My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Dalian Liaoning Sheng Buildings China : Zhongguo jin dai jian zhu zong lan. Dalian pian / zhu bian Sui Qingxi ... [et al.].  1995 1
Dalian (Liaoning Sheng, China).   5
Dalian (Liaoning Sheng, China) -- Antiquities.   2
Dalian (Liaoning Sheng, China) -- Buildings, structures, etc. : Dalian lao jian zhu = Dairen furui kenchiku = Old buildings in Dalian / [zhu bian Song Zengbin].  2003 1
Dalian (Liaoning Sheng, China) -- Description. : Zusetsu Dairen toshi monogatari / Nishizawa Yasuhiko.  1999 1
Dalian (Liaoning Sheng, China) -- Encyclopedias. : Dalian bai ke quan shu / Dalian bai ke quan shu bian zuan wei yuan hui ; Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she bian ji bu.  1999 1
Dalian (Liaoning Sheng, China) -- Guidebooks.   2
Dalian (Liaoning Sheng, China) -- History.   4
Dalian (Liaoning Sheng, China) -- History -- Pictorial works. : Jiu ming xin pian zhong de lao Dalian = Aged Dalian in the past postcards / Lüshun Ri E jian yu jiu zhi bo wu guan, Dalian Shi jin dai shi yan jiu suo bian ; [zhu bian Tang Gongchun].  2004 1
Dalian (Liaoning Sheng, China)-- Maps.   8
Dalian (Liaoning Sheng, China) -- Periodicals. : Dalian shi she hui jing ji tong ji nian jian / Liu Piji zhu bian.  1994 1
Dalian Liaoning Sheng City Planning China : Zou xiang xian dai wen ming : Dalian shi chuang jian wen ming cheng shi ji shi / Wang Huiquan, Yan Ping zhu bian ; Zhu Fengxiang, Liu Zhenwan fu zhu bian.  1997 1
Dalian Liaoning Sheng Convention Facilities China Design And Construction : Coop Himmelb(l)au : Dalian International Conference Center / Coop Himmelb(l)au, Wolf D. Prix & Partner ZT GmbH.  2015 1
Dalian Liaoning Sheng Historic Buildings China : Dalian lao jian zhu = Dairen furui kenchiku = Old buildings in Dalian / [zhu bian Song Zengbin].  2003 1
Dalian Liaoning Sheng Japanese China : Dairen-shi shi / henshūnin Inoue Kenzaburō.  1972 1
Dalian Liaoning Sheng Neolithic Period China : Shuangtuozi yu Gangshang : Liao dong shi jian wen hua di fa xian he yan jiu / Zhongguo she hui ke xue yuan ke gu yan jiu suo bian zhu.  1996 1
Dalian Liaoning Sheng Professional Employees China : Patriotic professionalism in urban China : fostering talent / Lisa M. Hoffman.  2010 1
Dalian Shi Architectural Drawing China : Dalian gu jian zhu ce hui shi shu. Qing zhen si / Hu Wenhui, Huo Dan, Wu Xiaodong zhu.  2016 1
Dalian Shi Architectural Photography China : Dalian lao fang zi / she ying Lü Tongju = Old architecture of Dalian / photographer Lu Tongju = Dairen furui tatemono / satsuei Ryo Dōkyo.  2003 1
Dalian Shi Architecture China History 20th Century Pictorial Works : Dalian lao fang zi / she ying Lü Tongju = Old architecture of Dalian / photographer Lu Tongju = Dairen furui tatemono / satsuei Ryo Dōkyo.  2003 1
Dalian Shi Birth Control China : Xin ren kou li zan. Dalian juan : ren kou yu ji hua sheng yu gong zuo hui gu yu zhan wang / Yu Zi zhu bian.  2007 1
Dalian Shi (China) -- Antiquities. : Dalian kao gu wen ji.    1
Dalian Shi (China) -- Census, 2010. : Dalian Shi 2010 nian ren kou pu cha zi liao = Tabulation on the 2010 population census of Dalian / Dalian Shi di 6 ci quan guo ren kou pu cha ling dao xiao zu ban gong shi, Dalian Shi tong ji ju bian.  2012 1
Dalian Shi (China) -- Civilization. : Dalian Shi zhi. Wen hua zhi / Dalian Shi shi zhi ban gong shi bian.  2003 1
Dalian Shi (China) -- Description and travel. : Dalian [videorecording] : lang man zhi du = Dalian : romantic city.  2005 1
Dalian Shi (China) -- Economic conditions. : Gai ge kai fang san shi nian zhong yao dang an wen xian. Dalian / Dalian Shi dang an guan bian.  2009 1
