My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Chongming Xian (China) -- History -- Sources.   2
Wu dialects -- China -- Chongming Xian -- Dictionaries -- Chinese. : Chongming fang yan ci dian / Li Rong zhu bian ; Zhang Huiying bian zuan.  1993 1
  Chongmyo cheryeak -- See Jongmyo jeryeak   1
  Chongmyo (Seoul, Korea) -- 2 Related Subjects   2
Chongmyo (Seoul, Korea) -- Pictorial works. : Chongmyo = Chongmyo Royal Ancestral Shrine of the Choson dynasty / sajin Pae Pyŏng-u ; kŭl Yi Sang-hae, Song Hye-jin ; Yŏngmun Yi Kyŏng-hŭi.  1998 1
  Chongmyo Shrine (Seoul, Korea) -- See Jongmyo Shrine (Seoul, Korea)   1
  Ch'ongnyŏn -- See Chaeilbon Chosŏnin Ch'ongyŏnhaphoe   1
Advertising -- China -- Chongqing. : Lao guang gao / Zhang Zhengxia bian zhu.  2007 1
Advertising copy -- China -- Chongqing. : Lao guang gao / Zhang Zhengxia bian zhu.  2007 1
Agricultural laborers -- China -- Chongqing. : Zhongguo nong cun zhuan yi lao dong li ji qi gong yang ren kou hu ji zhuan yi zhi du yan jiu : yi Chongqing wei li = Zhongguo nongcun zhuanyi laodongli jiqi gongyang renkou huji zhuanyi zhidu yanjiu : yi Chongqing weili / Xu Yuming deng bian zhu.  2014 1
Air defenses -- China -- Chongqing. : Chongqing shi fang kong zhi / zhu xiu Fan Weiye, Jiang Shao, Li Youguo ; zhu shen Jiang Shao ; zhu bi Li Zhiyong ; [Chongqing shi ren min fang kong ban gong shi bian].  1994 1
Architecture -- China -- Chongqing. : Zhongguo gu jian zhu wen hua zhi lü. Sichuan, Chongqing / bian zhu Zhuang Yuguang.  2003 1
Architecture, Domestic -- China -- Chongqing. : Lao fang zi / Wang Chuanping bian zhu.  2007 1
Art -- China -- Chongqing -- Catalogs. : Chongqing Zhongguo San Xia bo wu guan, Chongqing bo wu guan = China Three Gorges Museum Chongqing, Chongqing Museum / Chongqing Zhongguo San Xia bo wu guan, Chongqing bo wu guan bian.  2005 1
Chongqing bo wu guan -- Catalogs. : Chongqing Zhongguo San Xia bo wu guan, Chongqing bo wu guan = China Three Gorges Museum Chongqing, Chongqing Museum / Chongqing Zhongguo San Xia bo wu guan, Chongqing bo wu guan bian.  2005 1
Bridges -- China -- Chongqing. : Bridge city of China, Chongqing.  2007? 1
Buddhist sculpture -- China -- Chongqing. : Dazu shi ku / Dazu xian wen wu bao guan suo bian.  1984 1
Buddhist sculpture -- China -- Chongqing -- Catalogs. : Dazu shi ke nei rong zong lu / Sichuan sheng she hui ke xue yuan [and others] ; Li Yongqiao, Hu Wenhe zhi bi.  1985 1
Buddhist temples -- China -- Chongqing -- History. : Chongqing gu ta / Chongqing Shi wen hua yi chan yan jiu yuan, Chongqing wen hua yi chan bao hu zhong xin bian zhu.  2013 1
Businessmen -- China -- Chongqing. : Doing business in rural China : Liangshan's new ethnic entrepreneurs / Thomas Heberer.  2007 1
Central business districts -- China -- Chongqing -- Maps. : Chongqing Shi zhu cheng qu ying xiang di tu 2008 ban / Chongqing Shi di li xin xi zhong xin.  2008 1
Chemical industry -- China -- Chongqing -- History. : Chongqing hua gong zhi / Chongqing hua xue gong ye zhi bian ji wei yuan hui bian.  1992 1
Chongqing (China)   3
Chongqing (China) -- Antiquities. : Chongqing ku qu kao gu bao gao ji, 2002 juan / Chongqing Shi wen wu ju, Chongqing Shi yi min ju bian.  2010 1
Chongqing (China) -- Antiquities -- Maps. : Zhongguo wen wu di tu ji. Chongqing fen ce / Guo jia wen wu ju zhu bian.  2010 1
