My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Result Page   1 2 3 4 5 Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
SUBJECTS (1-50 of 239)
China -- History -- Song dynasty, 960-1279.
1
 
    PRINTED BOOKS c1999

Academies and society in Southern Sung China / Linda Walton.

    Walton, Linda A.
Honolulu : University of Hawai'i Press,        x, 309 p. : ill. ; 24 cm. c1999
2
 
    E-RESOURCE c1999

Academies and society in Southern Sung China / [electronic resource] / Linda Walton.

    Walton, Linda A.
Honolulu : University of Hawai'i Press,        x, 309 p. : ill. c1999
3
 
    E-RESOURCE 1999

Academies and society in Southern Sung China / Linda Walton.

    Walton, Linda A.
Honolulu : University of Hawai'i Press,        1 online resource (x, 309 pages) : illustrations 1999
4
 
    PRINTED BOOKS 2009

The age of Confucian rule : the Song transformation of China / Dieter Kuhn.

    Kuhn, Dieter, 1946-
Cambridge, Mass. : Belknap Press of Harvard University Press,        356 p. : ill., maps ; 25 cm. 2009
5
 
    PRINTED BOOKS 1974

Aoyama Hakushi koki kinen Sōdai shi ronsō / Aoyama Hakushi Koki Kinen Sōdai Shi Ronsō Kankōkai.

    青山博士古稀紀念宋代史論叢青山定雄,
Tōkyō : Seishin Shobō,        20, 491, 3 p., [1] leaf of plates : port. ; 22 cm. 1974
6
 
    PRINTED BOOKS 2015

Bei Song wan qi de zheng zhi ti zhi yu zheng zhi wen hua = The political structure and political culture in late northern Song, 1085-1125 / Fang Chengfeng zhu.

    北宋晚期的政治体制与政治文化 = Fang, Chengfeng, author.
Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she,    Di 1 ban.    3, 8, 303 pages : illustrations, facsimiles ; 24 cm 2015
7
 
    PRINTED BOOKS 2004

Bi ji Qing ming shang he tu / Zhao Guangchao.

    筆記清明上河圖 Zhao, Guangchao.
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si,    Xianggang di 1 ban.    56 p. : ill. ; 30 cm.+ 1 supplement (folded leaves) 2004
8
 
    PRINTED BOOKS 2016

Bian qian zhi shen : nan Song shi qi de min jian xin yang / (Mei) Han Sen zhu ; Bao Weimin yi.

    变迁之神 : Hansen, Valerie, 1958- author.
Shanghai Shi : Zhong xi shu ju,    Zai ban, di 1 ban.    2, 7, 2, 2, 3, 213 pages : illustrations, maps ; 21cm. 2016
9
 
    PRINTED BOOKS 1999

Branches of heaven : a history of the imperial clan of Sung China / John W. Chaffee.

    Chaffee, John W.
Cambridge, Mass. ; London : Harvard University Press,        xx,441p. : ill., 2 maps ; 24 cm. 1999
10
 
    E-RESOURCE 2009

The Cambridge history of China. Volume 5. Part 1, / edited by Denis Twitchett and Paul Jakov Smith.

   
Cambridge : Cambridge University Press,        1 online resource (xxii, 1095 pages) : digital, PDF file(s). 2009
11
 
    E-RESOURCE 2015

The Cambridge history of China. Volume 5. Part 2, / edited by John W. Chaffee, Denis Twitchett.

   
Cambridge : Cambridge University Press,        1 online resource (xvii, 957 pages) : digital, PDF file(s). 2015
12
 
    E-RESOURCE 1994

The Cambridge history of China. Volume 6, / edited by Herbert Franke and Denis Twitchett.

   
Cambridge : Cambridge University Press,        1 online resource (xxix, 864 pages) : digital, PDF file(s). 1994
13
 
    PRINTED BOOKS 1969

Change in Sung China : innovation or renovation? / Edited with an introd. by James T. C. Liu and Peter J. Golas.

   
Lexington, Mass. : Heath,        xvi, 100 p. ; 24 cm. 1969
14
 
    PRINTED BOOKS c1990

Changing gods in medieval China, 1127-1276 / Valerie Hansen.

    Hansen, Valerie, 1958-
Princeton, N.J. : Princeton University Press,        xii, 256 p. : ill., maps ; 25 cm. c1990
15
 
    E-RESOURCE 1990

Changing gods in medieval China, 1127-1276 / Valerie Hansen.

    Hansen, Valerie, 1958- author.
Princeton, New Jersey : Princeton University Press,        1 online resource (269 pages) : illustrations, maps. 1990
16
 
    PRINTED BOOKS 1988

China turning inward : intellectual-political changes in the early twelfth century / James T.C. Liu.

