My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
China -- History -- Qin dynasty, 221-207 B.C. -- Tombs.   2
China -- History -- Qin dynasty, 1644-1912 -- Sources. : Ding Wencheng gong (Baozhen) yi ji / Luo Wenbin bian.  1968 1
China -- History -- Qin-Han dynasties, 221 B.C.-220 A.D.   6
China -- History -- Qing dynasty. : Chuang guan dong : li shi shang de da yi min = Chuang Guan Dong / Shen Jian zhu.  2013 1
China -- History -- Qing dynasty, 1644-1912.   352
China -- History -- Qing dynasty, 1644-1912 -- Anecdotes.   63
China -- History -- Qing dynasty, 1644-1912 -- Anecdotes, facetiae, satire, etc.   3
China -- History -- Qing dynasty, 1644-1912 -- Bibliography.   15
China -- History -- Qing dynasty, 1644-1912 -- Bibliography -- Catalogs. : Guo shi guan gong bao fang zhi pu die wen shi yan jiu shi tu shu mu lu / Guo shi guan bian yin ; Dong Ping deng bian.  1980 1
China -- History -- Qing dynasty, 1644-1912 -- Biography.   28
China -- History -- Qing dynasty, 1644-1912 -- Biography -- Anecdotes. : Liu mei you tong : Zhongguo zui zao de guan pai liu xue sheng / Qian Gang, Hu Jingcao zhu.  2004 1
China -- History -- Qing dynasty, 1644-1912 -- Biography -- Bibliography. : Jin san bai nian ren wu nian pu zhi jian lu / Lai Xinxia zhu.  1983 1
China -- History -- Qing dynasty, 1644-1912 -- Biography -- Bibliography -- Catalogs. : Guo li gu gong bo wu yuan Qing dai wen xian dang an zong mu / Guo li gu gong bo wu yuan bian yin.  1982 1
China -- History -- Qing dynasty, 1644-1912 -- Biography -- Dictionaries. : Eminent Chinese of the Ch'ing period, 1644-1912 / edited by Arthur W. Hummel.  1964 1
China -- History -- Qing dynasty, 1644-1912 -- Biography -- Indexes.   2
China -- History -- Qing dynasty, 1644-1912 -- Catalogs.   2
China -- History -- Qing dynasty, 1644-1912 -- Chronology.   5
China -- History -- Qing dynasty, 1644-1912 -- Collected works. : Qing shi lun wen xuan ji / Zhongguo ren min da xue Qing shi yan jiu suo bian.  1979- 1
China -- History -- Qing dynasty, 1644-1912 -- Congresses.   10
China -- History -- Qing dynasty, 1644-1912 -- Dictionaries.   2
China -- History -- Qing dynasty, 1644-1912 -- Dictionaries -- Chinese.   2
China -- History -- Qing dynasty, 1644-1912 -- Drama.   2
China -- History -- Qing dynasty, 1644-1912 -- Early works to 1800. : Bellum Tartaricum, or The conquest of the great and most renowned empire of China, by the invasion of the Tartars, [electronic resource] : who in these last seven years, have wholy subdued that vast empire. Together with a map of the provinces, and chief cities of the countries, for the better understanding of the story. / Written originally in Latine by Martin Martinius, present in the country at most of the passages herein related, and now faithfully translated into English.  1654 1
China -- History -- Qing dynasty, 1644-1912 -- Errors, inventions, etc. : Qing shi gao kao yi / Wang Zongyan zhuan.  1985 1
China -- History -- Qing dynasty, 1644-1912 -- Exhibitions.   4
China -- History -- Qing dynasty, 1644-1912 -- Fiction.   19
China -- History -- Qing dynasty, 1644-1912 -- Historiography.   7
China -- History -- Qing dynasty, 1644-1912 -- Indexes.   3
China -- History -- Qing dynasty, 1644-1912 -- Juvenile literature. : Zhongguo li shi gu shi. Jin dai = Stories from Chinese history. Contemporary history / [Hai hua wen ku bian shen wei yuan hui bian shen]  1992 1
China -- History -- Qing dynasty, 1644-1912 -- Maps -- Catalogs. : Meiguo guo hui tu shu guan cang Zhong wen gu di tu xu lu / Li Xiaocong bian zhu.  2004 1
China -- History -- Qing dynasty, 1644-1912 -- Maps -- Exhibitions. : Cui lü bian di : Qing ji xi nan bian jie tiao yue yu tu = The green borderlands : treaties and maps that defined the Qing's Southwest boundaries / zhu bian Song Zhaolin.  2016 1
China -- History -- Qing dynasty, 1644-1912 -- Miscellanea. : Weng you yu tan : [8 juan] / Wang Tao zhuan.  1969 1
China -- History -- Qing dynasty, 1644-1912 -- Periodicals.   17
China -- History -- Qing dynasty, 1644-1912 -- Pictorial works.   7
China -- History -- Qing dynasty, 1644-1912 -- Pictorial works -- Catalogs. : Shengjing feng wu : Liaoning Sheng tu shu guan cang Qing dai li shi tu pian ji / Liaoning Sheng tu shu guan bian.  2007 1
China -- History -- Qing dynasty, 1644-1912 -- Sources.   116
China -- History -- Qing dynasty, 1644-1912 -- Sources -- Bibliography.   3
China -- History -- Qing dynasty, 1644-1912 -- Sources -- Bibliography -- Catalogs. : Guo li gu gong bo wu yuan Qing dai wen xian dang an zong mu / Guo li gu gong bo wu yuan bian yin.  1982 1
China -- History -- Qing dynasty, 1644-1912 -- Sources -- Congresses. : Proceedings of International Chʻing Archives Symposium, July 2, 1978-July 6, 1978, Taipei, China / edited by Chʻen Chieh-hsien.  1982 1
China -- History -- Qing dynasty, 1644-1912 -- Sources -- Indexes. : Jing shi wen bian zong mu lu : fu suo yin / Riben jin dai Zhongguo yan jiu wei yuan hui bian.  1972 1
China -- History -- Qing dynasty, 1644-1912 -- Sources -- Periodicals. : Gu gong wen xian / Guo li gu gong bo wu yuan.  1969 1
China -- History -- Qing dynasty, 1644-1912 -- Study and teaching -- China. : Ming and Qing historical studies in the People's Republic of China / Frederic Wakeman, Jr., editor ; U.S. Delegation of Ming and Qing Historians, Committee on Scholarly Communication with the People's Republic of China.  c1980 1
China -- History -- Qing dynasty, 1644-1912 -- Tombs. : Qing dai yuan qin zhi du yan jiu / Song Dachuan, Xia Lianbao zhu.  2007 1
China -- History -- Qing dynasty, 1644-1952. : Male homoerotic sensibilities in late Imperial China / Cuncun Wu.  2002 1
China -- History -- Qing dynasty, 1644-1952 -- Sources. : National integration and regional hegemony : the political and cultural dynamics of Qing state expansion, 1650-1750 / John E. Herman.  19-- 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next