My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Guo li Taiwan da xue -- Catalogs. : Guo li Taiwan da xue tu shu guan guan cang Xiaochuan wen ku mu lu = Catalog of the Ogawa collection at National Taiwan University Library / [zhu bian Chen Xuehua ; bian ji Guo Jiawen, Li Mingling].  2011 1
Guo li Taiwan da xue -- History. : Tai da wu shi nian / Guo li Taiwan da xue bian yin.  1995 1
Guo li Taiwan da xue -- Students -- Political activity -- History -- Sources. : Xun zhao feng lei : yi jiu qi ling nian dai Tai da bao Diao xue sheng yun dong shi liao hui bian / zhu bian Zheng Hongsheng, Wang Xiaobo ; bian ji Zhang Junkai.  2011 1
Guo li Taiwan da xue. -- Catalogs.   6
Guo li Taiwan da xue. -- Catalogs. : Taiwan da xue tu shu guan guan cang Jiubao wen ku han ji fen lei mu lu / Zhou Yanyan bian.  2012 1
Guo li Taiwan da xue. -- Dissertations -- Abstracts -- Periodicals. : Guo li Taiwan da xue Zhongguo wen xue xi xue shu lun zhu ti yao / Guo li Taiwan da xue Zhongguo wen xue xi bian yin.    1
Guo li Taiwan mei shu guan -- Periodicals. : Taiwan mei shu : Taiwan Sheng li mei shu guan guan kan = Journal of Taiwan Museum of Art.    1
Guo li Taiwan shi fan da xue. -- Dissertations -- Abstracts. : Guo li Taiwan shi fan da xue jiao yu yan jiu suo shuo shi lun wen zhai yao / Guo li Taiwan shi fan da xue jiao yu yan jiu suo bian yin ; zhu bian Huang Kunhui = Master's thesis abstracts, Graduate Institute of Education, National Taiwan Normal University / Graduate Institute of Education, NTNU ; editor, Kun-huei Huang.  1976- 1
Guo li Taiwan shi qian wen hua bo wu guan -- Catalogs.   2
Guo li Taiwan yi shu jiao yu guan -- Catalogs. : Dian cang mu lu = The catalogue of collections.  1995 1
Guo li yi shu xue yuan. : 1989 Guo li yi shu xue yuan mei shu xue xi jiao shou lian zhan.  1989 1
Guo li zhong yang bo wu guan -- Catalogs. : Zhonghua mei shu tu ji.  1958 1
  Guo li zhong yang bo wu yuan -- See also Guo li gu gong bo wu yuan   1
Guo li zhong yang bo wu yuan -- Exhibitions. : Chinese art treasures : a selected group of objects from the Chinese National Palace Museum and the Chinese National Central Museum, Taichung, Taiwan.  1961 1
Guo li zhong yang bo wu yuan -- History.   3
Guo li zhong yang da xue (Zhongli, Taiwan) -- History. : Zhong yang da xue qi shi nian : Guo li zhong yang da xue jian xiao qi shi zhou nian ji nian te kan.  1985? 1
Guo li zhong yang tu shu guan -- Catalogs.   2
Guo li zhong yang tu shu guan (China)   4
Guo li zhong yang tu shu guan (China) -- Bibliography -- Catalogs. : Guo li zhong yang tu shu guan shan ben shu mu / bian ji zhi Guo li zhong yang tu shu guan.  1958 1
Guo li zhong yang tu shu guan (China) -- Catalogs.   8
Guo li zhong yang tu shu guan (China) -- Periodicals. : National Central Library newsletter = Guo li zhong yang tu shu guan tong xun.  1982- 1
Guo li zhong yang tu shu guan (China).   2
Guo li zhong yang tu shu guan (China). -- Catalogs.   14
Guo li zhong yang tu shu guan (China). -- Periodicals. : Guo li zhong yang tu shu guan Taiwan fen guan guan xun = NCL Taiwan branch bulletin.  1994 1
Guo li zhong yang tu shu guan. -- Catalogs.   2
Guo li zhong yang tu shu guan. -- Exhibitions. : Xun gen tan yuan : Taiwan kai fa shi ji zhan zhuan ji / Guo li zhong yang tu shu guan Taiwan fen guan bian yin.  1992 1
  Guo li zhong yang yan jiu yuan (China) -- See Zhong yang yan jiu yuan   1
Guo li Zhongshan da xue (Kao-hsiung shih, Taiwan) : Zhongshan chuan qi : Taiwan xin da xue jiao yu yun dong = The legend / bian zhuan qun Huang Jiaguang ... [et al.].  2008 1
Guo, Liang, 1901-1928 -- Fiction. : Guo Liang de gu shi / Zhao Qingxue.  1984 1
Guo, Liangcai, -- Diaries. : [Guo Liangcai : gong zuo ri ji] / Guo Liangcai.  1973 1
  Guo min ge ming jun -- See also China. Lu jun.   1
Guo min ge ming jun -- History.   3
Guo min ge ming jun -- History -- Sources. : Dan xin su guo / Wu Changyi, Yang Zhentian, Ding Fuze bian ; [Shi qi lu jun Zhong gong dang shi zi liao zheng bian ling dao xiao zu zhu bian].  1990 1
Guo min ge ming jun. : Ge ming de bo zhong zhe : Huangpu jun xiao de zheng gong qun ti (1924-1925) / Li Xiang zhu.  2016 1
Guo min ge ming jun. -- History -- Pictorial works. : Huangpu jun xiao shi tu ce, 1924-1927 / Zhongguo ge ming bo wu guan bian.  1993 1
Guo min jun -- Biography. : Xi bei jun jian jun shi / Chen Senfu zhu.  1976 1
Guo min jun -- History.   2
Guo min xian zheng hui -- History -- Sources. : Kang Youwei yu Bao huang hui / [Shanghai shi wen wu bao guan wei yuan hui bian]  1982 1
  Guo, Mo Ruo, 1892-1978 -- See Guo, Moruo, 1892-1978   1
Guo, Mōruo, 1892-1978.   31
Guo, Moruo, 1892-1978 -- Bibliography.   5
Guo, Moruo. 1892-1978 -- Biobibliography. : Lu Xun, Guo Moruo, Mao Dun zhu yi nian biao / Jilin shi fan da xue Zhong wen xi Zhongguo xian dai wen xue jiao yan shi.  1988? 1
Guo, Moruo, 1892-1978 -- Biography.   2
Guo, Moruo, 1892-1978 -- Chronology. : Guo Moruo nian pu / Gong Jimin, Fang Rennian.  1983 1
Guo, Moruo, 1892-1978 -- Contributions in historiography.   3
Guo, Moruo, 1892-1978 -- Correspondence.   5
Guo, Moruo, 1892-1978 -- Criticism and interpretation.   32
Guo, Moruo, 1892-1978 -- Criticism and interpretation -- Periodicals. : Guo Moruo yan jiu zhuan kan.  1979- 1
Guo, Moruo, 1892-1978 -- Diaries. : Guo Moruo ri ji / Chen Shuyu bian.  1997 1
Guo, Moruo, 1892-1978 -- Dramatic works.   4
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next