My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
China -- History -- Yuan dynasty, 1260-1368 -- Sources.   10
China -- History -- Yuan dynasty, 1260-1368 -- Sources -- Concordances. : Yuan dian zhang suo yin / Riben Jing da ren wen ke xue yan jiu suo Yuan dian zhang yan jiu ban bian.  1973 1
China -- History -- Yuan dynasty, 1260-1368 -- Sources -- Indexes. : Yuan dian zhang nian dai suo yin / Zhisong Zheng bian.  1980 1
  China History Yung cheng, 1723-1735 -- See China History Yongzheng, 1723-1735   1
China -- History -- Zhou dynasty, 1122-221 B.C.   81
China -- History -- Zhou dynasty, 1122-221 B.C. -- Anecdotes.   3
China -- History -- Zhou dynasty, 1122-221 B.C. -- Chronology.   2
China -- History -- Zhou dynasty, 1122-221 B.C. -- Comic books, strips, etc. : Dong Zhou lie guo zhi : tu hua ben / bian wen : Chaojing...[et.al]; hui hua : Shibi...[et.al].  1996 1
China -- History -- Zhou dynasty, 1122-221 B.C. -- Congresses.   2
China -- History -- Zhou dynasty, 1122-221 B.C. -- Early works to 1800. : Zuo tradition = Zuozhuan : commentary on the "Spring and autumn annals" / translated and introduced by Stephen Durrant, Wai-yee Li, David Schaberg.  2016 1
China -- History -- Zhou dynasty, 1122-221 B.C. -- Fiction.   5
China -- History -- Zhou dynasty, 1122-221 B.C. -- Historiography. : Zuo tradition = Zuozhuan : commentary on the "Spring and autumn annals" / translated and introduced by Stephen Durrant, Wai-yee Li, David Schaberg.  2016 1
China -- History -- Zhou dynasty, 1122-221 B.C -- Periodization. : Xi Zhou tong qi duan dai / Chen Mengjia zhu ; Zhongguo she hui ke xue yuan kao ku yan jiu suo bian ji.  2004 1
China -- History -- Zhou dynasty, 1122-221 B.C. -- Sources.   7
China -- History -- Zhou dynasty, 1122-221 B.C -- Tombs. : Haidai di qu Zhou dai mu zang yan jiu / Wang Qing zhu.  2002 1
China -- History -- 光緖, 1875-1908 -- Sources. : Su bao / [bian ji zhe Shanghai Su bao guan].  1965 1
China -- History -- 同治, 1861-1875. : Dian xi Hui min zheng quan de lian Ying wai jiao, 1868-1874 / Huang Jiamo zhu.  1976 1
China -- History -- 太平 Rebellion, 1850-1864 : Dang ping fa ni tu ji / Baiyunshanren zhuan.  1976 1
China History 康熙, 1662-1722. : Kangxi sheng shi yu di wang xin shu : ping "zi gu de tian xia zhi zheng mo ru wo chao" / Yao Nianci zhu.  2015 1
China -- History -- 康熙, 1662-1722 -- Sources. : Kangxi tong yi Taiwan dang an shi liao xuan ji / Xiamen da xue Taiwan yan jiu suo, Zhongguo di 1 li shi dang an guan bian ji bu bian.  1983 1
China -- Histroy -- 1912-1928. : Sonchuzan kinenkan (Ijōkaku) Gaiyō / Sonchūzan Kinenkai.  2001 1
HIV infections -- China.   6
HIV infections -- Economic aspects -- China. : HIV/AIDS in China : the economic and social determinants / Dylan Sutherland and Jennifer Y.J. Hsu.  2012 1
HIV infections -- Government policy -- China.   3
HIV infections -- China -- Prevention.   4
HIV infections -- Social aspects -- China.   4
HIV infections -- Transmission -- China. : AIDS in China. episode 1, Blood Donation Disaster / director, Zhang Zheng.    1
HIV-positive persons -- China. : Shi le yuan de na han : Zhongguo ai zi bing gan ran zhe yu bing ren de xu qiu xian kuang diao cha / Wu Junqing zhu bian.  2004 1
HIV-positive persons -- China -- Social conditions. : Gender policy and HIV in China [electronic resource] : catalyzing policy change / Joseph D. Tucker, Dudley L. Poston, editors ; Qiang Ren ... [et al.], co-editors.  c2009 1
HIV (Viruses) -- Social aspects -- China.   2
