My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Excavations (Archaeology) -- China -- Xiaoshan Shi. : Kua hu qiao / Zhejiang Sheng wen wu kao gu yan jiu suo, Xianshan bo wu guan bian.  2004 1
Excavations (Archaeology) -- China -- Xiaxiwan Cun. : Yao Shan / Zhejiang Sheng wen wu kao gu yan jiu suo bian zhu = Yaoshan / Cultural Relics and Archaeology Institute of Zhejiang Province.  2003 1
Excavations (Archaeology) -- China -- Xiazhai Cun (Xichuan Xian) : Xichuan Xiazhai yi zhi : dong Jin zhi Ming Qing mu zang fa jue bao gao = The excavation of burials dated from the Eastern Jin through the Qing Periods at Xiazhai, Xichuan county / Henan Sheng wen wu ju bian zhu.  2016 1
Excavations (Archaeology) -- China -- Xichuan Xian.   5
Excavations (Archaeology) -- China -- Xin'gan Xian (Jiangxi Sheng) -- Exhibitions. : Shang dai Jiang nan : Jiangxi Xin'gan Dayangzhou chu tu wen wu ji cui / Zhongguo guo jia bo wu guan, Jiangxi Sheng wen hua ting bian ji.  2006 1
Excavations (Archaeology) -- China -- Xingtai Shi.   2
Excavations (Archaeology) -- China -- Xingtian Zhen (Wuyishan Shi) : Wuyishan Cheng Cun Han cheng yi zhi fa jue bao gao, 1980-1996 / Fujian bo wu yuan, Fujian Minyue wang cheng bo wu guan bian ; Yang Cong zhu bian.  2004 1
Excavations (Archaeology) -- China -- Xinjiang Uygur Zhiziqu. : Zhongguo xi bei di qu qing tong shi dai kao gu lun ji / Shui Tao zhu.  2001 1
Excavations (Archaeology) -- China -- Xinjiang Uygur Zizhiqu.   8
Excavations (Archaeology) -- China -- Xinjiang Uygur Zizhiqu -- Catalogs. : Xi yu wen wu tu kao / ben shu bian wei hui bian.  2016 1
Excavations (Archaeology) -- China -- Xinjiang Uygur Zizhiqu -- Congresses.   2
Excavations (Archaeology) -- China -- Xinmi Shi.   2
Excavations (Archaeology) -- China -- Xintai Shi. : Xintai Zhoujiazhuang dong Zhou mu di = Eastern Zhou cemetery at Zhoujiazhuang of Xintai / Shandong Sheng wen wu kao gu yan jiu suo, Xintai Shi bo wu guan bian zhu.  2014 1
Excavations (Archaeology) -- China -- Xinxiang Shi.   2
Excavations (Archaeology) -- China -- Xinyang xian. : Xinyang Chu mu / Henan sheng wen wu yan jiu suo ; Zhongguo she hui ke xue yuan kao gu yan jiu suo bian.  1986 1
Excavations (Archaeology) -- China -- Xinzheng Shi. : Zheng Han gu cheng Xinghong hua yuan yu re dian chang mu di = The cemeteries at the Xinghong Garden and the Thermal Power Plant in the ancient capital city of Zheng and Han / Henan Sheng wen wu kao gu yan jiu suo.  2007 1
Excavations (Archaeology) -- China -- Xinzhou (Shanxi Sheng) : Xin Fu gao su gong lu kao gu fa jue bao gao / Shanxi Sheng kao gu yan jiu suo, Xinzhou Shi wen wu guan li chu.  2012 1
Excavations (Archaeology) -- China -- Xuchang Shi. : Xuchang kao gu bao gao ji. 1, Xiangcheng Qiandun yu Xuchang Shiwang mu di / Henan Sheng wen wu ju bian zhu = Archaeological reports of Xuchang. 1, Qiandun Cemetery in Xiangcheng and Shiwang Cemetery in Xuchang / administration of Cultural Heritage of Henan Province.  2016 1
Excavations (Archaeology) -- China -- Xushui Xian.   2
Excavations (Archaeology) -- China -- Xuzhou (Jiangsu Sheng). : Kou kai Chu wang ling : Wo de kao gu zhi lu / Wang Kai zhu.  2014 1
Excavations (Archaeology) -- China -- Xuzhou (Jiangsu Sheng) -- Exhibitions. : Da Han Chu wang : Xuzhou Xi Han Chu wang ling mu wen wu ji cui / Zhongguo guo jia bo wu guan, Xuzhou bo wu guan bian ji.  2005 1
Excavations (Archaeology) -- China -- Yanbian Chaoxianzu Zizhizhou. : Xi gu cheng : 2000-2005 nian du Bohai guo Zhongjing Xiande Fu gu zhi tian ye kao gu bao gao / Jilin Sheng wen wu kao gu yan jiu suo ... [et al.] bian zhu ; zhu bian Song Yubin ; fu zhu bian Wang Zhigang, Quan Renxue.  2007 1
Excavations (Archaeology) -- China -- Yangtze River. : Chang Jiang xia you di qu xi Han zhi Xin Mang zhong xiao xing mu zang yan jiu = Research on the Middle and Small Tombs of the Western Han and Xin Dynasties in the Lower Reaches of the Yangtze River / Zhang Ling zhu.  2014 1
Excavations (Archaeology) -- China -- Yangtze River Gorges.   7
Excavations (Archaeology) -- China -- Yangtze River Region.   3
