My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Families -- Children's fiction. : Christie's Christmas / by Pansy.  1890? 1
Families -- Children’s picture books. : A quiet girl / Peter Carnavas.  2019 1
Families -- Chile -- Fiction. : Retrato en sepia / Isabel Allende.  2000 1
Families -- Chile -- History -- 18th century. : Families in war and peace : Chile from colony to nation / Sarah C. Chambers.  2015 1
Families -- China.   74
Families -- China -- Atlases. : 1992 nian Zhongguo sheng yu lü chou yang diao cha tu ji / Jiang Zhenghua zhu bian ; fu zhu bian Zhang Erli, Chen Shengli ; hui tu Yu Hua.  1994 1
Families -- China -- Beijing. : Beijing hun yin, jia ting yu fu nü di wei yan jiu / zhu bian Feng Litian ... [et al.].  1995 1
Families -- China -- Bibliography. : Zhongguo jia ting zhi yan jiu lun zhu mu lu / Li Yiyuan, Zhuang Yingzhang bian.  1987 1
Families -- China -- Case studies. : Zhuan xing qi Zhongguo cheng shi jia ting bian qian : ji yu wu cheng shi de diao cha = Family change in urban areas of China during social transformation : based on the survey in five cities / Ma Chunhua, Li Yinhe, Tang Can, Wang Zhenyu, Shi Jinqun zhu.  2013 1
Families -- China -- Chala Ziran Cun. : Qian li Nu Jiang di yi wan : Nu zu / Gao Fayuan zhu bian ; Yin Shanlong zhu.  2003 1
Families -- China -- Chongqing. : Zu qun rong he yu she hui zheng he : Qing dai Chongqing yi min jia zu yan jiu / Gong Yilong zhu.  2015 1
Families -- China -- Chung ho-chʹang. : The men and women of Chung Ho Chʻang / Mary Bosworth Treudley.  1971 1
Families -- China -- Congresses. : Jia ting wen ti zong heng tan / Tian Sen zhu bian.  1995 1
Families -- China -- Dali Baizu Zhizizhou. : Ren shen zhi jian : Bai zu / Peng Cuoyi zhu.  2001 1
Families -- China -- Dali Baizu Zizhizhou. : Ren shen zhi jian : Bai zu / Peng Cuoyi zhu.  2001 1
Families -- China -- Dictionaries -- Chinese. : Hun yin jia ting da ci dian / Peng Lirong zhu bian.  1988 1
Families -- China -- Drama.   3
Families -- China -- Early works to 1800. : Gu jin tu shu ji cheng : Ming lun hui bian. Jia fan dian / [Chen Menglei deng bian ; Jiang Tingxi deng feng chi jiao].  1934 1
Families -- China -- Elunchun Zizhiqi. : Piao xue de Xingan Ling : Elunchun zu / Gao Fayuan zhu bian ; Bai Lan zhu.  2003 1
Families -- China -- Ewenkizu Zizhiqi.   2
Families -- China -- Fangchenggang Shi. : Yan hai yan bian xiao kang ren : Jing zu / Gao Fayuan zhu bian ; Li Yuanlong zhu.  2003 1
Families -- China -- Fiction.   4
Families -- China -- Fujian Sheng.   2
Families -- China -- Fujian Sheng -- History. : Jin 500 nian lai Fujian di jia zu she hui yu wen hua / Chen Zhiping zhu.  1991 1
Families -- China -- Gansu Sheng.   2
Families -- China -- Guangzhou -- History. : Guangzhou Shi zhi, Juan 17. feng su zhi, fang yan zhi, zong jiao zhi, jia ting zhi.  1998 1
Families -- China -- Handbooks, manuals, etc. : International handbook of Chinese families [electronic resource] / Chan Kwok-bun, editor.  c2013 1
Families -- China -- Heibo Zhai. : Qiang di xin qu : Qiang zu / Li Jin zhu.  2001 1
Families -- China -- Helongjiang Sheng. : Ling ting Wusuli chuan ge : Hezhe zu / Gao Fayuan zhu bian ; Li Xu zhu.  2003 1
Families -- China -- Henan Sheng. : Henan dang dai jia ting bian qian / Sun Likun zhu.  2004 1
Families -- China -- History.   19
Families -- China -- History -- 20th century.   3
Families -- China -- History -- 20th century -- Congresses. : Chinese families in the post-Mao era / edited by Deborah Davis, Stevan Harrell.  1993 1
Families -- China -- History -- 21st century. : The family and social change in Chinese societies / Dudley L. Poston, Wen-Shan Yang, Demetrea Nicole Farris, editors.  2014 1
Families -- China -- History -- Congresses.   2
Families -- China -- History -- To 1500. : Yin bi de guang jing : Tang dai de fu nü wen hua yu jia ting = Shadowed landscapes : Women's culture and family life in Tang China / Chen Ruoshui zhu.  2009 1
Families -- China -- Hong Kong.   9
Families -- China -- Hong Kong -- Fiction. : All The King's women : the story of a Hong Kong family / Mimi Chan.  2000 1
Families -- China -- Huangtupo Cun. : Gebi ren jia : Yugu zu / Zhong Sheng zhu.  2001 1
Families -- China -- Huangyan Zhai. : "Tao yuan" shen chu yi Tong jia : Dong zu / Luo Kanglong zhu.  2001 1
Families -- China -- Huanjiang Maonanzu Zizhixian. : Zou chu da shan kan shi jie : Maonan zu / Gao Fayuan zhu bian ; Jiang Zhiyu zhu.  2003 1
Families -- China -- Inner Mongolia. : Cao yuan qi shou : Menggu zu / Hu He zhu.  2001 1
Families -- China -- Jiaxing Shi -- History. : Ming Qing Jiaxing ke ju jia zu yin qin pu xi zheng li yu yan jiu = MingQing Jiaxing keju jiazu yinqin puxi zhengli yu yanjiu / Ding Hui, Chen Xinrong zhu.  2016 1
Families -- China -- Jishi Shan Bao'anzu Dongxiangzu Salazu Zizhixian. : Jishi Shan de cang sang : Baoan zu / Gao Fayuan zhu bian ; Wang Xilong zhu.  2003 1
Families -- China -- Juvenile fiction. : The jade necklace / by Paul Yee ; illustrated by Grace Lin.  2002 1
Families -- China -- Juvenile films. : Families of China / produced and written by Eleanor Betting Marquisee.  2008 1
Families -- China -- Juvenile literature. : A family from China / Julia Waterlow.  1998 1
Families -- China -- Keping Xian. : Sai wai jia yuan : Weiwu'er zu / Gao Fayuan zhu bian ; Abudushalamu, Abuduzhayi'er, Zao Jianguo zhu.  2003 1
Families -- China -- Kuandian Manzu Zizhixian. : Dongchui Man jia : Man zu / Gao Fayuan zhu bian ; Meng Cong zhu.  2003 1
Families -- China -- Kunming. : Dan qing shu xiang pu : Han zu / Xiao Mang zhu.  2001 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next