22
 
    PRINTED BOOKS 1969

Nan Bei shi shi xiao lu / Shen Mingsun, Zhu Kun tian yuan ji ; Zhang Yingchang bu zheng.

    沈名蓀, Shen, Mingsun, ju ren 1690.
Taibei : Guang wen shu ju,    Chu ban.    2 v. ; 20 cm. 1969
23
 
    PRINTED BOOKS 1965

Nan Qi shu / [Xiao Zixian zhuan].

    蕭子顯, Xiao, Zixian, 489-537.
Taibei shi : Taiwan Zhonghua shu ju,    Tai 1 ban.    2 v. ; 20 cm. 1965
24
 
    PRINTED BOOKS 1975

Nan shi / Li Yanshou zhuan.

    南史 Li, Yanshou, 7th cent.
Beijing : Zhonghua shu ju,    Di 1 ban.    6 v. ; 21 cm. 1975
25
 
    PRINTED BOOKS 1935

Nan shi : 80 juan / Li Yanshou zhuan.

    南史 : Li, Yanshou, 7th cent.
Shanghai : Shang wu yin shu guan,    Chu ban.    20 v. (double leaves) in 2 cases ; 20 cm. 1935
26
 
    PRINTED BOOKS 1956

Nan shi : 80 juan / [Li Yanshou].

    南史 : Li, Yanshou, 7th cent.
[Taibei Shi] : Er shi wu shi bian kan guan,    Chu ban.    20 v. (double leaves) ; 21 cm. 1956
27
 
    E-RESOURCE 2006

Nan shi [80 juan / [electronic resource] : Li Yanshou zhuan].

    南史 Li, Yanshou, 7th cent.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
28
 
    PRINTED BOOKS 1979

Nan shi shi xiao lu : [8 juan] ; Bei shi shi xiao lu [8 juan] / Shen Mingsun, Zhu Kuntian tong ji]

    南史識小錄 : Shen, Mingsun, ju ren 1690.
[Taipei : Taiwan shang wu yin shu guan,        2 v. ; 20 cm. 1979
29
 
    E-RESOURCE 2006

Nan shi shi xiao lu [8 juan ; Bei shi shi xiao lu : 8 juan / [electronic resource] : Shen Mingsun, Zhu Kuntian ji].

    南史識小錄 Shen, Mingsun, ju ren 1690.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
30
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2012

Pingcheng li shi di li xue yan jiu / Qiantian Zhengming zhu ; Li Ping, Sun Yao, Sun Lei yi.

    平城の历史地理学的研究. Maeda, Masana, 1921-
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she,        428 p. : ill. ; 23 cm. 2012
31
 
    PRINTED BOOKS 1987

Quan pan Han hua.

    柏楊,全盤漢化. Sima, Guang, 1019-1086.
Taibei shi : Yuan liu chu ban gong si,    Boyang ban, 3 ban.    254 p. : col. ill., maps ; 22 cm. 1987
32
Book Cover
    PRINTED BOOKS 1980

Wei Jin Nan Bei chao shi / Wang Zhonglao zhu ; [hui di tu Liu Siyuan].

    魏晉南北朝史 Wang, Zhongluo.
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing,    Di 1 ban.    2 v. (6, 5, 1069 p.) : ill., maps ; 21 cm. 1980
33
 
    PRINTED BOOKS 1934

Wei shu : 114 pian [jiu fen wei 130 juan] / Wei Shou zhuan

    魏書 : Wei, Shou, 506-572.
Shanghai : Shang wu yin shu guan,    Chu ban.    50 v. (double leaves) in 6 cases ; 20 cm. 1934
34
 
    PRINTED BOOKS 1987

Xiao Luan yan lei.

    柏楊,蕭鸞眼淚. Sima, Guang, 1019-1086.
Taibei shi : Yuan liu chu ban gong si,    Boyang ban, 3 ban.    269 p. : col. ill., maps ; 22 cm. 1987
35
 
    PRINTED BOOKS 1979

Xin jiao ben Bei shi bing fu bian san zhong / Li Yanshou zhuan.

    北史. Li, Yanshou, 618-676.
Taibei shi : Ding wen shu ju,    Zai ban.    7 v. (14, 15, 62, 3351, 41, 734, 1258 p.) ; 22 cm. 1979
36
 
    PRINTED BOOKS 1979

Xin jiao ben Nan shi fu suo yin / [Tang Li Yanshou zhuan] ; Yang Jialuo zhu bian.

    新校本南史附索引一李 延壽,
Taibei : Ding wen shu zhu,    Zai ban.    3 v. ; 22 cm. 1979
37
 
    E-RESOURCE 2006

Yuan jing [10 juan / [electronic resource] : Wang Tong zhuan ; Xue Shou xu bing zhuan ; Ruan Yi zhu].

    元經 Wang, Tong, 584?-618?
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
38
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2009

Zhong yan yuan li shi yu yan yan jiu suo ji kan lun wen lei bian. / [Zhonghua shu ju bian ji bu bian].

    中硏院歷史語言硏究所集刊論文類編.
Beijing Shi : Zhonghua shu ju,    Di 1 ban.    4 v. ( 1, 2, 5, 2, 8, 2, 4435 p.) : ill., facisms., maps ; 27 cm. 2009
39
Book Cover
    PRINTED BOOKS 1998

Zhongguo jing ji tong shi. / Gao Min zhu bian.

    中国经济通史.
Beijing Shi :    Di 1 ban.    2 v. (8, 6, 1234 p.) : maps ; 21 cm. 1998
40
 
    PRINTED BOOKS 1974

Zhou shu / Linghu Defen deng zhuan.

    周書 Linghu, Defen, 583-666.
Beijing : Zhonghua shu ju,    Di 1 ban.    3 v. (10, 12, 932 p.) ; 21 cm. 1974
41
 
    PRINTED BOOKS 1965

Zhou shu / [Linghu Defen deng zhuan].

    周書 Linghu, Defen, 583-666.
Taibei shi : Taiwan Zhong hua shu ju,    Tai 1 ban.    2 v. ; 20 cm. 1965
Save Marked Record Save All Records
Locate in results
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove