My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Result Page   1 2 3 Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
SUBJECTS (1-50 of 133)
Chinese fiction
1
Book Cover
    E-RESOURCE 2012

21 shi ji Zhongguo zui jia duan pian xiao shuo. 2000-2011 / He Shaojun zhu bian.

    21世纪中国最佳短篇小说.
Guiyang : Guizhou ren min chu ban she,    Di 1 ban.    1 online resource (12, 360 pages) 2012
2
Book Cover
    E-RESOURCE 2012

21 shi ji Zhongguo zui jia ji shi wen xue. 2000-2011 / Li Chaoquan zhu bian.

    21世纪中国最佳纪实文学.
Guiyang : Guizhou ren min chu ban she,    Di 1 ban.    1 online resource (13, 406 pages) 2012
3
Book Cover
    E-RESOURCE 2012

21 shi ji Zhongguo zui jia xiao xiao shuo. 2000-2011 / Yang Xiaomin, Qin Yong zhu bian.

    21世纪中国最佳小小说.
Guiyang : Guizhou ren min chu ban she,    Di 1 ban.    1 online resource (12, 434 pages) 2012
4
Book Cover
    E-RESOURCE 2012

21 shi ji Zhongguo zui jia zhong pian xiao shuo. 2000-2011 / Meng Fanhua zhu bian.

    21世纪中国最佳中篇小说.
Guiyang : Guizhou ren min chu ban she,    Di 1 ban.    1 online resource (16, 606 pages) 2012
5
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2002

2001 duan pian xiao shuo / Ren min wen xue chu ban she bian ji bu bian xuan.

    2001短篇小说
Beijing : Ren min wen xue chu ban she,    Beijing di 1 ban.    475 p. ; 22 cm. 2002
6
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2002

2001 zhong pian xiao shuo / Ren min wen xue chu ban bian ji bu bian xuan.

    2001中篇小说
Beijing : Ren min wen xue chu ban she,        715 pages ; 21 cm. 2002
7
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2002

2001 Zhongguo zui jia zhong duan pian xiao shuo / Lin Jianfa xuan bian.

    2001中囯最佳中短篇小说
Shenyang Shi : Liaoning ren min chu ban she,    Di 1 ban.    10, 1, 620 p. ; 22 cm. 2002
8
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2004

2003 nian duan pian xiao shuo / zhu bian Chen Sihe ; ben juan zhu bian He Xiangyang.

    2003年短篇小說
Jinan Shi : Shandong hua bao chu ban she,    Di 1 ban.    2, 4, 323 p. ; 21 cm. 2004
9
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2004

2003 nian zhong pian xiao shuo / zhu bian Chen Sihe ; ben juan zhu bian Wang Guangdong.

    2003年中篇小说
Jinan Shi : Shandong hua bao chu ban she,    Di 1 ban.    1, 3, 300 p. ; 21 cm. 2004
10
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2004

2003 Zhongguo nian du zui jia zhong pian xiao shuo = 2003 Zhongguo niandu zuijia zhongpian xiaoshuo / Zhongguo zuo jia xie hui "Xiao shuo xuan kan" xuan bian.

    2003中囯年度最佳中篇小说 =
Guilin Shi : Lijiang chu ban she,    Di 1 ban.    2 volumes : portraits ; 21 cm. 2004
11
Book Cover
    E-RESOURCE 2004

2003 Zhongguo nian du zui lao you mo / "Xi ju shi jie" za zhi she xuan bian.

    2003中国年度最佬幽默
Guilin : Li Jiang chu ban she,    Di 1 ban.    1 online resource (393 pages) : illustrations. 2004
12
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2006

2005 duan pian xiao shuo / Ren min wen xue chu ban she bian ji bu bian xuan.

    2005短篇小说
Beijing Shi : Ren min wen xue chu ban she,    Beijing di 1 ban.    1, 2, 480 p. ; 21 cm. 2006
13
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2006

2005 nian zhong pian xiao shuo xin xuan / [He Shaojun zhu bian].

    2005年中篇小说新选
Beijing Shi : Wen hua yi shu chu ban she,    Di 1 ban.    [2], 540 p. ; 21 cm. 2006
14
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2007

2006 duan pian xiao shuo / Ren min wen xue chu ban she bian ji bu bian xuan.

    2006短篇小说
Beijing Shi : Ren min wen xue chu ban she,    Beijing di 1 ban.    1, 2, 517 p. ; 21 cm. 2007
15
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2006

2006 Zhongguo zhong pian xiao shuo nian xuan = China 2006 : the cream of novelette / Zhongguo xiao shuo xue hui zhu bian ; Xie Youshun bian xuan.

    2006中国中篇小说年选 =
Guangzhou Shi : Hua cheng chu ban she,    Di 1 ban.    2, 11, 601 p. ; 21 cm. 2006
16
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2008

2007 Zhongguo zui jia zhong pian xiao shuo / zhu bian Wang Meng ; fen juan zhu bian Lin Jianfa.

    2007中国最佳中篇小说
Shenyang Shi : Liaoning ren min chu ban she,    Di 1 ban.    [16], 452 pages ; 23 cm. 2008
17
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2012

2011 nian Zhongguo duan pian xiao shuo jing xuan / Zhongguo zuo xie chuang yan bu xuan bian..

