My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
China -- History -- Taiping Rebellion, 1850-1864 -- Poetry.   3
China -- History -- Taiping Rebellion, 1850-1864 -- Religious aspects.   3
China -- History -- Taiping Rebellion, 1850-1864 -- Sources.   27
China -- History -- Taiping Rebellion, 1850-1864 -- Sources -- Catalogs. : Tai ping tian guo wen wu / Tai ping tian guo li shi bo wu guan bian ; zhu bian Luo Ergang = Relics of the Taiping Heavenly Kingdom / edited by the Historical Museum of the Taiping Heavenly Kingdom ; editor-in-chief, Luo Ergang.  1992 1
China -- History -- Tang dynasty, 618-907.   205
China -- History -- Tang dynasty, 618-907 -- Anecdotes.   22
China -- History -- Tang dynasty, 618-907 -- Anecdotes, facetiae, satire, etc -- Indexes. : Kan wu yin de = Index to the rectification of errors of Li Fou.  1966 1
China -- History -- Tang dynasty, 618-907 -- Bibliography. : Sui Tang Wu dai shi lun zhu mu lu / Zhongguo she hui ke xue yuan li shi yan jiu suo Wei Jin Sui Tang shi yan jiu shi bian.  1985 1
China -- History -- Tang dynasty, 618-907 -- Biography.   4
China -- History -- Tang dynasty, 618-907 -- Biography -- Anecdotes. : Tang ren yi shi hui bian / Zhou Xunchu zhu bian ; Yan Jie, Wu Xiucheng, Yao Song bian.  1995 1
China -- History -- Tang dynasty, 618-907 -- Biography -- Indexes.   3
China -- History -- Tang dynasty, 618-907 -- Chronology. : Tang fang zhen nian biao / Wu Tingxie zhuan.  1980 1
China -- History -- Tang dynasty, 618-907 -- Congresses.   5
China -- History -- Tang dynasty, 618-907 -- Dictionaries -- Chinese. : Zhongguo li shi da ci dian. Sui Tang Wu dai shi / [Zhongguo li shi da ci dian Sui Tang Wu dai shi bian zuan wei yuan hui bian].  1995 1
China -- History -- Tang dynasty, 618-907 -- Drama.   2
China -- History -- Tang dynasty, 618-907 -- Errors, inventions, etc. : Kan wu / [Li Fu zhuan]. Xi xi cong yu / [Yao Kuan zhuan]. Yang gong bi lu / [Yang Yanling zhuan]. Jiao qi ji / [Che Ruoshui zhuan]. Zangyi hua yu / [Chen Yu zhuan].  1982 1
China -- History -- Tang dynasty, 618-907 -- Exhibitions. : Xin yang. sheng huo : Tang Song zhuan huan shi qi de Suzhou = Faith and life in Suzhou : during the transition from Tang to Song dynasty / Suzhou bo wu guan bian.  2015 1
China -- History -- Tang dynasty, 618-907 -- Fiction.   23
China -- History -- Tang dynasty, 618-907 -- Historiography. : The writing of official history under the Tʻang / Denis Twitchett.  1992 1
China -- History -- Tang dynasty, 618-907 -- Indexes.   3
China -- History -- Tang dynasty, 618-907 -- Miscellanea -- Periodicals. : Qian ling wen hua yan jiu.  2005- 1
China -- History -- Tang dynasty, 618-907 -- Periodicals. : Tʻang studies [electronic resource] .  1982? 1
China -- History -- Tang dynasty, 618-907 -- poetry. : Tang shi ji shi : [81 juan] / Ji Yougong zhuan.  1934? 1
China -- History -- Tang dynasty, 618-907 -- Sources.   28
China -- History -- Tang dynasty, 618-907 -- Sources -- Indexes. : Feng shi wen jian ji jiao zheng fu yin de = Miscellaneous notes of Feng Yen / Zhao Zhenxin bian ; [Hafo Yanjing da xue tu shu guan yin de bian cuan chu ; Hong Ye ... [et al.].  1966 1
