My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Dutch language -- Dictionaries -- Bibliography. : A bibliography of Netherlandic dictionaries : Dutch-Flemish / compiled by Frans M. Claes ; with a foreword by F. de Tollenaere.  c1980 1
Dutch language -- Dictionaries -- Bolaang Mongondow. : Bolaang Mongondowsch-Nederlandsch woordenboek ; met Nederlandsch-Bolaang Mongondowsch register / door W. Dunnebier. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde.  1951 1
Dutch language -- Dictionaries -- Buginese. : Boegineesch-Hollandsch woordenboek : met Hollandsch-Boeginesche woordenlijsrt : en verklaring van een tot opheldering bijgevoegden Ethnographischen atlas / door B.F. Matthes : Uitgegeven voor rekening van het Nederlandsch gouvernement.  1874 1
Dutch language -- Dictionaries -- Chinese. : Nederlandsch-chineesch woordenboek met de transcriptie der chineesche karakters in het Tsiang-tsiu dialekt. : Hoofdzakelijk ten behoeve der tolken voor de chineesche taal in Nederlandsch-Indië / bewerkt door dr. G. Schlegel ... Uitgegeven met ondersteuning van het Ministerie van koloniën.  1886- 1
Dutch language -- Dictionaries -- English.   27
Dutch language -- Dictionaries -- English -- Early works to 1800.   4
Dutch language -- Dictionaries -- French.   4
Dutch language -- Dictionaries -- Frisian.   2
Dutch language -- Dictionaries -- German.   4
Dutch language -- Dictionaries -- Indonesian.   11
Dutch language -- Dictionaries -- Javanese.   4
Dutch language -- Dictionaries -- Latin -- Early works to 1800. : Nieuw woordboek der nederlantsche en latynsche tale ... / door S. Hannot. Vervolgens overzien ... / door D. Van Hoogstraten.  1736 1
Dutch language -- Dictionaries -- Malay.   4
Dutch language -- Dictionaries -- Nufor. : Noemfoorsch woordenboek. / Uitg. onder auspicieën van Het Nieuw-Guinea Studie-Comité en Het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde te 's-Gravenhage, door J.L. en F.J.F. van Hasselt.  1947 1
Dutch language -- Dictionaries -- Polyglot.   3
Dutch language -- Dictionaries -- Polyglot -- Early works to 1800. : Le dictionaire des huict langaiges: c'est à sçauoir grec, latin, flameng, françois, espagnol, italien, anglois & aleman: fort vtile & necessaire pour tous studieux & amateurs des lettres..  1552 1
Dutch language -- Dictionaries -- Rottinese. : Rottineesch-Hollandsoh woordenboek / J.C.G. Jonker.  1908 1
Dutch language -- Dictionaries -- Sangil. : Sangirees-Nederlands woordenboek met Nederlands-Sangirees register / K.G.F. Steller en W.E. Aebersold.  1959 1
Dutch language -- Dictionaries -- Sundanese.   2
Dutch language -- Dictionaries, Supplementary. : L. Meijers Woordenschat, verdeelt in 1. Bastaardt-woorden. 2. Konst-woorden. 3. Verouderde woorden.  1745 1
Dutch language -- Diminutives.   3
Dutch language -- Discourse analysis   4
Dutch language : Grammaticale interpretatie van zeventiende-eeuwse teksten : vertaalboek / H.M. Hermkens, C. van de Ketterij.  1977 1
  Dutch language -- See Dutch language To 1500   1
Dutch language -- Case. : De attributieve genitief in het Middel-Nederlandsch.  1938 1
Dutch language -- Reverse indexes. : Retrograad woordenboek van het Middelnederlands / Bezorgd door B. van den Berg.  1972 1
Dutch language -- Ellipsis. : Samentrekking in Nederlandse syntactische groepen / door D.M. Bakker.  1968 1
Dutch language -- Errors of usage. : Monitoring processes in language production = Monitor-processen in taalproduktie (met een samenvatting in het Nederlands) / door Arthur Dirksen.  1990? 1
Dutch language -- Etymology : Betekenis en produktiviteit : gentse bijdragen tot de studie van de Nederlandse woordvorming / Johan De Caluwe (red.).  1990 1
Dutch language -- Etymology -- Dictionaries.   5