Chongqing (China) -- Biography.   6
Chongqing (China) -- Census, 2000.   3
Chongqing (China) -- Census, 2010. : Chongqing Shi 2010 nian ren kou pu cha zi liao / Chongqing Shi ren min zheng fu di 6 ci quan guo ren kou pu cha ling dao xiao zu ban gong shi, Chongqing Shi tong ji ju bian = Tabulation on the 2010 population census of Chongqing Municipality / compiled by Office for the Sixth Population Census of Chongqing Municipality, Chongqing Municipality Bureau of Statistics.  2012 1
Chongqing (China) -- Civilization. : Kang zhan shi qi de Chongqing wen hua / Hao Minggong zhu.  2016 1
Chongqing (China) -- Commerce -- History -- Periodicals. : Chongqing gong shang shi liao / Zhongguo min zhu jian guo hui Chongqing shi wei yuan hui, Chongqing shi gong shang ye lian he hui wen shi zi liao gong zuo wei yuan hui bian.  1982- 1
Chongqing (China) -- Description and travel.   5
Chongqing (China) -- Economic conditions.   2
Chongqing (China) -- Economic conditions -- 20th century. : Chong gang zhi = Chongqing gangtie gongsi / [Chong gang zhi bian ji shi bian].  1987 1
Chongqing (China) -- Economic conditions -- Statistics. : Chongqing jing ji pu cha nian jian, 2004 = Chongqing economic census yearbook, 2004 / Chongqing jing ji pu cha ling dao xiao zu ban gong shi bian.  2006 1
Chongqing (China) -- Gazetteers. : Chongqing nei he hang yun zhi / [Chongqing Shi jiao tong ju jiao tong shi zhi bian zuan wei yuan hui bian].  1992 1
Chongqing (China) -- Guidebooks.   2
Chongqing (China) -- History.   17
Chongqing (China) -- History -- 20th century. : Workers at war : labor in China's arsenals, 1937-1953 / Joshua H. Howard.  2004 1
Chongqing (China) -- History -- 20th century -- Sources. : Zhongguo zhan shi shou du dang an wen xian. Qian du, ding du, huan du / zhu bian Zheng Hongquan, Huang Liren ; ben ce zhu bian Shu Furong, Zheng Yongming.  2014 1
Chongqing (China) -- History -- 20th century -- Sources -- Facsimiles. : Chongqing : Zhongguo kang zhan da hou fang ming ren shou ji / Tang Runming zhu bian ; Chongqing Shi dang an guan bian.  2015 1
Chongqing (China) -- History -- Anecdotes. : Chongqing zhang gu / Zhang Chuangsheng, Fan Shiyong, He Yangzhu.  2013 1
Chongqing (China) -- History -- Chronology. : Zhong gong Chongqing di fang dang shi da shi ji, 1919.5-1949.11 / Zhong gong Chongqing shi wei dang shi yan jiu shi bian.  1991 1
Chongqing (China) -- History, Local -- Bibliography -- Catalogs. : Chongqing di fang wen xian mu lu ti yao = Chongqing difang wenxian mulu tiyao / Shao Kangqing zhu bian.  2008 1
Chongqing (China) -- History, Military -- 20th century.   4
Chongqing (China) -- History -- Pictorial works.   2
Chongqing (China) -- Industries -- History -- Periodicals. : Chongqing gong shang shi liao / Zhongguo min zhu jian guo hui Chongqing shi wei yuan hui, Chongqing shi gong shang ye lian he hui wen shi zi liao gong zuo wei yuan hui bian.  1982- 1
  Chongqing (China). -- See Liangping Qu (Chongqing, China)   1
Chongqing (China) -- Maps.   4
Chongqing (China) -- Periodicals. : Chongqing nian jian / Chongqing shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  1987- 1
Chongqing (China) -- Pictorial works.   2
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next