My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Result Page   1 2 3 Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
SUBJECTS (1-50 of 124)
China -- History -- Qin dynasty, 221-207 B.C.
1
Cover Art
    PRINTED BOOKS 1992

Ancient Sichuan and the unification of China / Steven F. Sage.

    Sage, Steven F., 1947-
Albany : State University of New York Press,        xvi, 320 pages, 1 unnumbered leaf of plates : illustrations ; 24 cm. 1992
2
 
    PRINTED BOOKS 1979

Bai hua Shi ji.

    史記. Sima, Qian, ca. 145-ca. 86 B.C.
Taibei shi : He luo tu shu chu ban she,    Tai pai yin chu ban.    3 v. (6, 14, 10, 1769 p.) ; 22 cm. 1979
3
Cover Art
    E-RESOURCE 1986

The Cambridge history of China. Volume 1, / edited by Denis Twitchett and Michael Loewe.

   
Cambridge : Cambridge University Press,        1 online resource (xli, 981 pages) : digital, PDF file(s) 1986
4
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2017

China across the centuries : papers from a lecture series in Budapest / edited by Gábor Kósa.

   
Budapest : Department of East Asian Studies, Eötvös Loránd University,        xi, 203 pages : illustrations ; 23 cm. 2017
5
 
    PRINTED BOOKS 1969

China; an interpretive history, from the beginnings to the fall of Han / Joseph R. Levenson and Franz Schurmann.

    Levenson, Joseph Richmond, 1920-1969.
Berkeley : University of California Press,        xi, 141 pages : illustrations, maps (on lining paper), portrait ; 23 cm 1969
6
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2010

China's early empires : a re-appraisal / edited by Michael Nylan and Michael Loewe.

   
Cambridge : Cambridge University Press,        xxiii, 630 pages,16 unnumbered pages of plates : illustrations (color) , maps ; 26 cm. 2010
7
 
    PRINTED BOOKS 1973

Chun qiu zhi liang Han shi qi Zhongguo xiang nan fang de fa zhan / Xiao Fan.

    春秋至兩漢時期中國向南方的發展 Xiao, Fan.
[Taibei] : Guo li Taiwan da xue wen xue yuan,    Chu ban.    2, 240, 2 p. ; 21 cm. 1973
8
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2014

Communication and cooperation in early imperial China : publicizing the Qin dynasty / Charles Sanft.

    Sanft, Charles, 1972- author.
Albany : SUNY Press,        ix, 251 pages ; 24 cm. 2014
9
Cover Art
    E-RESOURCE 2014

Communication and cooperation in early imperial China : publicizing the Qin dynasty / Charles Sanft.

    Sanft, Charles, 1972-
Albany : State University of New York Press,        1 online resource (264 pages). 2014
10
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2011

Da Qin di guo de jue qi / Wang Qijiu zhu.

    大秦帝国的崛起 Wang, Qijiu.
Xi'an Shi : San Qin chu ban she,    Di 1 ban.    2, 2, 309 pages ; 24 cm. 2011
11
 
    PRINTED BOOKS 1974

Du Liu Zongyuan Feng jian lun / [Zhou Yiliang].

    周一良, Zhou, Yiliang, 1912-
Beijing : Ren min chu ban she : Xin shu shu dian fa xing,        36 p. ; 21 cm. 1974
12
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2013

Dunhuang Maquanwan Han jian ji shi : Gansu Qin Han jian du ji shi / Zhang Defang zhu bian ; Zhang Defang zhu.

    敦煌馬圈灣漢簡集釋 : Zhang, Defang, 1955-, author.
Gansu Sheng Lanzhou Shi Gansu wen hua chu ban she,    Di yi ban.    6, 3, 700 pages : illustrations (some color) ; 38 cm. 2013
13
Cover Art
    PRINTED BOOKS 1985

Eastern Zhou and Qin civilizations / Li Xueqin ; translated by K.C. Chang.

    Li, Xueqin, 1933-2019.
New Haven : Yale University Press,        xvi, 527 pages : illustrations ; 24 cm. 1985
14
Cover Art
    E-RESOURCE 1985

Eastern Zhou and Qin civilizations / Li Xueqin ; translated by K.C. Chang.

    Li, Xueqin, 1933-2019.
New Haven : Yale University Press,        1 online resource (xvi, 527 pages) : illustrations. 1985
15
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2007

The first emperor of China / Frances Wood.

    Wood, Frances, 1948-
London : Profile,        ix, 209 pages : illustrations ; 22 cm 2007
16
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2008

The first emperor of China / Frances Wood.

    Wood, Frances, 1948-
London : Profile Books,        ix, 209 pages : illustrations, 1 map ; 20 cm 2008
17
Cover Art
    PRINTED BOOKS 1981

The first emperor of China : the greatest archeological find of our time / Arthur Cotterell ; introduction by Yang Chen Ching.