Hmong (Asia people) -- China -- Guizhou -- History. : Yu wen yan yu sheng ming de fu xing Guizhou shi men kan "Bolade" ke cheng ren lei wen hua xue yan jiu / Yuan Qingsong.  2013 1
Hmong (Asian people) -- China.   19
Hmong (Asian people) -- China -- Baibei Cun -- Social life and customs. : Baibei : yi ge xi nan bian di de Miao zu cun zhai / wen Peng Zhaorong ; she ying Pan Nianying.  2004 1
Hmong (Asian people) -- China -- Bixia zhai -- Economic conditions. : Guizhou sheng Jianhe xian Jiuyang xiang Bixia zhai Miao zu she hui diao cha zi liao / Zhongguo ke xue yuan min zu yan jiu suo Guizhou shao shu min zu she hui li shi diao cha zu, Zhongguo ke xue yuan Guizhou fen yuan min zu yan jiu suo bian yin.  1964 1
Hmong (Asian people) -- China -- Chengbu Miaozu Zizhixian -- Social life and customs. : Chengbu Miao zu : Lan Yu gu li de zong zu yu zu qun ren tong = Chengbu Miao nationality : lineage and ethnic identity of Lanyu Hometown / Yu Pengjie zhu.  2013 1
Hmong (Asian people) -- China -- Chongqing -- Social life and customs. : Shan di de wen ming / Long, Yunqing zhu.  2009 1
Hmong (Asian people) -- China -- Civilization.   2
Hmong (Asian people) -- Clothing -- China.   11
Hmong (Asian people) -- Clothing -- China -- Congresses. : "Zhongguo shao shu min zu yu Taiwan yuan zhu min fu shi wen hua" guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / zhu ban dan wei Fu ren da xue min sheng xue yuan zhi pin fu zhuang yan jiu suo = Chinese ethnic textiles and clothing culture international conference / organized by Fu Jen Catholic University College of Human Ecology Graduate Institute of Textiles and Clothing.  2000 1
Hmong (Asian people) -- Clothing -- China -- Guizhou Sheng. : One needle, one thread : Miao (Hmong) embroidery and fabric piecework from Guizhou, China / author, photographer: Tomoko Torimaru, editor: Sadae Torimaru.  2008 1
Hmong (Asian People) -- China -- Clothing -- Pictorial works. : Miao zu sheng zhuang / [zhu bian Wan Zhixian ; she ying Zeng Xianyang, Wu Weidi ; Yan Da, Gao Song].  2004 1
Hmong (Asian people) -- China -- Congjiang Xian. : Qian nian gu feng : Basha Miao zai ji shi = Qian nian gu feng / zhuan wen Yu Weiren.  2004 1
Hmong (Asian People) -- Costume -- China. : Miao zu fu shi : fu hao yu xiang zheng / Yang Changguo.  1997 1
Hmong (Asian people) -- China -- Costume -- Pictorial works. : Zhongguo Miao zu fu shi tu zhi = A Picture album of China's Miao costumes and ornaments / Wu Shizhong deng bian zhu.  2000 1
Hmong (Asian people) -- China -- Datangzi Cun. : Miao zu : Jinping Tongchang Xiang Datangzi Cun / Miao zu diao cha zu bian xie ; fen ce zhu bian Yin Yonglin.  2001 1
Hmong (Asian people) -- China -- Dayuan gu miao zhai (Suining Xian, Hunan Sheng) : Dayuan gu miao zhai diao cha : Miao zu / Feng Yanming zhu bian.  2010 1
Hmong (Asian people) -- Education -- China -- Shimen Xiang (Bijie Diqu)   2
Hmong (Asian people) -- China -- Ethnic identity. : Shimenkan wen hua bai nian xing shuai : Zhongguo xi nan yi ge shan cun de xian dai xing jing li / Shen Hong zhu = Modernity through grassroots lens : the cultural transformation of an ethnic community in Southwestern China / Shen Hong.  2006 1
Hmong (Asian people) -- China -- Fengqizhai. : Xiangxi Tujiazu Miaozu Zizhizhou Yongshun Xian Fengqizhai diao cha bao gao / Zhongguo ke xue yuan min zu yan jiu suo, Hunnan shao shu min zu li shi diao cha zu bian.  1964 1
Hmong (Asian people) -- China -- Folklore.   8
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next