My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Chinese language -- Epithets -- Dictionaries. : Yu cheng da ci dian / Yuan Shiquan zhu bian.  2002 1
Chinese language -- Errors of usage.   15
Chinese language -- Errors of usage -- Dictionaries. : Cuo bie zi jiu zheng zi dian = Cuobiezi jiuzhengzidian / Bo Zhaofeng, Yu Maohong bian zhu.  2002 1
Chinese language -- Errors of usage -- Periodicals. : Yao wen jiao zi [electronic resource] .    1
  Chinese language Etymology -- 2 Related Subjects   2
Chinese language -- Etymology.   263
Chinese language -- Etymology -- Bibliography.   2
Chinese language -- Etymology -- Dictionaries.   18
Chinese language -- Etymology -- Dictionaries -- English.   4
Chinese language -- Etymology -- Dictionaries -- Japanese. : Jitō / Shirakawa Shizuka.  1984 1
Chinese language -- Etymology -- Early works to 1800.   3
Chinese language -- Etymology -- Encyclopedias. : Ci shu ji cheng / ["Ci shu ji cheng" bian wei hui].  1993 1
Chinese language -- Etymology -- Handbooks, manuals, etc. : Bushu tokiakashi jiten / Enmanji Jirō cho.  2013 1
Chinese language -- Etymology -- History.   3
Chinese language -- Etymology -- Japanese. : Kanji gogen jiten = Etymological dictionary of Chinese characters / Tōdō Akiyasu cho.  1965 1
Chinese language -- Etymology -- Periodicals.   5
Chinese language -- Etymology -- Study and teaching. : Zhongguo wen zi zhi yuan liu yu yan jiu fang fa zhi xin qing xiang / [zhu zhe Ma Xulun]  1969 1
Chinese language -- Euphemism.   2
Chinese language -- Euphemism -- Dictionaries. : Han yu wei wan yu ci dian / zhu bian Zhang Gonggui ; bian xie Wang Juyuan, Wang Fuliang, Cui Ruping.  1996 1
Chinese language -- Examinations.   7
Chinese language -- Examinations, questions, etc.   20
Chinese language -- Examinations -- Study guides.   6
Chinese language -- Fiction.   10
Chinese language -- Figures of speech.   4
Chinese language -- Figures of speech -- Dictionaries. : Han yu bi yu da ci dian / Li Yunyi zhu bian.  1992 1
Chinese language -- Figures of speech -- Dictionaries -- Chinese. : Zhong wai bi yu ci dian / Xue Mengde bian zuan.  1986 1
Chinese language -- Films for foreign speakers.   5
Chinese language for English speakers. : Mandarin primer / by Yuen Ren Chao.  1955 1
Chinese language -- Foreign countries.   2
Chinese language -- Foreign countries -- History. : Gu dai Han yu Han zi dui wai chuan bo shi / Dong Ming zhu.  2002 1
Chinese language -- Foreign elements.   10
Chinese language -- Foreign elements -- English. : Mandarin loanwords / Tae-Eun Kim.  2019 1
Chinese language -- Foreign elements -- Phoenician : Correspondences between the Chinese calendar signs and the Phoenician alphabet / by Julie Lee Wei.  1999 1
Chinese language -- Foreign elements -- Proto-Indo-European.   2
Chinese language -- Foreign elements -- Sanskrit. : Zhong Yin wen hua guan xi shi lun ji. Yu wen pian : xi tan xue xu lun / Rao Zongyi zhu.  1990 1
Chinese language -- Foreign elements -- Vietnamese. : Elemental grammar of spoken Vietnamese : the Vietnamese language / Nguyen Hoai-Nhân.  1986 1
Chinese language -- Foreign words and phrases.   12
Chinese language -- Foreign words and phrases -- Dictionaries.   5
Chinese language -- Foreign words and phrases -- English. : Mandarin loanwords / Tae-Eun Kim.  2019 1
Chinese language -- Foreign words and phrases -- Sanskrit. : Some linguistic evidence for early cultural exchange between China and India / by Qingzhi Zhu.  1995 1
Chinese language -- Foreign words and phrases -- Vietnamese. : The Chinese words of Vietnamese origin : (a new list of 520 words) / Nguyên Hoài Nhân.  1990 1
Chinese language -- Function words. : Jin dai Han yu xu ci yan jiu = A study on the function words of modern Chinese language / Zhong Zhaohua zhu.  2011 1
Chinese language -- Globalization.   9
Chinese language -- Globalization -- Congresses. : Han yu guo ji chuan bo yu guo ji Han yu jiao xue yan jiu : di 9 jie Guo ji Han yu jiao xue xue shu yan tao hui lun wen ji = Chinese language globalization and pedagogy / Wu Yinghui, Mou Ling zhu bian.  2011 1
Chinese language -- Glossaries, vocabularies, etc.   63
Chinese language -- Glossaries, vocabularies, etc. -- English.   3
Chinese language -- Glossaries, vocabularies, etc -- Juvenile literature.   4
Chinese language -- Glossematics -- Handbooks, manuals, etc. : A handbook of Eastern Han sound glosses / W. South Coblin.  1983 1
Chinese language -- Government jargon.   3
Chinese language -- Government policy -- China -- Periodicals.   2
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next