    Cotterell, Arthur.
New York : Holt, Rinehart, and Winston,    1st American ed.    208 pages, 16 unnumbered pages of plates : illustrations (some colour) ; 25 cm 1981
18
Cover Art
    PRINTED BOOKS 1987

The first emperor's warriors / text Arthur Cotterell ; [designed and compiled by the Button Design Company]

    Cotterell, Arthur.
London : Emperor's Warriors Exhibition Ltd,        104 unnumbered pages : chiefly illustrations (chiefly colour), maps ; 30 cm 1987
19
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2006

The government of the Qin and Han Empires : 221 BCE-220 CE / Michael Loewe.

    Loewe, Michael.
Indianapolis : Hackett Pub. Co.,        xviii, 224 pages : maps ; 23 cm 2006
20
Cover Art
    PRINTED BOOKS c1994-

The grand scribe's records / Ssu-ma Chʻien ; William H. Nienhauser, Jr., editor ; Tsai-fa Cheng ... [and others], translators.

    Sima, Qian, approximately 145 B.C.-approximately 86 B.C.
Bloomington : Indiana University Press,        volumes <1, 7 > : maps ; 25 cm c1994-
21
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2018

The grand scribe's records. Volume I, / by Ssu-ma Ch'ien ; William H. Nienhauser, Jr., editor ; Tsai-fa Cheng, William H. Nienhauser J., and The University of Wisconsin Shih chi Translation Group, translators.

    Sima, Qian, approximately 145 B.C.-approximately 86 B.C., author.
Bloomington, Indiana : Indiana University Press ; Nanjing, Jiangsh, China : Nanjing University Press,        lxvi, 410 pages ; cm 2018
22
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2018

Gu cheng yin ji : Zhan guo Qin Han gu cheng wen ming ji lu / Huanghua Shi bo wu guan bian zhu.

    古城印记 :
Beijing : Ke xue chu ban she,    Di 1 ban.    84 pages : color illustrations, facsimiles ; 30 cm 2018
23
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2000

Gu dai du cheng yu di ling kao gu xue yan jiu / Liu Qingzhu zhu.

    古代都城与帝陵考古學硏究 Liu, Qingzhu.
Beijing : Ke xue chu ban she,    Di 1 ban.    vi, 367 p., [1] p. of plates : ill. (some col.), maps ; 27 cm. 2000
24
 
    PRINTED BOOKS 1976?

Gu shi / [Su Che zhuan].

    古史 60卷 Su, Zhe, 1039-1112.
[Taibei : Taiwan] shang wu [yin shu guan,        3 v. ; 20 cm. 1976?
25
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2016

Gu shi tan wei / Yang Kuan zhu.

    古史探微 Yang, Kuan, author.
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she,    Di 1 ban.    2, 3, 6, 847 pages : illustrations ; 22 cm. 2016
26
 
    PRINTED BOOKS 1934

Gu shi yan jiu. Di 2 ji / Wei Juxian zhu.

    古史研究. Wei, Juxian, 1898-
Shanghai : Shang wu yin shu guan,        2 v. : ill. 1934
27
 
    PRINTED BOOKS 1933

Gu shi zhen wei / Meng Wentong bian.

    古史甄微 Meng, Wentong, 1894-1968.
Shanghai : Shang wu yin shu guan,        18, 2, 144 p. ; 20 cm. 1933
28
 
    PRINTED BOOKS 1962

Imperi͡iaT͡Sinʹ : : pervoet͡sentralizovannoe gosudarstvo v Kitae (221-202 gg. do n.ė.) / L.S. Perelomov.

    Perelomov, L. S. (Leonard Sergeevich)
Moskva : Izd-vo vostochnoĭ lit-ry,        242 pages : illustrations ; 21 cm 1962
29
Cover Art
    PRINTED BOOKS 1992

Jianqiao Zhongguo Qin Han shi, gong yuan qian 221-gong yuan 220 nian / Cui Ruide, Lu Weiyi bian ; Yang Pinquan ... [et al.] yi ; Zhang Shusheng, Yang Pinquan jiao.

    剑桥中国秦汉史, 公元前 221-公元 220年
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she,    Di 1 ban.    7, 5, 3, 1020 p. : ill., maps ; 21 cm. 1992
30
 
    PRINTED BOOKS 1986

Li dai ming jia ping "Shi ji" / Yang Yanqi, Chen Keqing, Lai Changyang bian.

    历代名家评《史记》杨燕起.
[Peking] : Beijing shi fan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing,    Di 1 ban.    3, 2, 1, 6, 769 p. ; 21 cm. 1986
31
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2015

Li Xueqin du Sima Qian : "Shi ji, wu di ben ji" jiang gao / Li Xueqin zhu.

    李學勤讀司馬遷 : Li, Xueqin, 1933- author.
Xianggang : Xianggang Zhong wen da xue chu ban she,        184 paages ; 19 cm. 2015
32
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2005

Li Xueqin wen ji.

    李学勤文集. Li, Xueqin, 1933-
Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she,    Di 1 ban.    3, 6, 517 p. : ill. ; 22 cm. 2005
33
Cover Art
    E-RESOURCE c2012

Music, cosmology, and the politics of harmony in early China / [electronic resource] / Erica Fox Brindley.

