My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Fuzhou (Fujian Sheng, China) -- History. : Minhou xian zhi : [106 juan] / Chen Yan deng zuan.  1966 1
Fuzhou (Fujian Sheng, China) -- History -- Sources.   5
Fuzhou (Fujian Sheng, China) -- Miscellanea. : Min xiao ji : [2 juan] / Zhou Lianggong zhuan.  1975 1
Fuzhou (Fujian Sheng, China) -- Periodicals. : Fuzhou nian jian = Fuzhou yearbook / "Fuzhou nian jian" bian ji wei yuan hui bian.  1995- 1
Fuzhou (Fujian Sheng, China) -- Population -- Statistics. : Fuzhou Shi 2000 nian ren kou pu cha zi liao = The reference of population census of Fuzhou in 2000 / Fuzhou Shi di wu ci ren kou pu cha ban gong shi.  2002 1
Fuzhou (Fujian Sheng, China) -- Social life and customs. : Fuzhou xi su / Li Xiangliu, Li Da zhu.  2001 1
Fuzhou Fujian Sheng Chinese Language Dialects China : Tōnan hōgen hikaku bunpō kenkyū : Neihagō, Fukushūgō, Amoigō no bunseki / Rin Sho, Sasaki Yoshihito, Jo Heihi.  2002 1
Fuzhou Fujian Sheng Northern Min Dialects China : Fuzhou fang yan yan jiu / Chen Zeping zhu.  1998 1
Fuzhou Fujian Sheng Northern Min Dialects China Dictionaries Chinese : Fuzhou fang yan ci dian / Li Rulong ... [et al.] bian.  1996 1
Fuzhou Fujian Sheng Tombs China : Fuzhou Nan Song Huang Sheng mu / Fujian sheng bo wu guan bian.  1982 1
Fuzhou Fujian Sheng Vernacular Architecture China : Fuzhou gu cuo / Zeng Yidan zhu.  2002 1
Fuzhou (Jiangxi Sheng, China) -- Census, 2000. : Jiangxi Sheng Fuzhou Shi 2000 nian ren kou pu cha zi liao / Jiangxi Sheng Fuzhou Shi di wu ci ren kou pu cha ban gong shi.  2002 1
Fuzhou (Jiangxi Sheng, China) -- Population -- Statistics. : Jiangxi Sheng Fuzhou Shi 2000 nian ren kou pu cha zi liao / Jiangxi Sheng Fuzhou Shi di wu ci ren kou pu cha ban gong shi.  2002 1
Fuzhou Northern Min Dialects China : Fuzhou fang yan yan jiu / Chen Zeping zhu.  1998 1
Fuzhou Shi Celebrities Homes And Haunts China : Wen hua ming zhu : San fang qi xiang = Wenhua mingzhu : sanfangqixiang / Wang Gangfeng deng zhu.  2007 1
Fuzhou Shi (China) -- Description and travel. : Wen hua ming zhu : San fang qi xiang = Wenhua mingzhu : sanfangqixiang / Wang Gangfeng deng zhu.  2007 1
Fuzhou Shi (China) -- Politics and government -- 19th century. : Letters from the Rev. Robert Stewart on the recent disturbances in Foochow [electronic resource].  1878? 1
Fuzhou Shi Church Of England Missions China   2
Fuzhou Shi Cultural Property Protection China : Linchuan xu meng : Wenchangli li shi wen hua jie qu bao hu yu fu xing de lu jing tan suo = Dream of ancient Linchuan culture : path exploration of conservation and regeneration of Wenchangli historic conservation area / Yang Tao, Liang Jingyu deng zhu.  2017 1
Fuzhou Shi Fujian Sheng Architecture China History : Fuzhou jin dai jian zhu shi / Zhu Yongchun zhu.  2017 1
Fuzhou Shi(Fujian Sheng, China) -- Biography. : Fuzhou shi jia / Zeng Yidan, Xu Heping zhu.  2001 1
Fuzhou Shi (Fujian Sheng, China) -- Commerce -- History. : Fuzhou lao jie / zhu bian Fang Binggui ; fu zhu bian Wei Kongming, Yang Gongzhen.  2000 1
