My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Ethnology -- China -- Book reviews. : Min zu, wen ming yu xin shi jie : 20 shi ji qian qi de Zhongguo xu shu / Wang Mingming zhu bian ; Yang Qingmei, Zhang Yahui fu zhu bian.  2010 1
Ethnology -- China -- Case studies. : Nationalism and ethnoregional identities in China / edited by William Safran.  1998 1
Ethnology -- China -- Chengdu. : Chengdu Dongshan Kejia shi zu zhi / Li Quanzhong zheng li, Xie Taofang shen ding.  2001 1
Ethnology -- China -- Chengdu -- History. : Chengdu Shi zhi. Min zu zhi = Cheng du shi zhi min zu zhi / Chengdu Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  2001 1
Ethnology -- China -- Comparative method. : The value of comparison / Peter van der Veer ; with a foreword by Thomas Gibson.  2016 1
Ethnology -- China -- Congresses.   5
Ethnology -- China -- Dictionaries.   2
Ethnology -- China -- Dictionaries -- Chinese.   5
Ethnology -- China -- Dongbei Diqu. : Bei fang min zu wen hua lun gao / Dong Guoyao zhu.  1997 1
Ethnology -- China -- Encyclopedias.   2
Ethnology -- China -- Fengjia (Shandong Sheng) : Producing Guanxi : sentiment, self, and subculture in a North China village / Andrew B. Kipnis.  1997 1
Ethnology -- China -- Fujian Sheng.   3
Ethnology -- China -- Gansu Sheng.   2
Ethnology -- China -- Ganzi Zangzu Zizhizhou. : In the land of the eastern queendom : the politics of gender and ethnicity on the Sino-Tibetan border / Tenzin Jinba.  2014 1
Ethnology -- China -- Garze Zangzu Zizhizhou. : In the land of the eastern queendom : the politics of gender and ethnicity on the Sino-Tibetan border / Tenzin Jinba.  2014 1
Ethnology -- China -- Gongshan Dulongzu, Nuzu Zizhixian.   2
Ethnology -- China -- Guangdong Sheng.   6
Ethnology -- China -- Guangxi Sheng. : Sanshui dan min diao cha / Wu Ruilin zhu. Dan min de yan jiu / Chen Xujing zhu.  1971 1
Ethnology -- China -- Guangxi Zhuangzu Zizhiqu.   11
Ethnology -- China -- Guangxi Zhuangzu Zizhiqu(China) : Molao zu jian shi / "Molao zu jian shi" bian xie zu.  1983 1
Ethnology -- China -- Guangxi Zhuangzu Zizhiqu -- History. : Guangxi min zu guan xi de li shi yu xian zhuang / Huang Chengshou deng zhu.  2002 1
Ethnology -- China -- Guangxi Zhuangzu Zizhiqu -- Periodicals.   2
Ethnology -- China -- Guanxi Sheng. : Gouding gu guo wen yun : Guangxi Xilin ren lei xue kao cha / Tian Qian, Sun Ting zhu.  2013 1
Ethnology -- China -- Guiyang -- History. : Guiyang Shi zhi. Min zu zhi / Guiyang Shi zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1999 1
Ethnology -- China -- Guizhou Sheng.   26
Ethnology -- China -- Guizhou Sheng -- Bibliography. : Guizhou shao shu min zu gu ji zong mu ti yao. Dong zu juan / Guizhou Sheng min zu gu ji zheng li ban gong shi bian.  2012 1
Ethnology -- China -- Guizhou Sheng -- History.   2
Ethnology -- China -- Guizhou Sheng -- Periodicals.   2
Ethnology -- China -- Hainan Island. : Li zu she hui li shi diao cha / Guangdong Sheng bian ji zu.  1986 1
Ethnology -- China -- Handbooks, manuals, etc. : Zhongguo min zu zhi nan / Guo jia min wei zheng ce fa gui si bian zhu.  2000 1
Ethnology -- China -- Hangzhou Shi. : Hangzhou min zu, zong jiao zhi / "Hangzhou min zu, zong jiao zhi" bian zuan wei yuan hui bian zhu.  2010 1
Ethnology -- China -- Harbin. : The specter of "the people" [electronic resource] : urban poverty in northeast China / Mun Young Cho.  2013 1
Ethnology -- China -- Harbin Shi.   2
Ethnology -- China -- Heilongjiang Sheng.   3
Ethnology -- China -- Heilongjiang Sheng -- Periodicals. : Heilongjiang min zu cong kan [electronic resource] = Heilongjiangminzucongkan.    1
Ethnology -- China -- Heilungkiang Sheng. : Heilongjiang min jian gu shi ji / Chen Qinghao, Wang Qiugui zhu bian.  1989 1
Ethnology -- China -- History.   28
Ethnology -- China -- History -- 20th century.   3
Ethnology -- China -- History -- 20th century -- Chronology. : Xin Zhongguo min zu gong zuo da shi gai lan, 1949-1999 / Luo Guangwu bian zhu.  2001 1
Ethnology -- China -- History -- Abstracts. : Zhongguo nan fang min zu shi zhi yao ji ti jie / Wu Yongzhang zhu.  1991 1
Ethnology -- China -- History -- Bibliography. : Nan fang min zu gu shi shu lu / Lü Mingzhong zhu bian ; Kuang Yuche ... [et al.] bian.  1989 1
Ethnology -- China -- History -- Congresses. : Zhongguo min zu shi xue hui di si ci xue shu tao lun hui lun wen ji / Zhongguo min zu shi xue hui bian ; [bian zhe Luo Xianyou ... et al.].  1993 1
Ethnology -- China -- History -- Indexes. : Nian san zhong zheng shi ji Qing shi zhong ge zu shi liao hui bian ji yin de / zhu bian Rui Yifu ; bian ji Sang Xiuyun ; [Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo bian ji].  1973- 1
Ethnology -- China -- History -- Sources.   3
Ethnology -- China -- Hong Kong.   5
Ethnology -- China -- Honghe Hanizu Yizu Zizhizhou. : Honghe Yi zu ci dian / Honghe Yi zu ci dian bian zuan wei yuan hui bian.  2002 1
Ethnology -- China -- Hubei Sheng.   2
Ethnology -- China -- Hunan Sheng.   4
Ethnology -- China -- Hunan Sheng -- History. : Hunan min zu guan xi shi / Wu Xinfu zhu ; Hunan Sheng min zu yan jiu zu bian.  2006 1
Ethnology -- China -- Inner Mongolia.   5
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next