    Liu, James T. C., 1919-
Cambridge, Mass. : Council on East Asian Studies, Harvard University : Distributed by Harvard University Press,        ix, 216 p. ; 24 cm. 1988
17
 
    PRINTED BOOKS c1999

Cities of aristocrats and bureaucrats : the development of medieval Chinese cities / Heng Chye Kiang.

    Heng, Chye Kiang, 1958-
Honolulu : University of Hawaiʻi Press,        xviii, 240 p. : ill., maps ; 26 cm. c1999
18
 
    PRINTED BOOKS 1970

Commerce and society in Sung China / by Shiba Yoshinobu ; translated by Mark Elvin.

    Shiba, Yoshinobu.
Ann Arbor : University of Michigan, Center for Chinese Studies,        iv, 228 p., [1] leaf of plates : maps ; 23 cm. 1970
19
 
    PRINTED BOOKS 1971

Commercial development and urban change in Sung China (960-1279) / by Laurence J.C. Ma.

    Ma, Laurence J. C., 1937-
Ann Arbor : Dept. of Geography, University of Michigan,        xv, 196 p. : ill. ; 25 cm. 1971
20
 
    PRINTED BOOKS c2007

Competition over content : negotiating standards for the civil service examinations in imperial China (1127-1279) / Hilde De Weerdt.

    De Weerdt, Hilde Godelieve Dominique.
Cambridge, Mass. : Harvard University Asia Center : distributed by Harvard University Press,        xvi, 495 p. ; 23 cm. c2007
21
 
    PRINTED BOOKS 1987

The country of streams and grottoes : expansion, settlement, and the civilizing of the Sichuan frontier in Song times / Richard von Glahn.

    Von Glahn, Richard.
Cambridge, Mass. : Council on East Asian Studies, Harvard University : Distributed by Harvard University Press,        xxii, 305 p. : maps ; 24 cm. 1987
22
 
    PRINTED BOOKS 1986

Court and family in Sung China, 960-1279 : bureaucratic success and kinship fortunes for the Shih of Ming-chou / Richard L. Davis.

    Davis, Richard L., 1951-
Durham : Duke University Press,        xvi, 353 p., [7] p. of plates : ill. ; 24 cm. 1986
23
 
    PRINTED BOOKS 1975

Crisis and prosperity in Sung China / John Winthrop Haeger, editor.

   
Tucson : University of Arizona Press,        xv, 264 p. ; 23 cm. 1975
24
 
    E-RESOURCE 2006

Da Jin diao fa lu [4 juan]. / [electronic resource] :

    大金弔伐錄
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
25
 
    PRINTED BOOKS 1962

Daily life in China, on the eve of the Mongol invasion, 1250-1276. / Translated from the French by H. M. Wright.

    Gernet, Jacques.
Stanford, Calif., Stanford University Press        254 p. illus., maps. 22 cm. 1962
26
 
27
 
    PRINTED BOOKS 1994

Deng Guangming xue shu lun zhu zi xuan ji / [zhu zuo Deng Guangming]

    邓广铭学朮论著自选集 Deng, Guangming.
Beijing : Shoudu shi fan da xue chu ban she,    Di l ban.    14, 3, 737 p. : ill. ; 21 cm. 1994
28
 
    PRINTED BOOKS 1961

Diaoyu cheng shi shi kao cha, / Xinan shi fan xue yuan li shi xi bian.

    钓魚城史实考察, Xi nan shi fan xue yuan (China). Li shi xi.
Chengdu, Sichuan ren min chu ban she,        1, 102 p. maps. (1 fold.) 1961
29
 
    E-RESOURCE 2005

Diplomacy and trade in the Chinese world, 589-1276 / [electronic resource] / by Hans Bielenstein.

    Bielenstein, Hans.
Leiden ; Boston : Brill,        ix, 720 p. : maps. 2005
30
 
    PRINTED BOOKS 1981

Diplomatic missions of the Sung State 960-1276 / Herbert Franke.

    Franke, Herbert, 1914-
Canberra : Faculty of Asian Studies, ANU,        1 v. 1981
31
 
    E-RESOURCE 2006

Dong du shi l赥 [130 juan / [electronic resource] : Wang Cheng zhuan].

    東都事略 Wang, Cheng, 12th cent.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
32
 
    E-RESOURCE 2006

Dongjing meng hua lu [10 juan / [electronic resource] : Meng Yuanlao zhuan].

    東京夢華錄 Meng, Yuanlao, fl. 1126-1147.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
33
 
    PRINTED BOOKS 1986

Dongjing meng hua lu Meng Liang lu deng yu hui suo yin / Meiyuan Yu bian.

    東京夢華錄夢梁錄等語彙索引
Taibei : Zong qing tu shu chu ban gong si,    Chu ban.    iv, 556 pages ; 22 cm. 1986
34
 
    PRINTED BOOKS 2013

Dui deng : Liao Song Jin shi qi wai jiao de wen ti / Tao Jinsheng = To maintain parity : Song diplomacy towards Liao and Jin / Jing-Shen Tao.

