My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Chinese literature -- 19th century. : Fan Mei Hua gong jin yue wen xue ji / Aying bian.  1960 1
Chinese literature -- 19th century -- Dictionaries -- Chinese. : Zhongguo jin dai wen xue da ci dian, 1840-1919 / Sun Wen'guang zhu bian.  1995 1
Chinese literature -- 19th century -- History and criticism.   4
Chinese literature -- 19th century -- History and criticism -- Theory, etc. : Placing the modern Chinese vernacular in transnational literature / Gang Zhou.  2011 1
Chinese literature -- 20th century.   221
Chinese literature -- 20th century -- Abstracts. : Zhongguo dang dai wen xue zuo pin ci dian / She Shusen, Niu Yunqing zhu bian.  1990 1
Chinese literature -- 20th century -- Anecdotes.   3
Chinese literature -- 20th century -- Australia -- Periodicals. : Yuan xiang = Otherland.  1996- 1
Chinese literature -- 20th century -- Bibliography.   12
Chinese literature -- 20th century -- Bibliography -- Union lists. : Wu Han di qu qi dan wei Zhongguo xian dai wen xue zuo jia zhu zuo lian he mu lu, 1918-1963 / Hubei sheng tu shu guan [deng] bian.  1979? 1
Chinese literature -- 20th century -- Bio-bibliography.   17
Chinese literature -- 20th century -- Bio-bibliography -- Dictionaries. : A Biographical dictionary of modern Chinese writers / compiled by the Modern Chinese Literary Archives.  1994 1
Chinese literature -- 20th century -- Biobibliography. : Directory of contemporary authors of the Republic of China / National Central Library.  1970 1
Chinese literature -- 20th century -- Book reviews.   3
Chinese literature -- 20th century -- China -- Guizhou Sheng. : Guizhou xin wen xue da xi, 1919-1989 / zong zuan Yin Bosheng, Jing Xudong, Qin Jialun.  1997 1
Chinese literature -- 20th century -- China -- Tibet Autonomous Region. : Dang dai Xizang Han yu wen xue jing xuan : 1983-2013 / Zhong Yiwen, Chen Dawei zhu bian.  2014 1
Chinese literature -- 20th century -- Christian influences. : 20 shi ji Zhongguo wen xue yu Jidu jiao wen hua / Wang Benzhao zhu.  2000 1
Chinese literature -- 20th century -- Chronology.   5
Chinese literature -- 20th century -- Collected works.   3
Chinese literature -- 20th century -- Collections.   2
Chinese literature -- 20th century -- Congresses.   2
Chinese literature -- 20th century -- Dictionaries -- Chinese.   6
Chinese literature -- 20th century -- Dictionaries -- English. : Historical dictionary of modern Chinese literature [electronic resource] / Li-hua Ying.  2010 1
Chinese literature -- 20th century -- Dictionaries -- Japanese. : Chūgoku gendai bungaku jiten / Maruyama Noboru, Itō Toramaru, Shinmura Tōru hen.  1985 1
Chinese literature -- 20th century -- European influences. : Words from the West : western texts in Chinese literary context : essays to honor Erik Zürcher on his sixty-fifth birthday / edited by Lloyd Haft.  1993 1
Chinese literature -- 20th century -- Examinations, questions, etc. : Zhongguo xian dai wen xue shi ti jie / bian zhu zhe Feng Guanglian ... [et al.].  1984 1
Chinese literature -- 20th century -- Film adaptations. : "Shi qi nian" wen xue jing dian de ying shi gai bian yan jiu / Ruan Qing zhu.  2016 1
Chinese literature -- 20th century -- History and criticism.   816
Chinese literature -- 20th century -- History and criticism -- Abstracts. : Dang dai Zhongguo wen xue ming zhu ti yao yu ping xi / zhu bian Hu Ruoding, Huang Zhengshu.  1986 1
Chinese literature -- 20th century -- History and criticism -- Addresses, essays, lectures. : Xin wen xue de chuan tong / Xia Zhiqing zhu.  1979 1
Chinese literature -- 20th century -- History and criticism -- Bibliography.   5
Chinese literature -- 20th century -- History and criticism -- Book reviews. : Zhongguo xin wen xue shi bian zuan shi / Huang Xiuji zhu.  1995 1
Chinese literature -- 20th century -- History and criticism -- Chronology. : Xianggang wen xue da shi nian biao, 1948-1969 / Huang Jichi, Lu Weiluan, Zheng Shusen zhu bian.  1996 1
Chinese literature -- 20th century -- History and criticism -- Collected works.   2
Chinese literature -- 20th century -- History and criticism -- Congresses.   18
Chinese literature -- 20th century -- History and criticism -- Miscellanea. : Zhongguo xian dai dang dai wen xue er bai ti / Feng Guanglian, Zhu Defa zhu bian ; [zhuan gao zhe Feng Guanglian ... et al.].  1984 1
Chinese literature -- 20th century -- History and criticism -- Periodicals.   38
Chinese literature -- 20th century -- History and criticism -- Periodicals -- Indeses. : Wen yi bao zong lan / gai hui "Wen yi bao dong lan" bian ji xiao zu bian.  1974 1
Chinese literature -- 20th century -- History and criticism -- Sources. : Zhongguo dang dai wen xue shi liao xuan / Jiangxi sheng shi san yuan xiao bian xie zu.  1989? 1
Chinese literature -- 20th century -- History and criticism -- Theory, etc.   15
Chinese literature -- 20th century -- History and criticism -- Theory, etc. -- Periodicals. : Wen xue pi ping xuan.  1985- 1
Chinese literature -- 20th century -- Illustrations.   2
Chinese literature -- 20th century -- Indexes. : Xian dai Han yu yu yan zi liao suo yin / [Wuhan da xue yu yan zi dong chu li yan jiu zu bian].  1986- 1
Chinese literature -- 20th century -- Miscellanea. : Mu chuang : Gu Cheng, Xie Ye hai wai dai biao zuo pin ji / Hongying, Zhao Yiheng bian.  1993 1
Chinese literature -- 20th century -- Periodicals.   92
Chinese literature -- 20th century -- Periodicals -- Catalogs. : 1930 nian dai Zhongguo wen yi za zhi / Weishang Jianying bian.  1971 1
Chinese literature -- 20th century -- Periodicals -- Indexes.   3
Chinese literature -- 20th century -- Political aspects. : The pen and the sword : literature and revolution in modern China / Innes Herdan ; preface by Brian Power.  1992 1
Chinese literature -- 20th century -- Psychological aspects.   2
Chinese literature -- 20th century -- Reviews. : Taiwan guan dian : shu hua dong xi wen xue di tu = Maps for Chinese and Western literature : Taiwan perspectives / Li Shixue zhu.  2009 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next