My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Fuzhou Shi (Fujian Sheng, China). Taou Shan Kwan Temple -- Trials, litigation, etc. : The Wu Shih Shan trial [electronic resource] : report of the case of Chow Chang Kung, Lin King Ching, Loo King Fah, Sat Keok Min, directors of the Taou Shan Kwan Temple, at Wu Shih Shan, Foochow, versus Rev. John R. Wolfe, of the Church of England Missionary Society.  1879 1
Fuzhou Shi Fujian Sheng Chinese Essays China : Fuzhou shi yu san wen xuan, 1930-1949 / Xu Junfan ... [et al.] bian.  1991 1
Fuzhou Shi Fujian Sheng Chinese Language Dialects China   2
Fuzhou Shi Fujian Sheng Chinese Language Dialects China Dictionaries : Fuzhou fang yan ci dian / Li Rong zhu bian ; Feng Aizhen bian zuan.  1998 1
Fuzhou Shi Fujian Sheng Chinese Poetry China   2
Fuzhou Shi Fujian Sheng City Planning China : Fuzhou shi cheng xiang jian she zhi / Fuzhou shi cheng xiang jian she zhi bian zuan wei yuan hui bian ; Liu Runsheng zhu bian.  1994 1
Fuzhou Shi Fujian Sheng City Planning China History   2
Fuzhou Shi Fujian Sheng Department Stores China : Fuzhou lao pu / Pan Qun zhu bian.  2002 1
Fuzhou Shi Fujian Sheng Familily China : Fuzhou shi jia / Zeng Yidan, Xu Heping zhu.  2001 1
Fuzhou Shi Fujian Sheng Folk Poetry Chinese China : Fuzhou fang yan shu yu ge yao / Chen Zeping bian zhu.  1998 1
Fuzhou Shi Fujian Sheng Folk Songs Chinese China : Fuzhou fang yan shu yu ge yao / Chen Zeping bian zhu.  1998 1
Fuzhou Shi Fujian Sheng French China : China and the Chinese. Volume 46 [electronic resource].  1912 1
Fuzhou Shi Fujian Sheng Gardens China : Fuzhou ming yuan shi ying / Lu Meisong bian zhu.  2007 1
Fuzhou Shi Fujian Sheng Harbors China History : Fuzhou gang zhi / Fuzhou gang wu ju shi zhi bian ji wei yuan hui bian.  1993 1
Fuzhou Shi Fujian Sheng Landscape Architecture China : Fuzhou ming yuan shi ying / Lu Meisong bian zhu.  2007 1
Fuzhou Shi Fujian Sheng Missions China History : 19 shi ji yi lai de Fuzhou fang yan : chuan jiao shi Fuzhou tu bai wen xian zhi yu yan xue yan jiu = 19 shiji yilai de Fuzhou fangyan / Chen Zeping zhu.  2010 1
Fuzhou Shi Fujian Sheng Missions Medical China : China and the Chinese. Volume 49 [electronic resource].  1914 1
Fuzhou Shi Fujian Sheng Names Geographical China : Fuzhou di ming / Li Xiangliu, Li Da zhu.  2001 1
Fuzhou Shi Fujian Sheng Natural Disasters China : Jin 600 nian lai zi ran zai hai yu Fuzhou she hui / Wang Zhenzhong zhu.  1996 1
Fuzhou Shi Fujian Sheng Northern Min Dialects China   4
Fuzhou Shi Fujian Sheng Northern Min Dialects China Dictionaries Chinese : Fuzhou fang yan ci dian / Li Rong zhu bian ; Feng Aizhen bian zuan.  1998 1
Fuzhou Shi Fujian Sheng Northern Min Dialects China Grammar : Fuzhou phonology and grammar / Li Zhuqing.  c2002 1
Fuzhou Shi Fujian Sheng Northern Min Dialects China Phonology : Fuzhou phonology and grammar / Li Zhuqing.  c2002 1
Fuzhou Shi Fujian Sheng Occupations China History : Fuzhou lao hang dang / Fang Binggui, Fang Xianghong zhu.  2002 1
Fuzhou Shi Fujian Sheng Parks China : Fuzhou ming yuan shi ying / Lu Meisong bian zhu.  2007 1
Fuzhou Shi Fujian Sheng Shipbuilding China : China and the Chinese. Pamphlets. Volume 26 [electronic resource].  1912 1
Fuzhou Shi Fujian Sheng Stores Retail China : Fuzhou lao pu / Pan Qun zhu bian.  2002 1