    Brindley, Erica, 1971-
Albany : State University of New York Press,        xi, 225 p. c2012
34
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2014

Public memory in early China / K. E. Brashier.

    Brashier, K. E., 1965- author.
Cambridge, Massachusetts London Harvard University Asia Center for the Harvard-Yenching Institute,        viii, 511 pages : illustrations, facsimiles, maps ; 24 cm. 2014
35
 
    PRINTED BOOKS 1947

Qian Han shi / Li Yuancheng zhu.

    Li, Yuancheng, 1909-1958.
Shanghai : Shang wu yin shu guan,        9 unnumbered pages, 207 pages ; 20 cm. 1947
36
Cover Art
    PRINTED BOOKS 1991

Qin guo fa zhi jian she / Huang Zhongye zhu.

    秦国法制建设 Huang, Zhongye, 1938-
Shenyang : Liao Shen shu she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing,    Di 1 ban.    2, 11, 286 p. ; 19 cm. 1991
37
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2011

Qin Han di wang yu Handan / Li Guang, Guo Xiufen zhu.

    秦汉帝王与邯郸 Li, Guang.
Shijiazhuang : Hebei ren min chu ban she,    Di 1 ban.    10, 2, 268 p. ; 24 cm. 2011
38
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2015

Qin Han guo jia ji si shi gao = Qin and Han state sacrifices : a draft history / Tian Tian zhu.

    秦汉国家祭祀史稿 = Tian, Tian, 1984- author.
Beijing Shi : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian,    Beijing di 1 ban.    7, 376 pages : illustrations ; 19 cm. 2015
39
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2018

Qin Han jian shi / Lao Gan zhu.

    秦漢簡史 Lao, Gan, 1907- author.
Beijing Shi : Zhonghua shu ju,    Beijing di 1 ban.    2, 342 pages ; 22 cm 2018
40
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2002

Qin Han kao gu / Zhao Huacheng, Gao Chongwen deng zhu.

    秦汉考古 Zhao, Huacheng, 1952-
Beijing : Wen wu chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao,    Di 1 ban.    281 p. : ill. (some col.), maps, ; 21 cm. 2002
41
Cover Art
    PRINTED BOOKS 1996

Qin Han min zu shi / Tian Jizhou zhu.

    秦汉民族史 Tian, Jizhou.
Chengdu : Sichuan min zu chu ban she,    Di 1 ban.    6, 3, 466 p. ; 21 cm. 1996
42
 
    PRINTED BOOKS 1962

Qin Han nong min zhan zheng shi / Qi Xia deng zhu.

   
Beijing : San lian shu dian,        6, 210 p. : ill., maps. 21 cm. 1962
43
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2016

Qin Han nu bi de fa lü di wei / Wen Xia zhu.

    秦汉奴婢的法律地位 Wen, Xia, author.
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she,    Di 1 ban.    2, 4, 296 pages ; 24 cm 2016
44
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2014

Qin Han qi wu wen hua shi ying / Zeng Weihua zhu bian.

    秦汉器物文化拾英
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she,    Di 1 ban.    4, 225 pages, 4 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 21 cm 2014
45
Cover Art
    PRINTED BOOKS 1996

Qin Han qian bi yan jiu / Jiang Ruoshi zhu.

    秦漢钱幣硏究 Jiang, Ruoshi.
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing,    Di 1 ban.    8, 238 p. : ill. ; 27 cm. 1996
46
 
    PRINTED BOOKS 1983

Qin Han shi / Jian Bozan zhu.

    秦漢史 Jian, Bozan, 1898-
[Peking] : Beijing da xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing,    Di 2 ban.    6, 5, 6, 570 p., [4] p. of plates : ill., maps, ports. ; 21 cm. 1983
47
 
    PRINTED BOOKS 1983

Qin Han shi.

    呂思勉, Lü, Simian, 1884-1957.
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing,    Di 1 ban.    10, 11, 835 p. ; 21 cm. 1983
48
 
    PRINTED BOOKS 1979

Qin Han shi / Zou Jiwan zhu.

    鄒紀萬, Zou, Jiwan, fl. 1979-
Taibei shi : Chang Qiao chu ban she,    Chu ban.    231 p. : ill. ; 21 cm. 1979
49
 
    PRINTED BOOKS 1975

Qin Han shi / Lao Gan zhu.

    秦漢史 Lao, Gan, 1907-
Taibei : Hua gang chu ban you xian gong si,    6 ban.    4, 154 p. ; 19 cm. 1975
50
 
    PRINTED BOOKS 1969

Qin Han shi / [Lü Simian zhu, Taiwan kai ming shu dian bian yi bu bian zhu.

    呂思勉, Lü, Simian, 1884-1957.
Taiwan, Taiwan kai ming shu dian        11, 825 p. 22 cm. 1969
Save Marked Record Save All Records
Locate in results
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   1 2 3 Next