Fuzhou Shi (Fujian Sheng, China) -- Economic conditions -- Periodicals. : Fuzhou jing ji nian jian = Economic year book of Fuzhou / "Fuzhou jing ji nian jian" bian ji wei yuan hui bian.    1
Fuzhou Shi (Fujian Sheng, China) -- Geneology. : Fuzhou shi jia / Zeng Yidan, Xu Heping zhu.  2001 1
Fuzhou Shi (Fujian Sheng, China) -- Historical geography. : Fuzhou di ming / Li Xiangliu, Li Da zhu.  2001 1
Fuzhou Shi (Fujian Sheng, China) -- History.   3
Fuzhou Shi (Fujian Sheng, China) -- Politics and government -- History. : Fuzhou Shi zheng fu zhi / Fuzhou Shi zheng fu zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2003 1
Fuzhou Shi (Fujian Sheng, China) -- Social conditions. : Jin 600 nian lai zi ran zai hai yu Fuzhou she hui / Wang Zhenzhong zhu.  1996 1
Fuzhou Shi (Fujian Sheng, China) -- Social life and customs.   2
Fuzhou Shi (Fujian Sheng, China). Taou Shan Kwan Temple -- Trials, litigation, etc. : The Wu Shih Shan trial [electronic resource] : report of the case of Chow Chang Kung, Lin King Ching, Loo King Fah, Sat Keok Min, directors of the Taou Shan Kwan Temple, at Wu Shih Shan, Foochow, versus Rev. John R. Wolfe, of the Church of England Missionary Society.  1879 1
Fuzhou Shi Fujian Sheng Chinese Essays China : Fuzhou shi yu san wen xuan, 1930-1949 / Xu Junfan ... [et al.] bian.  1991 1
Fuzhou Shi Fujian Sheng Chinese Language Dialects China   2
Fuzhou Shi Fujian Sheng Chinese Language Dialects China Dictionaries : Fuzhou fang yan ci dian / Li Rong zhu bian ; Feng Aizhen bian zuan.  1998 1
Fuzhou Shi Fujian Sheng Chinese Poetry China   2
Fuzhou Shi Fujian Sheng City Planning China : Fuzhou shi cheng xiang jian she zhi / Fuzhou shi cheng xiang jian she zhi bian zuan wei yuan hui bian ; Liu Runsheng zhu bian.  1994 1
Fuzhou Shi Fujian Sheng City Planning China History   2
Fuzhou Shi Fujian Sheng Department Stores China : Fuzhou lao pu / Pan Qun zhu bian.  2002 1
Fuzhou Shi Fujian Sheng Familily China : Fuzhou shi jia / Zeng Yidan, Xu Heping zhu.  2001 1
Fuzhou Shi Fujian Sheng Folk Poetry Chinese China : Fuzhou fang yan shu yu ge yao / Chen Zeping bian zhu.  1998 1
Fuzhou Shi Fujian Sheng Folk Songs Chinese China : Fuzhou fang yan shu yu ge yao / Chen Zeping bian zhu.  1998 1
Fuzhou Shi Fujian Sheng French China : China and the Chinese. Volume 46 [electronic resource].  1912 1
Fuzhou Shi Fujian Sheng Gardens China : Fuzhou ming yuan shi ying / Lu Meisong bian zhu.  2007 1
Fuzhou Shi Fujian Sheng Harbors China History : Fuzhou gang zhi / Fuzhou gang wu ju shi zhi bian ji wei yuan hui bian.  1993 1
Fuzhou Shi Fujian Sheng Landscape Architecture China : Fuzhou ming yuan shi ying / Lu Meisong bian zhu.  2007 1
Fuzhou Shi Fujian Sheng Missions China History : 19 shi ji yi lai de Fuzhou fang yan : chuan jiao shi Fuzhou tu bai wen xian zhi yu yan xue yan jiu = 19 shiji yilai de Fuzhou fangyan / Chen Zeping zhu.  2010 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next