My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Chinese literature -- Translations from Naxi. : Moxie zu de jing dian yan jiu / Li Lincan yi zhu.  1971 1
Chinese literature -- Translations from Russian -- History and criticism. : V tys︠i︡achakh ieroglifov; o knigakh i l︠i︡ud︠i︡akh.  1963 1
Chinese literature -- Translations -- History and criticism.   4
Chinese literature -- Translations -- History and criticism -- Congresses. : Neue Forschungen chinesischer Germanisten in Deutschland / Na Ding (Hrsg.).  c1992 1
Chinese literature -- Translations into English.   51
Chinese literature -- Translations into English -- 20th century. : Taiwan literature, English translation series. 40 : [special issue on Pai Hsien-yung] = Taiwan wen xue Ying yi cong kan. 40 : [Bai Xianyong ji] / editors Kuo-ching Tu and Terence Russell.  2017 1
Chinese literature -- Translations into English -- Bibliography. : A bibliography of studies and translations of modern Chinese literature, 1918-1942 / by Donald A. Gibbs and Yun-chen Li, with the assistance of Christopher C. Rand.  1975 1
Chinese literature -- Translations into English -- Congresses. : Culture in translation [electronic resource] : reception of Chinese literature in comparative perspective / edited by Kwok-kan Tam, Kelly Kar-yue Chan.  c2012 1
Chinese literature -- Translations into English -- History and criticism.   2
Chinese literature -- Translations into English -- History and criticism -- Congresses. : Translating Chinese literature / edited by Eugene Eoyang and Lin Yao-fu.  c1995 1
Chinese literature -- Translations into English -- Periodicals.   3
Chinese literature -- Translations into French.   2
Chinese literature -- Translations into French -- History and criticism. : Translating China as cross-identity performance / James St. André.  2018 1
Chinese literature -- Translations into German -- History and criticism. : De yi Zhongguo wen xue ming zhu yan jiu = Chinesische Literatur in Deutscher Ubersetzung-ausgewalte Werke von den Anfangen bis in die Gegenwart / Song jian fei zhu.  2016 1
Chinese literature -- Translations into Japanese.   2
Chinese literature -- Translations into Russian -- Bibliography. : Kitaĭska︠i︡a khudozhestvenna︠i︡a literatura; bibliografi︠i︡a russkikh perevodov i kriticheskoĭ literatury na russkom ︠i︡azyke. [Sostaviteli: P.E. Skachkov, I.K. Glagoleva. Otvetstvennyĭ redaktor L.Z. Ėĭdlin].  1957 1
Chinese literature -- Translations into Spanish. : Cuentos / Wang Meng ; prefacio, prólogo y selección: Flora Botton Beja ; traducciones de Duan Ruochuan [and 5 others].  2002 1
Chinese literature -- Translations into Tangut. : Kitaiskaia klassika v tangutskom perevode : (Lun' IUi, Men Tzy, Siao TSzin) / Faksimile tekstov, predisl., slovar' i ukazateli V.S. Kolokolova i E.I. Kychanova.  1966 1
Chinese literature -- Translations -- Periodicals. : Xin xiao shuo.  1980 1
Chinese literature -- Translations -- Social aspects. : Gender in literary translation : a corpus-based study of the English translations of Chenzhong De Chibang / Lingzi Meng.  2019 1
Chinese literature -- United States. : Hai yang wen xuan : Meizhou "Hua qiao ri bao" wen yi fu kan zuo pin xuan ji / Meizhou "Hua qiao ri bao" bian ji wei yuan hui bian.  1985 1
Chinese literature -- United States -- History and criticism. : Hua yi shen fen de zhui suo yu jian gou : Meiguo Hua yi wen xue liu san xu shi yan jiu = Seeking and constructing of Chinese American identity : the study on diaspora narration of Chinese American literature / Zheng Haixia zhu.  2015 1
Chinese literature -- Warring States, 403-221 B.C. : Xunzi xuan zhu / Tianjin <<Xunzi xuan zhu>> 3 jie he zhu shi zu.  1975 1
Chinese literature -- Western influences.   5
