My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Fujian Sheng (China) -- Civilization -- Encyclopedias. : Min nan wen hua bai ke quan shu / Chen Zhiping, Xu Hong zhu bian.  2009 1
Clans -- Social conditions. -- Fujian Sheng (China) : Jin wu bai nian lai Fujian de jia zu she hui yu wen hua Chen Zhiping zhu.  2011 1
Fujian Sheng (China) -- Climate. : Fujian sheng zhi. Qi xiang zhi / Fujian sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1996 1
Fujian Sheng (China) -- Coast defenses. : Fujian hai fang shi / Zhu Min hai jun jun shi bian zuan shi ; "Fujian hai fang shi" bian xie zu.  1990 1
Fujian Sheng (China) -- Commerce.   4
Fujian Sheng (China) -- Commerce -- History.   4
Fujian Sheng (China) -- Commerce -- Statistics -- Periodicals. : Fujian shang ye jing ji tong ji nian jian = Commerce economics statistical yearbook of Fujian / Fujian sheng tong ji ju.  1997 1
Fujian Sheng (China) -- Commerce -- Taiwan. : Fujian : gateway to Taiwan / edited by Brian Hook.  1996 1
Fujian Sheng (China) -- Description. : Hui huang shi wu nian. Fujian juan / Chen Mingyi zhu bian.  1994 1
Fujian Sheng (China) -- Description and travel.   9
Fujian Sheng (China) -- Description and travel -- Poetry. : Guo Moruo Min you shi ji / Yang Yun bian.  1979 1
Fujian Sheng (China) -- Economic conditions.   10
Fujian Sheng (China) -- Economic conditions -- 20th century.   2
Fujian Sheng (China) -- Economic conditions -- 21st century. : Fujian jing ji pu cha nian jian 2004 = Fujian economic census yearbook 2004 / Fujian sheng di yi ci quan guo jing ji pu cha ling dao xiao zu ban gong shi bian.  2006 1
Fujian Sheng (China) -- Economic conditions -- 21st century -- Periodicals. : 2009-2010 nian Fujian jing ji she hui fa zhan yu yu ce lan pi shu [electronic resource] / Zhang Fan zhu bian ; Fujian she hui ke xue yuan bian zhu.  2009 1
Fujian Sheng (China) -- Economic conditions -- History. : Zhong yang Su qu diao cha tong ji shi / Huang Kefu zhu bian ; Liu Youhui fu zhu bian.  2005 1
Fujian Sheng (China) -- Economic conditions -- Periodicals.   4
Fujian Sheng (China) -- Economic conditions -- Statistics. : Fujian jing ji pu cha nian jian 2004 = Fujian economic census yearbook 2004 / Fujian sheng di yi ci quan guo jing ji pu cha ling dao xiao zu ban gong shi bian.  2006 1
Fujian Sheng (China) -- Economic policy.   2
Fujian Sheng (China) -- Economic policy -- 20th century.   2
Fujian Sheng (China) -- Economic policy -- 21st century -- Periodicals. : 2009-2010 nian Fujian jing ji she hui fa zhan yu yu ce lan pi shu [electronic resource] / Zhang Fan zhu bian ; Fujian she hui ke xue yuan bian zhu.  2009 1
Fujian Sheng (China) -- Emigration and immigration.   3
Fujian Sheng (China) -- Emigration and immigration -- History.   2
Fujian Sheng (China) -- Ethnic relations.   2
Fujian Sheng (China) -- Ethnic relations -- History. : Min dong She zu zhi / zhu bian Lan Yunquan, Miao Pinmei.  2000 1
Fujian Sheng (China) -- Foreign economic relations -- Taiwan -- Periodicals. : Hai xia jing ji qu fa zhan bao gao.    1
Fujian Sheng (China) -- Foreign relations -- Taiwan. : Fujian she Tai wen wu da guan / Fujian Sheng wen wu ju bian.  2012 1
Fundamental science of agriculture -- Reference works. -- Fujian Sheng (China) : 20 shi ji Zhongguo xue shu da dian [electronic resource] / Shi Yuanchun zhu bian.  2002 1
Fujian Sheng (China) -- Gazetteers.   7
Fujian Sheng (China) -- Genealogy.   2
Geography -- Reference works. -- Fujian Sheng (China) : 20 shi ji Zhongguo xue shu da dian [electronic resource] / Wu Chuanjun zhu bian.  2002 1
Fujian Sheng (China) -- Historical geography -- Maps.   2
Fujian Sheng (China) -- Historiography -- Periodicals. : Fujian shi zhi / Fujian sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui, Fujian sheng di fang shi zhi xie hui zhu ban.  1987- 1
Fujian Sheng (China) -- History.   36
Fujian Sheng (China) -- History -- 19th century -- Sources. : Fujian Taiwan zou zhe / [zhu zhe Shen Baozhen ; bian ji zhe Taiwan ying hang jing ji yan jiu shi].  1959 1
Fujian Sheng (China) -- History -- 20th century.   2
Fujian Sheng (China) -- History, Local. : Zhonghua Renmin Gongheguo di ming ci dian. Fujian sheng / zhu bian Fu Zude.  1995 1
Fujian Sheng (China) -- History, Local -- Periodicals. : Fujian shi zhi / Fujian sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui, Fujian sheng di fang shi zhi xie hui zhu ban.  1987- 1
Fujian Sheng (China) -- History, Military. : Fujian sheng zhi. Jun shi zhi / Fujian sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1995 1
History of economic theory and ideology -- Reference works. -- Fujian Sheng (China) : 20 shi ji Zhongguo xue shu da dian [electronic resource] / Song Tao zhu bian.  2005 1
Fujian Sheng (China) -- History -- Periodicals. : Dang shi yan jiu yu jiao xue [electronic resource] = Dang shi yan jiu yu jiao xue.    1
Fujian Sheng (China) -- History -- Sources.   9
Fujian Sheng (China) -- In literature. : Xian dai zuo jia yu Min zhong xiang tu / Ke Wenpu zhu.  1993 1
Journalism and media -- Reference works. -- Fujian Sheng (China) : 20 shi ji Zhongguo xue shu da dian [electronic resource] / Ding Ganlin zhu bian.  2005 1
Fujian Sheng (China) -- Languages. : Fujian sheng zhi. Fang yan zhi / Fujian sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1998 1
Fujian Sheng (China) -- Law enforcement -- History. : Fujian Sheng zhi. Gong an zhi / Fujian Sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1997 1
Fujian Sheng (China) -- Maps.   11
Military affairs -- Reference works. -- Fujian Sheng (China) : 20 shi ji Zhongguo xue shu da dian [electronic resource] / Ma Tianbao zhu bian.  2002 1
Fujian Sheng (China) -- Miscellanea. : Bi meng xu / Qing ren zhu que ming. Li ji zhuan / Qing ren zhuan que ming. Min xiao ji / Zhou Lianggong zhuan. Ying mei an yi yu / Mao Xiang zhuan. Wang shi fu chou ji / Qing ren zhuan que ming. Qiu yuan za pei / Chen Zhenhui zhuan.  1915 1
Fujian Sheng (China) -- Officials and employees. : Fujian sheng zhi. Ren shi zhi / Fujian sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2000 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next