Dutch language -- Etymology -- Names. : Nederlandse familienamen in historisch perspectief / door K. Roelandts en P. J. Meertens.  1951 1
Dutch language -- Foreign countries. : On the origin and formation of Creoles : a miscellany of articles / by Dirk Christiaan Hesseling ; edited and translated by T. L. Markey and Paul T. Roberge ; introd. by Pieter Muysken and Guus Meijer.  1979 1
Dutch language -- Foreign elements -- English. : Ik was te bissie-- : Nederlanders en hun taal in de Verenigde Staten / door Jo Daan.  1987 1
Dutch language -- Foreign elements -- Italian. : Merce, moneta e monte : termini commericali italiani attestati nei testi neerlandesi dei secoli XVI e XVII : un profilo storico-linguistico dell'influsso lessicale italiano sul neerlandese = Italiaanse handelstermen in zestiende-en zeventiende-eeuwse nederlandse teksten / door Johanna Adriana Maria de Bruijn-van der Helm.  1992 1
Dutch language -- Foreign words and phrases -- Dictionaries.   2
Dutch language -- Foreign words and phrases -- English. : Engelse invloed op de Nederlandse woordvoorrand / door C.G.N. de Vooys.  1951 1
Dutch language -- Foreign words and phrases -- German.   2
Dutch language -- Foreign words and phrases -- Greek. : Vreemde woorden : Griekse en Latijnse woordelementen in het Nederlands verklaard en toegelicht.  1956 1
Dutch language -- Foreign words and phrases -- Italian. : Merce, moneta e monte : termini commericali italiani attestati nei testi neerlandesi dei secoli XVI e XVII : un profilo storico-linguistico dell'influsso lessicale italiano sul neerlandese = Italiaanse handelstermen in zestiende-en zeventiende-eeuwse nederlandse teksten / door Johanna Adriana Maria de Bruijn-van der Helm.  1992 1
Dutch language -- Foreign words and phrases -- Latin. : Vreemde woorden : Griekse en Latijnse woordelementen in het Nederlands verklaard en toegelicht.  1956 1
Dutch language -- Foreign words and phrases -- Oriental. : Oosterlingen : Verklarende lijst der Nederlandsche woorden, die uit het Arabisch, Hebreeuwsch, Chaldeeuwsch, Perzisch en Turksch afkomstig zijn / door R. Dozy.  1867 1
Dutch language -- Foreign words and phrases -- Yiddish.   2
Dutch language -- Gallicisms.   2
Dutch language -- Glossaries, vocabularies, etc.   4
Dutch language -- Glossaries, vocabularies, etc. -- Early works to 1800. : The English, Dutch, French and Latin vocabulary: wherein is shewn, the great affinity of the three last languages with the first: in which, the English words are accented; and remarks made, to facilitate the learning a great unmber of words in the said languages. Whereto is annex'd a small sketch on the art of travelling. : Engelsch, Duytsch, Fransch, en Latynsch Kleyn Woordenbolek: ...aar in aangeweezen word, de groote overeen komst der drie laatste taalen met de eerste: de Leezer zal ook de Engelsche woorden met een klankteken gesteld vinden: mitsgaders verscheyde anmerkingen, ..enende om gemakkelyk een groot getel woorden van de voornoemde taalen te kunnen leeren Par G. Pell. atheur de la grammaire pour apprendre Anglois..  1735 1
Dutch language -- Grammar.   56
Dutch language -- Grammar : A large dictionary English and Dutch, in two parts : Wherein each Language is set forth in its proper form; the various significations of the Words being exactly noted, and abundance of choice Phrases and Proverbs intermixt. To which is added a grammer, for both languages. The First Part. The fourth edition corrected and enlarged. = Groot woordenboek der Engelsche en Nederduytsche taalen; nevens eene spraakkonst derzelver. Door W. Sewel. Eerste Deel. De vierde druk verbetert en vermeerdert.  1749 1
Dutch language -- Grammar   4
Dutch language -- Grammar : Dutch conversation-grammar / by T.G.G. Valette ...  1913 1
Dutch language -- Grammar   2
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next