    2011年中国短篇小说精选
Wuhan Shi : Chang Jiang wen yi chu ban she,    Di 1 ban.    2, 360 p. ; 24 cm. 2012
18
Book Cover
    E-RESOURCE 2013

2012 Zhongguo wei xing xiao shuo nian xuan = China cream of ministory 2012 / Zhongguo xiao shuo xue hui zhu bian ; Lu Ling bian xuan.

    2012中国微型小说年选 =
Guangzhou : Hua cheng chu ban she,    Di 1 ban.    1 online resource (326 pages). 2013
19
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2016

2015 zhong pian xiao shuo / Ren min wen xue chu ban she bian ji bu bian.

    2015中篇小说
Beijing Shi: Ren min wen xue chu ban she,    Beijing di 1 ban.    586 pages ; 21 cm 2016
20
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2018

Ba deng guang tiao liang = Ba dengguang tiaoliang / Zhang Kangkang zuo pin.

    把灯光调亮 = Zhang, Kangkang, 1950- author.
Xi'an : Tai bai wen yi chu ban she,    Di 1 ban.    4, 331 pages, 2 unnumbered folded pages of plates : illustrations ; 24 cm. 2018
21
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2014

Beauty is like dew / eng

    红颜露水 : Zhang, Xiaoxian, author.
Beijing Beijing lian he chu ban gong si,    Di 1 ban.    215 pages ; 21 cm. 2014
22
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2017

Beijing, Beijing / Feng Tang zhu.

    北京, 北京 Feng, Tang, 1971- author.
Hangzhou : Zhejiang wen yi chu ban she,    Di 1 ban.    273 pages ; 20 cm. 2017
23
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2015

Beijing ren zai Beijing = Love poetry of Peiking / Liu Xuan zhu.

    北京人在北京 = Liu, Xuan, author.
Wuhan : Chang jiang wen yi chu ban she,    Di 1 ban.    241 pages ; 21 cm 2015
24
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2016

Butterfly and flower. / eng

    极花 Jia, Pingwa, author.
Beijing Shi Ren min wen xue chu ban she,    Di 1 ban.    212 pages ; 24 cm. 2016
25
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2008

Chang ye li yong bao / Zhang Xiaoxian zhu.

    长夜里拥抱 Zhang, Xiaoxian.
Beijing : Beijing shi yue wen yi chu ban she,    Di 1 ban.    252 pages ; 22 cm 2008
26
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2017

Chang'an shi er shi chen / Ma Boyong zhu.

    长安十二时辰 Ma, Boyong, 1980- author.
Changsha Shi : Hunan wen yi chu ban she,    Di 1 ban.    2 volumes (328 pages ; 310 pages) ; 24 cm 2017
27
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2015

Chen jia ci / Tongzi zhu.

    陈家祠 Tongzi.
Guangzhou : Hua cheng chu ban she,    Di 1 ban.    289 p. ; 21 cm. 2015
28
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2016

Chi huan de yang guang / Yang Zhao zhu.

    遲緩的陽光 Yang, Zhao, 1963- author.
Xinbei Shi : INK yin ke wen xue sheng huo za zhi chu ban you xian gong si,    Chu ban.    262 pages ; 21 cm. 2016
29
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2014

Chu mu = Chu tomb / Shi Jiepeng zhu.

    楚墓 = Shi, Jiepeng.
Guangzhou : Guangdong ren min chu ban she,    Di 1 ban.    256 p. ; 21 cm. 2014
30
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2004

Ci qing shi dai / Su Tong zhu.

    刺青时代 Su, Tong, 1963-
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she chu ban fa xing,    Di 1 ban.    186 p. ; 22 cm. 2004
31
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2014

Cong hong wei bing dao kua guo hei bang : Lin Jiapin chang pian xiao shuo = Red guards to transnational gangsters / Lin Jiapin zhu.

    從紅衛兵到跨國黑幫 : Lin, Jiapin, author.
Taibei Shi Xiu wei zi xun ke ji gu fen you xian gong si,    BOD 1 ban.    296 pages ; 23 cm. 2014
32
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2011

Dao mu bi ji / Nanpaisanshu zhu.

    盗墓筆記 Nanpaisanshu, author.
Shanghai : Shanghai wen hua chu ban she : Shi ji chu ban ji tuan,    Di yi ban.    9 volumes in 8 ; 23 cm 2011
33
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2013

Dear baby. / eng

    宝贝 Liuliu, author.
Wuhan Shi Changjiang wen yi chu ban she,    Di 1 ban.    277 pages ; 24 cm. 2013
34
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2018

Di 17 jie bai hua wen xue jiang xiao shuo yue bao huo jiang zuo pin ji = The 17th baihua literature award / "Xiao shuo yue bao" bian ji bu bian.