    對等 : Tao, Jinsheng, 1933- author.
Taibei : Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo,        127 pages ; 22 cm. 2013
35
 
    E-RESOURCE 2014

Emperor Huizong / Patricia Buckley Ebrey.

    Ebrey, Patricia Buckley, 1947-
Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press,        1 online resource (708 pages) : illustrations 2014
36
 
    PRINTED BOOKS 2014

Emperor Huizong / Patricia Buckley Ebrey.

    Ebrey, Patricia Buckley, 1947-
Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press,        xxviii, 661 pages : illustrations (some color) ; 25 cm. 2014
37
 
    PRINTED BOOKS c1984

Etudes Song. In memoriam Etienne Balazs. / Editées par Françoise Aubin.

    Aubin, Françoise.
[Paris] Mouton,        illus. 24 cm. c1984
38
 
    PRINTED BOOKS 2009

The evolution of Chinese medicine : Song dynasty, 960-1200 / Asaf Goldschmidt.

    Goldschmidt, Asaf Moshe.
London : Routledge,        viii, 261 p. : ill. ; 24 cm. 2009
39
 
    E-RESOURCE 2005

From war to diplomatic parity in eleventh-century China Sung's foreign relations with Kitan Liao / [electronic resource] : by David Curtis Wright.

    Wright, David Curtis, 1960-
Leiden ; Boston : Brill,        xi, 287 p. : maps. 2005
41
 
    PRINTED BOOKS c2011

Harmony and war : Confucian culture and Chinese power politics / Yuan-Kang Wang.

    Wang, Yuan-Kang.
New York : Columbia University Press,        xvi, 310 p. : ill., maps ; 24 cm. c2011
42
 
    E-RESOURCE c2011

Harmony and war Confucian culture and Chinese power politics / [electronic resource] : Yuan-Kang Wang.

    Wang, Yuan-Kang.
New York : Columbia University Press,        xv, 310 p. : ill., maps. c2011
43
 
    E-RESOURCE 2011

Harmony and war : Confucian culture and Chinese power politics / Yuan-Kang Wang.

    Wang, Yuan-Kang.
New York : Columbia University Press,        1 online resource (xvi, 310 pages) : illustrations, maps. 2011
44
 
    PRINTED BOOKS 2007

Hua gui tian cheng : Song ban Hangzhou / Zhou Ying, Zhao Daxiong zhu.

    华贵天城 : Zhou, Ying.
Shenyang Shi : Liaoning ren min chu ban she,    Di 1 ban.    4, 2, 216 p. : ill. (some col.) ; 23 cm. 2007
45
 
    E-RESOURCE 2006

Hui zhu lu [qian lu 4 juan, hou lu 11 juan, san lu 3 juan, yu hua 2 juan / [electronic resource] : Wang Mingqing zhuan].

    揮麈錄 Wang, Mingqing, 1127-ca. 1215.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
46
 
    PRINTED BOOKS c1987

An introduction to the civil service of Sung China : with emphasis on its personnel administration / Winston W. Lo.

    2015 Ba 354.5100609 LO2015 Ba 354.5100609 LO Lo, Winston Wan.
Honolulu : University of Hawaii Press,        xii, 297 p. ; 24 cm. c1987
47
 
    E-RESOURCE 2007

Ji'an Literati and the local in Song-Yuan-Ming China / [electronic resource] / by Anne Gerritsen.

    Gerritsen, Anne.
Leiden ; Boston : Brill ; Biggleswade : Extenza Turpin [distributor],        xv, 258 p. : ill. 2007
48
 
    E-RESOURCE 2006

Jian yan yi lai xi nian yao lu / [electronic resource] / Li Xinchuan zhuan.

    宋高宗,建炎以來繫年要錄 Li, Xinchuan, 1166-1243.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
49
 
    PRINTED BOOKS 2014

Jianyan bi lu / [Zhuan zhu] / (Song) Zhao Ding zhuan. Jianyan fu bi ji / (Song) Yiming zhuan. Jianyan shi zheng ji / (Song) Li Gang zhuan ; Wu Jing, Zhou Ying dian xiao.

    建炎笔录 (Song) Zhao, Ding , (1085-1147)
Beijing : Dang dai Zhongguo chu ban she,    Di 1 ban.    151 p. ; 21 cm. 2014
50
 
    PRINTED BOOKS 1975

Jianyan yi lai xi nian yao lu / Li Xinchuan zhuan.

    建炎以來繫年要錄 Li, Xinchuan, 1166-1243.
Taibei shi : Taiwan Shang wu yin shu guan,        27 v. ; 19 cm. 1975
Save Marked Record Save All Records
Locate in results
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   1 2 3 4 5 Next