Excavations (Archaeology) -- China -- Yangtze River Valley. : Chang Jiang liu yu de ling qin mu zang / Li Liangyu bian zhu.  2015 1
Excavations (Archaeology) -- China -- Yangzhou Shi.   2
Excavations (Archaeology) -- China -- Yanqi Huizu Zizhixian. : Zhongguo Xinjiang de jian zhu yi zhi / C.M. Duding zhu ; He Wenjin, Fang Jiuzhong yi.  2006 1
Excavations (Archaeology) -- China -- Yanshi Shi.   5
Excavations (Archaeology) -- China -- Yanshi Xian.   2
Excavations (Archaeology) -- China -- Yanzhou (Shandong Sheng) : Shandong Wangyin : xin shi qi shi dai yi zhi fa jue bao gao / Zhongguo she hui ke xue yuan kao gu yan jiu suo bian zhu.  2000 1
Excavations (Archaeology) -- China -- Yao Mountain (Zhejiang Sheng) : Yao Shan / Zhejiang Sheng wen wu kao gu yan jiu suo bian zhu = Yaoshan / Cultural Relics and Archaeology Institute of Zhejiang Province.  2003 1
Excavations (Archaeology) -- China -- Yedian Cun. : Panlongcheng : 1963-1994 nian kao gu fa jue bao gao / Hubei Sheng wen wu kao gu yan jiu suo bian zhu.  2001 1
Excavations (Archaeology) -- China -- Yi Xian (Hebei Sheng) : Yan Xia du / Hebei sheng wen wu yan jiu suo.  1996 1
Excavations (Archaeology) -- China -- Yibin Diqu. : Kao gu Yibin wu qian nian : Xiangjiaba ku qu (Sichuan) chu tu wen wu xuan cui / Sichuan Sheng wen wu kao gu yan jiu yuan, Yibin Shi bo wu yuan bian zhu.  2015 1
Excavations (Archaeology) -- China -- Yichang Shi. : Yichang Lujiahe : Chang Jiang San Xia kao gu fa jue bao gao / Chang Jiang shui li wei yuan hui bian zhu.  2002 1
Excavations (Archaeology) -- China -- Yichang Shi (Hubei Sheng) : Yichang Yangjiawan / Hubei Sheng wen wu kao gu yan jiu suo bian zhu.  2013 1
Excavations (Archaeology) -- China -- Yicheng Shi. : Hubei Yicheng pao ma di Dong Zhou liang Han mu di / Wuhan da xue, Hubei Sheng wen wu kao gu yan jiu suo, Yicheng Shi bo wu guan bian zhu.  2017 1
Excavations (Archaeology) -- China -- Yichuan Xian (Henan Sheng) : Yichuan kao gu bao gao / Henan Sheng wen wu kao gu yan jiu suo = Report on archaeological work in Yichuan / by Henan Provincial Institute of Cultural Relics and Archaeology.  2012 1
Excavations (Archaeology) -- China -- Yidu Xian. : Yidu Chengbeixi / Hubei Sheng wen wu kao gu yan jiu suo.  2001 1
Excavations (Archaeology) -- China -- Yinxu (Extinct city) : Anyang Yinxu Xiaotun jian zhu yi cun / Zhongguo she hui ke xue yuan kao gu yan jiu suo bian.  2010 1
Excavations (Archaeology) -- China -- Yinxu (Extinct city) -- Congresses. : Ji nian Yinxu fa jue ba shi zhou nian xue shu yan tao hui lun wen ji = Proceedings of the Conference Commemorating the 80th Anniversary of the Anyang Excavations / Li Yongdi zhu bian.  2015 1
Excavations (Archaeology) -- China -- Yinxu (Extinct city) -- Pictorial works. : Yinxu fa jue zhao pian xuan ji, 1928-1937 / Li Yongdi, Feng Zhongmei bian.  2012 1
Excavations (Archaeology) -- China -- Yongcheng Shi. : Yongcheng Huangtu Shan yu Cuocheng Han mu / Henan Sheng wen wu kao gu yan jiu suo, Yongcheng Shi wen wu lü you guan li ju [bian zhu].  2010 1
Excavations (Archaeology) -- China -- Yongcheng Xian. : Yongcheng xi Han Liang guo wang ling yu qin yuan / Henan Sheng wen wu kao gu yan jiu suo.  1996 1
Excavations (Archaeology) -- China -- Yongji Xian (Shanxi Sheng) : Huang He Pujindu yi zhi / Shanxi Sheng kao gu yan jiu suo bian zhu ; Liu Yongsheng zhu bian.  2013 1
Excavations (Archaeology) -- China -- Yongshun Xian. : Yongshun Laosicheng / Hunan Sheng wen wu kao gu yan jiu suo, Xiangxi Zuzhizhou wen wu ju, Yongshun Xian wen wu ju bian.  2014 1
Excavations (Archaeology) -- China -- Yongzhou Shi. : Zuoguoshan yu Wangzigang : Xiao Xiang shang you Shang Zhou yi zhi fa jue bao gao / Hunan Sheng wen wu kao gu yan jiu suo bian zhu.  2010 1
Excavations (Archaeology) -- China -- Yuanjunmiao. : Yuanjunmiao Yangshao mu di / Beijing da xue Li shi xi kao gu jiao yan shi ; Zhongguo she hui ke xue yuan kao gu yan jiu suo bian ji.  1983 1
Excavations (Archaeology) -- China -- Yuanling Xian (Hunan Sheng) : Yuanling Yaotou fa jue bao gao : Zhan guo zhi Han dai cheng zhi ji mu zang / Hunan Sheng wen wu kao gu yan jiu suo bian zhu.  2015 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next