Dalian Shi (China) -- Economic policy. : Gai ge kai fang san shi nian zhong yao dang an wen xian. Dalian / Dalian Shi dang an guan bian.  2009 1
Dalian Shi (China) -- History.   4
Dalian Shi (China) -- History -- Pictorial works.   2
Dalian Shi (China) -- Pictorial works.   2
Dalian Shi (China) -- Politics and government. : Gai ge kai fang san shi nian zhong yao dang an wen xian. Dalian / Dalian Shi dang an guan bian.  2009 1
Dalian Shi (China) -- Population -- Statistics. : Dalian Shi 2010 nian ren kou pu cha zi liao = Tabulation on the 2010 population census of Dalian / Dalian Shi di 6 ci quan guo ren kou pu cha ling dao xiao zu ban gong shi, Dalian Shi tong ji ju bian.  2012 1
Dalian Shi (China) -- Social life and customs. : Dalian Shi zhi. Min su zhi / Dalian Shi shi zhi ban gong shi bian.  2004 1
Dalian Shi City Planning China : Cheng shi jiao xiang : Dalian cheng shi li nian yu shi jian / Zhongguo jian zhu xue hui, Dalian Shi gui hua he guo tu zi yuan ju, "Jian zhu chuang zuo" za zhi she.  2003 1
Dalian Shi Computer Software Industry China : Dalian ruan jian he xin xi ji shu fu wu ye fa zhan bao gao. 2012 = Annual report of Dalian's software and information technology service industry. 2012 / Dalian ruan jian he fu wu wai bao fa zhan yan jiu yuan bian.  2012 1
Dalian Shi dang an guan. : Dalian Shi dang an guan zhi nan / Dalian Shi dang an guan bian.  1996 1
Dalian Shi Environmental Protection China : Dalian Shi zhi. Huan jing bao hu zhi / Dalian Shi shi zhi ban gong shi bian.  2003 1
Dalian Shi Excavations Archaeology China   3
Dalian Shi Historic Buildings China Pictorial Works : Dalian gu jian zhu ce hui shi shu. Qing zhen si / Hu Wenhui, Huo Dan, Wu Xiaodong zhu.  2016 1
Dalian Shi Historic Sites Conservation And Restoration China : Dalian shi Fuzhou cheng zhen gu cheng bao hu gui hua / Liaoning Sheng cheng xiang jian she gui hua she ji yuan.  2006 1
Dalian Shi Information Services Industry China : Dalian ruan jian he xin xi ji shu fu wu ye fa zhan bao gao. 2012 = Annual report of Dalian's software and information technology service industry. 2012 / Dalian ruan jian he fu wu wai bao fa zhan yan jiu yuan bian.  2012 1
Dalian Shi Irrigation China History : Dalian Shi zhi. Zi ran huan jing zhi, shui li zhi / Dalian Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi [bian].  1993 1
Dalian Shi Islamic Architecture China Pictorial Works : Dalian gu jian zhu ce hui shi shu. Qing zhen si / Hu Wenhui, Huo Dan, Wu Xiaodong zhu.  2016 1
Dalian Shi Mosques China Pictorial Works : Dalian gu jian zhu ce hui shi shu. Qing zhen si / Hu Wenhui, Huo Dan, Wu Xiaodong zhu.  2016 1
Dalian Shi Physical Geography China History : Dalian Shi zhi. Zi ran huan jing zhi, shui li zhi / Dalian Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi [bian].  1993 1
Dalian Shi Prosecution China History : Dalian Shi zhi. Jian cha zhi / Dalian Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi.  1994 1
Dalian Shi Public Health China History : Dalian Shi zhi. Wei sheng zhi, 1840-1990 / Dalian shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi.  1994 1
Dalian Shi Water Resources Development China History : Dalian Shi zhi. Zi ran huan jing zhi, shui li zhi / Dalian Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi [bian].  1993 1
Dalian Shi Water Supply China History : Dalian Shi zhi. Zi ran huan jing zhi, shui li zhi / Dalian Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi [bian].  1993 1
Dalian tu shu guan -- Bibliography -- Catalogs. : Dalian tu shu guan cang Man tie zi liao mu lu / Dalian tu shu guan bian.  2002 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next