My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Chinese language -- Dialects -- China -- Fuzhou. : Fuzhou yu yin yan jiu, Wang Tianchang zhu.  1969 1
Fuzhou Diqu (China) -- History. : Statesmen and gentlemen : the elite of Fu-chou, Chiang-hsi, in northern and southern Sung / Robert P. Hymes.  1986 1
Fuzhou fu, China -- History -- Sources. : Fuzhou fu zhi : 86 juan, juan shou 1 juan / Xie Huang zuan ; Xu Yingheng xiu.  1975 1
Architecture, Domestic -- China -- Fuzhou (Fujian Sheng) : Fuzhou gu cuo / Zeng Yidan zhu.  2002 1
Fuzhou (Fujian Sheng, China) -- Antiquities. : Fuzhou Nan Song Huang Sheng mu / Fujian sheng bo wu guan bian.  1982 1
Fuzhou (Fujian Sheng, China) -- Census, 2000. : Fuzhou Shi 2000 nian ren kou pu cha zi liao = The reference of population census of Fuzhou in 2000 / Fuzhou Shi di wu ci ren kou pu cha ban gong shi.  2002 1
Fuzhou (Fujian Sheng, China) -- Description and travel. : Fuzhou gu cuo / Zeng Yidan zhu.  2002 1
Fuzhou (Fujian Sheng, China) -- Dsecription and travel. : Min bu shu : Fujian sheng / Wang Shimao zhuan.  1975 1
Fuzhou (Fujian Sheng, China) -- Economic conditions -- Periodicals. : Fuzhou nian jian = Fuzhou yearbook / "Fuzhou nian jian" bian ji wei yuan hui bian.  1995- 1
Fuzhou (Fujian Sheng, China) -- History. : Minhou xian zhi : [106 juan] / Chen Yan deng zuan.  1966 1
Fuzhou (Fujian Sheng, China) -- History -- Sources.   5
Fuzhou (Fujian Sheng, China) -- Miscellanea. : Min xiao ji : [2 juan] / Zhou Lianggong zhuan.  1975 1
Fuzhou (Fujian Sheng, China) -- Periodicals. : Fuzhou nian jian = Fuzhou yearbook / "Fuzhou nian jian" bian ji wei yuan hui bian.  1995- 1
Fuzhou (Fujian Sheng, China) -- Population -- Statistics. : Fuzhou Shi 2000 nian ren kou pu cha zi liao = The reference of population census of Fuzhou in 2000 / Fuzhou Shi di wu ci ren kou pu cha ban gong shi.  2002 1
Fuzhou (Fujian Sheng, China) -- Social life and customs. : Fuzhou xi su / Li Xiangliu, Li Da zhu.  2001 1
Chinese language -- Dialects -- China -- Fuzhou (Fujian Sheng). : Tōnan hōgen hikaku bunpō kenkyū : Neihagō, Fukushūgō, Amoigō no bunseki / Rin Sho, Sasaki Yoshihito, Jo Heihi.  2002 1
Northern Min dialects -- China -- Fuzhou (Fujian Sheng) : Fuzhou fang yan yan jiu / Chen Zeping zhu.  1998 1
Northern Min dialects -- China -- Fuzhou (Fujian Sheng) -- Dictionaries -- Chinese. : Fuzhou fang yan ci dian / Li Rulong ... [et al.] bian.  1996 1
Tombs -- China -- Fuzhou (Fujian Sheng) : Fuzhou Nan Song Huang Sheng mu / Fujian sheng bo wu guan bian.  1982 1
Vernacular architecture -- China -- Fuzhou (Fujian Sheng) : Fuzhou gu cuo / Zeng Yidan zhu.  2002 1
Fuzhou (Jiangxi Sheng, China) -- Census, 2000. : Jiangxi Sheng Fuzhou Shi 2000 nian ren kou pu cha zi liao / Jiangxi Sheng Fuzhou Shi di wu ci ren kou pu cha ban gong shi.  2002 1
Fuzhou (Jiangxi Sheng, China) -- Population -- Statistics. : Jiangxi Sheng Fuzhou Shi 2000 nian ren kou pu cha zi liao / Jiangxi Sheng Fuzhou Shi di wu ci ren kou pu cha ban gong shi.  2002 1
Northern Min dialects -- China -- Fuzhou. : Fuzhou fang yan yan jiu / Chen Zeping zhu.  1998 1
Celebrities -- Homes and haunts -- China -- Fuzhou Shi. : Wen hua ming zhu : San fang qi xiang = Wenhua mingzhu : sanfangqixiang / Wang Gangfeng deng zhu.  2007 1
Fuzhou Shi (China) -- Description and travel. : Wen hua ming zhu : San fang qi xiang = Wenhua mingzhu : sanfangqixiang / Wang Gangfeng deng zhu.  2007 1
