My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Fujian Sheng (China) -- Genealogy.   2
Geography -- Reference works. -- Fujian Sheng (China) : 20 shi ji Zhongguo xue shu da dian [electronic resource] / Wu Chuanjun zhu bian.  2002 1
Fujian Sheng (China) -- Historical geography -- Maps.   2
Fujian Sheng (China) -- Historiography -- Periodicals. : Fujian shi zhi / Fujian sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui, Fujian sheng di fang shi zhi xie hui zhu ban.  1987- 1
Fujian Sheng (China) -- History.   36
Fujian Sheng (China) -- History -- 19th century -- Sources. : Fujian Taiwan zou zhe / [zhu zhe Shen Baozhen ; bian ji zhe Taiwan ying hang jing ji yan jiu shi].  1959 1
Fujian Sheng (China) -- History -- 20th century.   2
Fujian Sheng (China) -- History, Local. : Zhonghua Renmin Gongheguo di ming ci dian. Fujian sheng / zhu bian Fu Zude.  1995 1
Fujian Sheng (China) -- History, Local -- Periodicals. : Fujian shi zhi / Fujian sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui, Fujian sheng di fang shi zhi xie hui zhu ban.  1987- 1
Fujian Sheng (China) -- History, Military. : Fujian sheng zhi. Jun shi zhi / Fujian sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1995 1
History of economic theory and ideology -- Reference works. -- Fujian Sheng (China) : 20 shi ji Zhongguo xue shu da dian [electronic resource] / Song Tao zhu bian.  2005 1
Fujian Sheng (China) -- History -- Periodicals. : Dang shi yan jiu yu jiao xue [electronic resource] = Dang shi yan jiu yu jiao xue.    1
Fujian Sheng (China) -- History -- Sources.   9
Fujian Sheng (China) -- In literature. : Xian dai zuo jia yu Min zhong xiang tu / Ke Wenpu zhu.  1993 1
Journalism and media -- Reference works. -- Fujian Sheng (China) : 20 shi ji Zhongguo xue shu da dian [electronic resource] / Ding Ganlin zhu bian.  2005 1
Fujian Sheng (China) -- Languages. : Fujian sheng zhi. Fang yan zhi / Fujian sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1998 1
Fujian Sheng (China) -- Law enforcement -- History. : Fujian Sheng zhi. Gong an zhi / Fujian Sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1997 1
Fujian Sheng (China) -- Maps.   11
Military affairs -- Reference works. -- Fujian Sheng (China) : 20 shi ji Zhongguo xue shu da dian [electronic resource] / Ma Tianbao zhu bian.  2002 1
Fujian Sheng (China) -- Miscellanea. : Bi meng xu / Qing ren zhu que ming. Li ji zhuan / Qing ren zhuan que ming. Min xiao ji / Zhou Lianggong zhuan. Ying mei an yi yu / Mao Xiang zhuan. Wang shi fu chou ji / Qing ren zhuan que ming. Qiu yuan za pei / Chen Zhenhui zhuan.  1915 1
Fujian Sheng (China) -- Officials and employees. : Fujian sheng zhi. Ren shi zhi / Fujian sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2000 1
Fujian Sheng (China) -- Periodicals.   2
Philosophy -- Reference works. -- Fujian Sheng (China) : 20 shi ji Zhongguo xue shu da dian [electronic resource] / Ru Xin zhu bian.  2002 1
Physical geography and topography -- Reference works. -- Fujian Sheng (China) : 20 shi ji Zhongguo xue shu da dian [electronic resource] / Yu Cang zhu bian.  2002 1
Fujian Sheng (China) -- Politics and government.   4
Fujian Sheng (China) -- Politics and government -- 20th century. : Faithful unto death [electronic resource] : a memorial of Eleanor J. Harrison and Edith Nettleton of Chungan, Fukien, China.  1930 1
Fujian Sheng (China) -- Population.   3
Fujian Sheng (China) -- Population -- Statistics.   3
Fujian Sheng (China) -- Reference works.   16
Fujian Sheng (China) -- Religion. : Southern Fujian : reproduction of traditions in Post-Mao China / edited by Tan Chee-beng.  2006 1
Fujian Sheng (China) -- Religion -- Periodicals. : Light and life [electronic resource] : the Dublin University missionary magazine.    1
Religion -- Reference works. -- Fujian Sheng (China) : 20 shi ji Zhongguo xue shu da dian [electronic resource] / Ren Jiyu zhu bian.  2002 1
Fujian Sheng (China) -- Religious life and customs.   4
Fujian Sheng (China) -- Rural conditions.   2
Fujian Sheng (China) -- Rural conditions -- Case studies.   3
Fujian Sheng (China) -- Social conditions.   7
Fujian Sheng (China) -- Social conditions -- 20th century -- Periodicals. : Light and life [electronic resource] : the Dublin University missionary magazine.    1
Fujian Sheng (China) -- Social conditions -- 21st century -- Periodicals. : 2009-2010 nian Fujian jing ji she hui fa zhan yu yu ce lan pi shu [electronic resource] / Zhang Fan zhu bian ; Fujian she hui ke xue yuan bian zhu.  2009 1
Fujian Sheng (China) -- Social life and customs.   9
Fujian Sheng (China) -- Social life and customs -- Encyclopedias. : Min nan wen hua bai ke quan shu / Chen Zhiping, Xu Hong zhu bian.  2009 1
Fujian Sheng (China) -- Social policy. : Fujian sheng zhi. Min zheng zhi / Fujian sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1997 1
Fujian Sheng (China) -- Social policy -- 21st century -- Periodicals. : 2009-2010 nian Fujian jing ji she hui fa zhan yu yu ce lan pi shu [electronic resource] / Zhang Fan zhu bian ; Fujian she hui ke xue yuan bian zhu.  2009 1
Fujian Sheng (China) -- Sports. : Fujian sheng zhi. Ti yu zhi / Fujian sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1993 1
Fujian Sheng (China) -- Statistics. : Fujian Sheng zhi. Tong ji zhi 1996-2005 / Fujian sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2012 1
Fujian Sheng (China) -- Statistics -- Periodicals.   2
Chinese -- Anxi Xian -- Fujian Sheng -- China -- Biography. : Min ji zhu ming Hua ren feng cai lu. Anxi juan / zhu bian Li Hongjie ; fu zhu bian Wang Yajun ; zhi bi Li Hongjie, Wang Yajun, Chen Kezhen.  1997 1
Chinese drama -- China -- Fujian Sheng. : Fujian sheng zhi. Xi qu zhi / Fujian sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2000 1
Chinese drama -- China -- Fujian Sheng -- History and criticism. : Zhongguo xi qu zhi. Fujian juan.  1993 1
Chinese language -- Dialects -- China -- Fujian sheng.   7
Chinese language -- Dialects -- China -- Fujian Sheng -- Congresses. : Di si jie guo ji Min fang yan yan tao hui lun wen ji / Zhan Bohui, Li Rulong, Zhang Shuangqing bian.  1996 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next