Fuzhou Shi Fujian Sheng Streets China History : Fuzhou lao jie / zhu bian Fang Binggui ; fu zhu bian Wei Kongming, Yang Gongzhen.  2000 1
Fuzhou Shi Historic Buildings Conservation And Restoration China : Linchuan xu meng : Wenchangli li shi wen hua jie qu bao hu yu fu xing de lu jing tan suo = Dream of ancient Linchuan culture : path exploration of conservation and regeneration of Wenchangli historic conservation area / Yang Tao, Liang Jingyu deng zhu.  2017 1
Fuzhou Shi Historic Districts Conservation And Restoration China : Linchuan xu meng : Wenchangli li shi wen hua jie qu bao hu yu fu xing de lu jing tan suo = Dream of ancient Linchuan culture : path exploration of conservation and regeneration of Wenchangli historic conservation area / Yang Tao, Liang Jingyu deng zhu.  2017 1
Fuzhou Shi Historic Preservation China : Linchuan xu meng : Wenchangli li shi wen hua jie qu bao hu yu fu xing de lu jing tan suo = Dream of ancient Linchuan culture : path exploration of conservation and regeneration of Wenchangli historic conservation area / Yang Tao, Liang Jingyu deng zhu.  2017 1
Fuzhou Shi (Jiangxi Sheng, China) -- History. : Fuzhou Shi zhi / Fuzhou Shi zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1993 1
Fuzhou Shi Missionaries China : Letters from the Rev. Robert Stewart on the recent disturbances in Foochow [electronic resource].  1878? 1
Fuzhou Shi Missionaries China Biography : Robert and Louisa Stewart [electronic resource] : in life and in death / by Mary E. Watson ; with a chapter by Eugene Stock ; with six illustrations and a map.  1896 1
Fuzhou Shi Missionaries China Public Opinion : Robert and Louisa Stewart [electronic resource] : in life and in death / by Mary E. Watson ; with a chapter by Eugene Stock ; with six illustrations and a map.  1896 1
Fuzhou Shi Missions Medical China : China and the Chinese. Volume 91 [electronic resource].  1918 1
Fuzhou Shi Streets China : Wen hua ming zhu : San fang qi xiang = Wenhua mingzhu : sanfangqixiang / Wang Gangfeng deng zhu.  2007 1
Fuzhou Xuan Sha Zongyi Da Shi Guang Lu Xuanshashibei 835 908 Concordances : Gensha kōroku ichiji sakuin / Urusu Appu hen = Concordance to the Record of Xuansha / by Urs App.  1997 1
Fūzoku kenkyū -- Indexes. : Fūzoku kenkyū sōmokuji.  1973 1
Fuzul{227}ı, 1495?-1556 -- Criticism and interpretation.   2
Fuzzy algorithms.   12
Fuzzy algorithms -- Periodicals : Fuzzy optimization and decision making [electronic resource] .  2002- 1
Fuzzy arithmetic.   6
Fuzzy automata.   4
Fuzzy Decision. : Interactive multiobjective decision making under uncertainty / by Hitoshi Yano.  2017 1
Fuzzy decision making.   33
Fuzzy decision making -- Mathematical models. : Fuzzy portfolio optimization [electronic resource] : theory and methods / Yong Fang, Kin Keung Lai, Shouyang Wang.  c2008 1
Fuzzy expert systems. : Fuzzy computational ontologies in contexts [electronic resource] : formal models of knowledge representation with membership degree and typicality of objects, and their applications / Yi Cai, Ching-man Au Yeung, Ho-fung Leung.  c2012 1
Fuzzy expert systems -- Congresses. : Proceedings of the fifth International Conference on Fuzzy and Neuro Computing (FANCCO - 2015) / Vadlamani Ravi, Bijaya Ketan Panigrahi, Swagatam Das, Ponnuthurai Nagaratnam Suganthan, editors.  2015 1
Fuzzy graphs.   7
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next