Fuzhou Shi (China) -- Politics and government : Letters from the Rev. Robert Stewart on the recent disturbances in Foochow [electronic resource].  1878? 1
Church of England -- Missions -- China -- Fuzhou Shi.   2
Cultural property -- Protection -- China -- Fuzhou Shi. : Linchuan xu meng : Wenchangli li shi wen hua jie qu bao hu yu fu xing de lu jing tan suo = Dream of ancient Linchuan culture : path exploration of conservation and regeneration of Wenchangli historic conservation area / Yang Tao, Liang Jingyu deng zhu.  2017 1
Architecture -- China -- Fuzhou Shi (Fujian Sheng) -- History. : Fuzhou jin dai jian zhu shi / Zhu Yongchun zhu.  2017 1
Fuzhou Shi(Fujian Sheng, China) -- Biography. : Fuzhou shi jia / Zeng Yidan, Xu Heping zhu.  2001 1
Fuzhou Shi (Fujian Sheng, China) -- Commerce -- History. : Fuzhou lao jie / zhu bian Fang Binggui ; fu zhu bian Wei Kongming, Yang Gongzhen.  2000 1
Fuzhou Shi (Fujian Sheng, China) -- Economic conditions -- Periodicals. : Fuzhou jing ji nian jian = Economic year book of Fuzhou / "Fuzhou jing ji nian jian" bian ji wei yuan hui bian.    1
Fuzhou Shi (Fujian Sheng, China) -- Geneology. : Fuzhou shi jia / Zeng Yidan, Xu Heping zhu.  2001 1
Fuzhou Shi (Fujian Sheng, China) -- Historical geography. : Fuzhou di ming / Li Xiangliu, Li Da zhu.  2001 1
Fuzhou Shi (Fujian Sheng, China) -- History.   3
Fuzhou Shi (Fujian Sheng, China) -- Politics and government -- History. : Fuzhou Shi zheng fu zhi / Fuzhou Shi zheng fu zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2003 1
Fuzhou Shi (Fujian Sheng, China) -- Social conditions. : Jin 600 nian lai zi ran zai hai yu Fuzhou she hui / Wang Zhenzhong zhu.  1996 1
Fuzhou Shi (Fujian Sheng, China) -- Social life and customs.   2
Fuzhou Shi (Fujian Sheng, China). -- Trials, litigation, etc. : The Wu Shih Shan trial [electronic resource] : report of the case of Chow Chang Kung, Lin King Ching, Loo King Fah, Sat Keok Min, directors of the Taou Shan Kwan Temple, at Wu Shih Shan, Foochow, versus Rev. John R. Wolfe, of the Church of England Missionary Society.  1879 1
Chinese essays -- China -- Fuzhou Shi (Fujian Sheng) : Fuzhou shi yu san wen xuan, 1930-1949 / Xu Junfan ... [et al.] bian.  1991 1
Chinese language -- Dialects -- China -- Fuzhou Shi (Fujian Sheng)   2
Chinese language -- Dialects -- China -- Fuzhou Shi (Fujian Sheng) -- Dictionaries. : Fuzhou fang yan ci dian / Li Rong zhu bian ; Feng Aizhen bian zuan.  1998 1
Chinese poetry -- China -- Fuzhou Shi (Fujian Sheng)   2
City planning -- China -- Fuzhou Shi (Fujian Sheng). : Fuzhou shi cheng xiang jian she zhi / Fuzhou shi cheng xiang jian she zhi bian zuan wei yuan hui bian ; Liu Runsheng zhu bian.  1994 1
City planning -- China -- Fuzhou Shi (Fujian Sheng) -- History.   2
Department stores -- China -- Fuzhou Shi (Fujian Sheng) : Fuzhou lao pu / Pan Qun zhu bian.  2002 1
Familily -- China -- Fuzhou Shi (Fujian Sheng) : Fuzhou shi jia / Zeng Yidan, Xu Heping zhu.  2001 1
Folk poetry, Chinese -- China -- Fuzhou Shi (Fujian Sheng) : Fuzhou fang yan shu yu ge yao / Chen Zeping bian zhu.  1998 1
Folk songs, Chinese -- China -- Fuzhou Shi (Fujian Sheng) : Fuzhou fang yan shu yu ge yao / Chen Zeping bian zhu.  1998 1
French -- China -- Fuzhou Shi (Fujian Sheng) : China and the Chinese. Volume 46 [electronic resource].  1912 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next