My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Chinese essays.   151
Chinese essays -- 20th century.   316
Chinese essays -- 20th century -- Bibliography. : Zhongguo xian dai san wen ji bian mu / Zhou Lili bian.  1980 1
Chinese essays -- 20th century -- Collected works. : Hui dao huan le / Tie Ning zhu.  2002 1
Chinese essays -- 20th century -- History and criticism.   40
Chinese essays -- 20th century -- History and criticism -- Congresses. : Cong Nanjing zou xiang shi jie : "Lu Xun yu 20 shi ji Zhongguo" qing nian xue shu lun tan / Tan Guilin, Zhu Xiaojin, Yang Hongcheng zhu bian.  2016 1
Chinese essays -- 20th century -- History and criticism -- Theory, etc. : Xian dai xiao pin li lun yan jiu = Xiandai xiaopin lilun yanjiu / Ou Mingjun zhu.  2005 1
Chinese essays -- 20th century -- Periodicals.   8
Chinese essays -- 20th century -- Selections. : Gan shou de kuai le / Jiang Zilong zhu.  2002 1
Chinese essays -- 20th century -- Translations into English. : Paths in dreams : selected prose and poetry of Ho Ch'i-fang / translated and edited by Bonnie S. McDougall.  1976 1
Chinese essays -- 21st century.   92
Chinese essays -- 21st century -- History and criticism. : Zi wo, jia zu (guo) yu san wen shu xie ce lüe : Taiwan dang dai nü xing san wen lun zhu / Huang Yaxin zhu.  2013 1
Chinese essays -- 21st century -- Periodicals.   4
Chinese essays -- 21th century. : Men pai hao / Yang Kui, Tang Danian, Chen Xiaoqing deng zhu.  2013 1
Chinese essays -- 220-589.   2
Chinese essays -- 220-589 -- History and criticism. : Han Wei Liu chao san wen xuan zhu = Han Wei Liuchao sanwen xuanzhu / Cao Rongnan xuan zhu.  1983 1
Chinese essays -- Australia.   3
Chinese essays -- Bibliography. : Zhongguo san wen da ci dian / zhu bian Lin Fei.  1997 1
Chinese essays -- China. : Li jie gao kao man fen zuo wen jing hua quan xuan / Yang Min zhu bian.  2006 1
Chinese essays -- China -- 20th century. : Zhongguo da lu dang dai san wen xuan / She Shusen zhu bian.  1991 1
Chinese essays -- China -- Fuzhou Shi (Fujian Sheng) : Fuzhou shi yu san wen xuan, 1930-1949 / Xu Junfan ... [et al.] bian.  1991 1
Chinese essays -- China -- Guangdong Sheng.   2
Chinese essays -- China -- History and criticism. : Tai Gang xiao pin wen jing pin jian shang / Cheng Guangwei bian zhu.  1993 1
Chinese essays -- China -- Hong Kong. : Tai Gang shu qing san wen jing pin jian shang / Ke Ren bian zhu.  1993 1
Chinese essays -- China -- Hong Kong -- 20th century. : Bu dan er qie zhi you / Li Bihua.  1991 1
Chinese essays -- China -- Hunan Sheng. : Hunan san wen xuan : 1949-1979 = Hunansanwenxuan / Zhongguo zuo jia xie hui Hunan fen hui bian.  1979 1
Chinese essays -- China -- Jiangsu Sheng. : Jiangsu san wen xuan : 1984 / [ben she bian].  1984 1
Chinese essays -- China -- Shanghai. : Shanghai wu shi nian wen xue chuang zuo cong shu. San wen juan / zhu bian Ba Jin ; fu zhu bian Xu Junxi, Jiang Zengpei ; [ben juan zhu bian Pan Xulan ; fu zhu bian Li Andong]  1999 1
Chinese essays -- China -- Yangzhou (Jiangsu Sheng) : Guangling si gu bian / Wang Tingru.  2011 1
Chinese essays -- Collected works. : Da gong bao zai Gang fu kan sa zhou nian ji nian wen ji.  1978 1
Chinese essays (collections) -- Qing dynasty, 1644-1912.   3
Chinese essays -- Foreign influences. : Xian dai san wen shi lun / Wang Wending.  1994 1
Chinese essays -- History and criticism.   35
Chinese essays -- Indonesia. : Yinni "sheng huo bao" ji nian cong shu / "Yinni 'sheng huo bao' ji nian cong shu" bian wei hui bian.  2013 1
Chinese essays -- Jin dynasty, 265-419.   2
Chinese essays -- Ming dynasty, 1368-1644.   9
Chinese essays -- Ming dynasty, 1368-1644 -- Biography. : "Yu shan zhu" yan jiu : wei rao yu shan yuan lin de yi shu chuang zao yu wen ren sheng huo / Zhao Haiyan zhu.  2016 1
Chinese essays -- Ming dynasty, 1368-1644 -- History and criticism.   5
Chinese essays -- Ming dynasty, 1368-1644 -- Translations into English.   4
Chinese essays, Modern. : Xiao shu ye / Xiao Qian zhu.  1937 1
Chinese essays -- Northern and Southern dynasties, 386-589.   5
Chinese essays -- Qin and Han dynasties, 221 B.C.-220 A.D.   5
Chinese essays -- Qin dynasty, 265-419. : Xi Jin wen ji [electronic resource] : [20 juan / Mei Dingzuo bian].  2006 1
Chinese essays -- Qing dynasty, 1644-1912.   19
Chinese essays -- Qing dynasty, 1644-1912 -- History and criticism.   12
Essays relating to Hong Kong -- Chinese.   3
Essays relating to Hong Kong -- Chinese -- History and criticism. : Tai Gang za wen jing pin jian shang / Li Andong, Zhu Wenhua bian zhu.  1995 1
Chinese essays -- Singapore. : Chi dao xian shang de qing yun : Xinjiapo san wen xuan / Xinjiapo wen yi xie hui bian.  1994 1
Chinese essays -- Song dynasty, 960-1279.   3
Chinese essays -- Song dynasty, 960-1279 -- History and criticism.   5
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next