    小说月报.第十七届百花文学奖小说月報获奖作品集 = Bai hua wen xue jiang (17th : 2017)
Tianjin Shi : Bai hua wen yi chu ban she,    Di 1 ban.    3 volumes : portraits ; 19 cm 2018
35
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2018

Di 17 jie bai hua wen xue jiang xiao shuo yue bao ru wei zuo pin ji = The 17th baihua literature award / "Xiao shuo yue bao" bian ji bu bian.

    第十七届百花文学奖小说月報入围作品集 = Bai hua wen xue jiang (17th : 2017)
Tianjin Shi : Bai hua wen yi chu ban she,    Di 1 ban.    2 volumes : portraits ; 19 cm 2018
36
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2018

Di 17 jie bai hua wen xue jiang xiao shuo yue bao yuan chuang ban huo jiang zuo pin ji = The 17th baihua literature award / "Xiao shuo yue bao.yuan chuang ban" bian ji bu bian.

    第十七届百花文学奖小说月报原创版获奖作品集 = Bai hua wen xue jiang (17th : 2017)
Tianjin Shi : Bai hua wen yi chu ban she,    Di 1 ban.    300 pages : portraits ; 19 cm 2018
37
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2018

Dong yong / Ban Yu zhu.

    冬泳 Ban, Yu, author.
Shanghai Shi : Shanghai san lian shu dian,    Di 1 ban.    302 pages ; 21 cm. 2018
38
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2016

Du yao shi = The secret pharmacist / Zhang wei zhu.

    独药师 = Zhang, Wei, 1956 November 7- author.
Beijing : Ren min wen xue chu ban she,    Di 1 ban.    382 pages ; 21cm 2016
39
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2017

Fang hua = You touched me / Yan Geling zhu.

    芳华 = Yan, Geling, author.
Beijing Shi : Ren min wen xue chu ban she,    Beijing di 1 ban.    215 pages ; 22 cm 2017
40
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2005

Feng zi chuo yue de nian dai / Zhang Wei zhu.

    风姿绰约的年代 Zhang, Wei, 1956 November 7-
Beijing : Kunlun chu ban she,    Di 1 ban.    1, 3, 340 pages, [1] pages of plates : illustrations ; 21 cm 2005
41
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2005

Fu nü xian liao lu = Funu xianliaolu / Lin Bai zhu ; Zhang Runshi hui tu.

    妇女闲聊录 = Lin, Bai, 1958-
Beijing : Xin xing chu ban she,    Di 1 ban.    13, 245 pages, [20] pages of plates : color illustrations ; 21 cm. 2005
42
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2017

Fuxi mi ma / He Baodong zhu.

    伏羲密码 He, Baodong, author.
Nanjing Shi : Jiangsu feng huang wen yi chu ban she,    Di 1 ban.    6, 9, 259 pages ; 24 cm 2017
43
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2007

Gao xing / Jia Pingwa zhu.

    高兴 Jia, Pingwa.
Beijing : Zuo jia chu ban she,    Di 1 ban.    461 p., [9] p. of plates : col. ill., col. port. ; 21 cm. 2007
44
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2006

Gu bao / [Jia Pingwa zhu].

    古堡 Jia, Pingwa.
Beijing Shi : Ren min wen xue chu ban she,    Beijing di 1 ban.    460 p. ; 21 cm. 2006
45
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2011

Gu lu = China / Jia Pingwa zhu.

    古爐 = Jia, Pingwa.
Beijing Shi : Ren min wen xue chu ban she,    Beijing di 1 ban.    607 p. : facsims. ; 24 cm. 2011
46
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2018

Guai niao = The odd bird / Fu Xing zhu.

    怪鸟 = Fu, Xing, 1955- author.
Shanghai Shi : Shanghai wen yi chu ban she,    Di 1 ban.    2, 338 pages ; 22 cm 2018
47
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2018

Guan yu tao tie de gu shi geng gai / Ye Zhaoyan zhu.

    关于饕餮的故事梗概 Ye, Zhaoyan, 1957- author.
Beijing Shi : Zhongguo shu ji chu ban she,    Di 1 ban.    274 pages ; 24 cm. 2018
48
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2013

Gui chui deng / Tianxiabachang yuan zhu ; Yudingliuren gai bian.

    鬼吹灯 Tianxiabachang, author.
Beijing Shi : Jin cheng chu ban she,    Di 1 ban.    5 volumes : illustrations ; 24 cm 2013
49
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2018

He an / Su Tong zhu.

    河岸 Su, Tong, 1963- author.
Shanghai Shi : Shanghai wen yi chu ban she,    Di 1 ban.    332 pages ; 21 cm. 2018
50
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2016

Heartily laugh. / eng

    衷心笑 Yishu, author.
Xianggang Tian di tu shu you xian gong si,    Chu ban.    287 pages ; 19 cm. 2016
Save Marked Record Save All Records
Locate in results
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   1 2 3 Next