My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Chinese literature -- 20th century -- History and criticism -- Miscellanea. : Zhongguo xian dai dang dai wen xue er bai ti / Feng Guanglian, Zhu Defa zhu bian ; [zhuan gao zhe Feng Guanglian ... et al.].  1984 1
Chinese literature -- 20th century -- History and criticism -- Periodicals.   38
Chinese literature -- 20th century -- History and criticism -- Periodicals -- Indeses. : Wen yi bao zong lan / gai hui "Wen yi bao dong lan" bian ji xiao zu bian.  1974 1
Chinese literature -- 20th century -- History and criticism -- Sources. : Zhongguo dang dai wen xue shi liao xuan / Jiangxi sheng shi san yuan xiao bian xie zu.  1989? 1
Chinese literature -- 20th century -- History and criticism -- Theory, etc.   15
Chinese literature -- 20th century -- History and criticism -- Theory, etc. -- Periodicals. : Wen xue pi ping xuan.  1985- 1
Chinese literature -- 20th century -- Illustrations.   2
Chinese literature -- 20th century -- Indexes. : Xian dai Han yu yu yan zi liao suo yin / [Wuhan da xue yu yan zi dong chu li yan jiu zu bian].  1986- 1
Chinese literature -- 20th century -- Miscellanea. : Mu chuang : Gu Cheng, Xie Ye hai wai dai biao zuo pin ji / Hongying, Zhao Yiheng bian.  1993 1
Chinese literature -- 20th century -- Periodicals.   92
Chinese literature -- 20th century -- Periodicals -- Catalogs. : 1930 nian dai Zhongguo wen yi za zhi / Weishang Jianying bian.  1971 1
Chinese literature -- 20th century -- Periodicals -- Indexes.   3
Chinese literature -- 20th century -- Political aspects. : The pen and the sword : literature and revolution in modern China / Innes Herdan ; preface by Brian Power.  1992 1
Chinese literature -- 20th century -- Psychological aspects.   2
Chinese literature -- 20th century -- Reviews. : Taiwan guan dian : shu hua dong xi wen xue di tu = Maps for Chinese and Western literature : Taiwan perspectives / Li Shixue zhu.  2009 1
Chinese literature -- 20th century -- Social aspects. : Literature journals in the war of resistance against Japanese aggression in China (1931-1938) / Sunny Han Han.  2018 1
Chinese literature -- 20th century -- Study and teaching.   3
Chinese literature -- 20th century -- Taiwan -- History and criticism. : Zhongguo xian dai wen xue ping lun ji / Zhang Hanliang zhu bian.  1977 1
Chinese literature -- 20th century -- Translations from Arabic. : Tian fang ye tan = Stories from the Arabian nights / H.T. Yao yi zhu.  1966 1
Chinese literature -- 20th century -- Translations into English.   18
Chinese literature -- 20th century -- Translations into English -- Periodicals. : The University of Manitoba journal of translation [electronic resource] = Mang-ni-tuo-ba da xue jia zhong wen xue fan yi qi kan.  2002- 1
Chinese literature -- 20th century -- Translations into Japanese -- Bibliography. : Nihon ni okeru Chūgoku bungaku kenkyū bunken mokuroku : gendai tōdai : ji 1977-nen shi 1980-nen / [hensha Abe Yukio, Sasaki Ikuko].  1981 1
Chinese literature -- 20th century -- Western influences.   5
Chinese literature -- 20th century -- Women authors.   3
Chinese literature -- 21st century.   11
Chinese literature -- 21st century -- History and criticism.   37
Chinese literature -- 21st century -- History and criticism -- Congresses. : 2007 hai xia liang an hua wen wen xue xue shu yan tao hui lun wen xuan ji [electronic resource] / Zhong guo xian dai wen xue xue hui , Zhong yuan da xue zhu ban ; Zhong guo xian dai wen xue xue hui bian.  2007 1
Chinese literature -- 21st century -- History and criticism -- Periodicals.   2
Chinese literature -- 21st century -- History and criticism -- Theory, etc. : Wen xue : jing shen zhi ding yu shi yi jia yuan = Literature : a spiritual pillar and a poetic home / Tong Qingbing zhu.  2016 1
Chinese literature -- 21st century -- Periodicals.   11
Chinese literature -- 220-589.   9
Chinese literature -- 220-589 -- Bibliography. : Zhonghua da dian. Wen xue dian. Wei Jin Nan Bei chao wen xue fen dian / zhu bian Huang Jinde ; fu zhu bian Wang Jun ; ["Zhonghua da dian" gong zuo wei yuan hui, "Zhonghua da dian" bian zuan wei yuan hui bian zuan].  2007 1
Chinese literature -- 220-589 -- Bio-bibliography -- Dictionaries. : Ancient and early medieval Chinese literature. Part two : a reference guide / edited by David R. Knechtges and Taiping Chang.  2014 1
Chinese literature -- 220-589 -- Chronology.   2
Chinese literature -- 220-589 -- History and criticism.   24
Chinese literature -- 220-589 -- History and criticism -- Bibliography.   2
Chinese literature -- 220-589 -- History and criticism -- Congresses.   2
Chinese literature -- 221 B.C.-220 A.D -- History and criticism. : Chen Wei yu liang Han zheng zhi ji wen xue zhi guan xi yan jiu / Luo Jianxin zhu.  2015 1
Chinese literature -- 221 B.C.-960 A.D.   2
Chinese literature -- 221 B.C.-960 A.D. -- History and criticism.   8
Chinese literature -- 221 B.C.-960 A.D. -- History and criticism -- Theory, etc.   2
Chinese literature -- 960-1644. : Gu dai Han yu / Guo Xiliang...[deng] bian.  1983 1
Chinese literature -- 960-1644 -- History and criticism.   2
Chinese literature -- 960-1644 -- History and criticism -- Theory, etc. : Zhongguo wen xue li lun shi. Sui Tang Wu dai Song Yuan shi qi / Huang Baozhen, Cheng Fuwang, Cai Zhongxiang zhu ; Chen Hongzhi shen yue.  1996 1
Chinese literature -- 1949-.   2
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next