Chinese literature -- Western influences -- Congresses. : Kua wen ming bi jiao wen xue yan jiu : Sichuan Sheng bi jiao wen xue xue hui di 6 jie nian hui ji guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji = Kuawenming bijiao wenxue yanjiu / Cao Shunqing zhu bian ; Deng Shizhong, Chen Xiaochun fu zhu bian.  2005 1
Chinese literature -- Women authors.   16
Chinese literature -- Women authors -- 20th century. : Jumping through hoops : autobiographical stories by modern Chinese women writers / edited by Jing M. Wang ; translated by Jing M. Wang & Shirley Chang.  c2003 1
Chinese literature -- Women authors -- 20th century -- History and criticism. : Zhongguo xin shi qi nü zuo jia lun / Sheng Ying zhu.  1992 1
Chinese literature -- Women authors -- Bibliography.   2
Chinese literature -- Women authors -- History and criticism.   49
Chinese literature -- Women authors -- History and criticism -- Congresses.   2
Chinese literature -- Women authors -- History and criticism -- Indexes. : Nu xing wen xue yan jiu yu pi ping lun zhu mu lu zong hui (1978-2004) / Xie Yu'e bian.  2007 1
Chinese literature -- Yuan dynasty, 1260-1368.   15
Chinese literature -- Yuan dynasty, 1260-1368 -- Bibliography.   2
Chinese literature -- Yuan dynasty, 1260-1368 -- History and criticism.   8
Chinese literature -- Yuan dynasty, 1260-1368 -- History and criticism -- Bibliography. : Zhonghua da dian. Wen xue dian. Song Liao Jin Yuan wen xue fen dian / bian zuan "Zhonghua da dian" gong zuo wei yuan hui, "Zhonghua da dian" bian zuan wei yuan hui.  1999 1
Chinese literature -- Yuan dynasty, 1260-1368 -- Translations into English. : Yuan qu san bai shou [electronic resource] / Xu Yuanchong yi = 300 Yuan songs / translated by Xu Yuanchong.  2012 1
Chinese literature -- Yuan dynasty, 1368-1644 -- Indexes. : Yuan ren wen ji pian mu fen lei suo yin / Lu Junling bian.  1979 1
Chinese literature -- 中國 -- 北京 -- History and criticism. : Hua yu zhuan xing yu jia zhi zhong gou : shi ji zhi jiao de Beijing wen xue / Lü Zhimin zhu bian.  2002 1
Chinese literature -- 中國 -- 成都市(Municipality) : Chengdu wen lei [electronic resource] : [50 juan / Hu Zhongrong, Cheng Yusun deng bian].  2006 1
Chinese literature -- 中國 -- 泉州(福建省) : Quanzhou fang yan yu wen hua / Wang Jianshe, Zhang Ganli ; Quanzhou li shi wen hua zhong xin bian.  1994 1
Chinese literature -- 中囯 -- 成都 -- History and criticism. : Chengdu Shi zhi. Wen xue zhi = Chengdu Shi zhi wen xue zhi / Chengdu Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  2001 1
Chinese literature -- 中国 -- 上海 -- History and criticism. : Shanghai wen xue fa zhan bao gao = Annual report on literature development of Shanghai.  2012- 1
Chinese literature -- 中国 -- 北京 -- History and criticism. : Dui hua shi dai de xu shi hua yu : lun Jing pai wen xue = Duihua shidai de xushi huayu / Zha Zhenke zhu.  2005 1
Chinese literature -- 中国 -- 河南省 -- History and criticism. : Huang hua tai yu zao jiao shu : Zhong yuan wu zuo jia lun / Liang Hong zhu.  2013 1
Chinese literature -- 中国 -- 湖南省 -- History and criticism. : Xian dai Hunan nü xing wen xue shi = A history of modern Hunan women writers literaure / Zhu Xiaoping zhu.  2005 1
Chinese literature -- 中国 -- 广东省 -- History and criticism. : Xian dai Guangdong Kejia wen xue shi / Luo Kequn zhu.  2008 1
Chinese literature -- 中国 -- 扬州市 -- History and criticism. : Min su shi ye zhong de Qing dai Yangzhou su wen xue / Ke Ling zhu.  2006 1
Chinese literature -- 中国 -- 长江流域 -- History and criticism. : Chang Jiang liu yu de nü xing wen xue = Changjiangliuyu de nüxing wenxue / zhu, Song Zhixin.  2004 1
Chinese literature -- 中国 -- 吴中区 (苏州市, 江苏省) -- History and criticism. : Yuan Ming zhi ji Wuzhong wen ren wen xue si xiang yan jiu = On the literary thought of literati in Wu area during the late Yuan and early Ming dynasties / Zhou Haitao zhu.  2016 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next