China -- History -- Tang dynasty, 618-907 -- Tombs. : Yide tai zi mu suo biao xian de Tang dai huang shi mai zang zhi du / Shangxi Sheng wen wu guan li wei yuan hui Wang Renpo.    1
China -- History -- Tang-Five dynasties, 618-960. : Tang Zhao ling Wei gui fei mu fa jue bao gao = Tomb of tne Wei Concubine in the Tang-dynasty Zhao Mausoleum Compound / Shanxi Sheng kao gu yan jiu yuan, Zhao ling bo wu guan bian zhu.  2017 1
  China History Tangut Kingdom, 1038-1227 -- See China History Xi Xia dynasty, 1038-1227   1
China -- History -- Tartar conquest, 1643-1644. : Ming ji nan lüe / Ji Liuqi bian ji.  1958 1
China -- History -- Tatar Conquest, 1643-1644.   10
China -- History -- Tatar Conquest, 1643-1644 -- Anecdotes. : Jia yi shi an : [shang xia juan] / Wen Bing zhuan.  1976 1
China -- History -- Tatar Conquest, 1643-1644 -- Bibliography. : Qing kai guo shi liao kao / Xie Guozhen zhu.  1967 1
China -- History -- Tatar Conquest, 1643-1644 -- Early works to 1800. : Bellum Tartaricum, or The conquest of the great and most renowned empire of China, by the invasion of the Tartars : who in these last seven years, have wholy subdued that vast empire. Together with a map of the provinces, and chief cities of the countries, for the better understanding of the story. / Written originally in Latine by Martin Martinius, present in the country at most of the passages herein related, and now faithfully translated into English.  1654 1
China -- History -- Tatar Conquest, 1643-1644 -- Indexes. : Indices zum Daicing gurun-i fukjin doro neihe bodogon-i bithe und zum Huang Qing kaiguo fanglüe / erarbeitet von Jakhadai Chimeddorji ; eingeleitet von Michael Weiers.  2000 1
China -- History -- Tatar Conquest, 1643-1644 -- Sources.   3
China -- History -- Terminology. : Zhongguo gai ge da ci dian / zhu bian Yuan Baohua, Zhai Taifeng.  1992 1
China -- History -- Textbooks.   8
China -- History -- Three kingdom, 220-265 -- Anecdotes.   2
China -- History -- Three kingdoms, 220-265.   39
China -- History -- Three kingdoms, 220-265 -- Anecdotes.   13
China -- History -- Three kingdoms, 220-265 -- Anecdotes -- Caricatures and cartoons. : Shi shuo xin yu : liu chao de qing tan = The new dao : mystery and pure conversation / Cai Zhizhong zhu ; Brian Bruya yi.  2006 1
China -- History -- Three kingdoms, 220-265 -- Biography.   2
China -- History -- Three Kingdoms, 220-265 -- Biography -- Indexes. : San guo zhi ren ming suo yin / Gao Xiufang, Yang Ji'an bian.  1980 1
China -- History -- Three kingdoms, 220-265 -- Comic books, strips, etc.   5
China -- History -- Three Kingdoms, 220-265 -- Drama.   2
China -- History -- Three kingdoms, 220-265 -- Fiction.   25
China -- History -- Three kingdoms, 220-265 -- Folklore. : San guo wai zhuan / Hubei sheng qun zhong yi shu guan bian ; Jiang Yun, Han Zhizhong zhu bian.  1986 1
China -- History -- Three kingdoms, 220-265 -- Historiography. : Tradition im Wandel : historiographiegeschichtliche Studien zu Chen Shous Sanguo zhi / Kathrin Leese-Messing.  2016 1
China -- History -- Three Kingdoms, 220-265 -- Indexes.   3
China -- History -- Three kingdoms, 220-265 -- Juvenile fiction.   4
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next