My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Hangzhou Shi (China) -- Antiquities -- Exhibitions. : Shan qi yue hun : Chailing Shan tu dun mu kao gu fa jue cheng guo zhan / Xiaoshan bo wu guan bian zhu.  2013 1
Hangzhou Shi (China) -- Biography. : Hangzhou de na xie ren na xie shi / An Feng zhu.  2007 1
Hangzhou Shi (China) -- Buildings, structures, etc. : Zhongdong He qiao liang bo wu guan / Hangzhou Shi jian she wei yuan hui, Hangzhou Shi cheng shi jian she dang an guan bian.  2011 1
Hangzhou Shi (China) -- Civilization.   3
Hangzhou Shi (China) -- Description and travel.   13
Hangzhou Shi (China) -- Economic conditions. : Hangzhou wen shi cong bian / Hangzhou Shi zheng xie wen shi wei bian.  2002 1
Hangzhou Shi (China) -- Economic conditions -- 2000- : 2012 Hangzhou jin rong fa zhan bao gao = Financial development report of Hangzhou 2012 / Hangzhou Shi ren min zheng fu jin rong gong zuo ban gong shi bian.  2012 1
Hangzhou Shi (China) -- Economic conditions -- Periodicals. : Hangzhou du shi quan fa zhan bao gao.    1
Hangzhou Shi (China) -- Economic policy -- 2000- : 2012 Hangzhou jin rong fa zhan bao gao = Financial development report of Hangzhou 2012 / Hangzhou Shi ren min zheng fu jin rong gong zuo ban gong shi bian.  2012 1
Hangzhou Shi (China) -- History.   15
Hangzhou Shi (China) -- History -- 20th century. : Hangzhou wen shi cong bian / Hangzhou Shi zheng xie wen shi wei bian.  2002 1
Hangzhou Shi (China) -- History -- Anecdotes. : Qiantang yi shi jiao jian kao yuan / (Yuan) Liu Yiqing zhuan ; Wang Ruilai jiao jian kao yuan.  2016 1
Hangzhou Shi (China) -- History -- Chronology. : Nan Song Lin'an da shi ji / Fang Jianxin zhu.  2008 1
Hangzhou Shi (China) -- In literature.   2
Hangzhou Shi (China) -- Politics and government -- 20th century. : Hangzhou wen shi cong bian / Hangzhou Shi zheng xie wen shi wei bian.  2002 1
Hangzhou Shi (China) -- Religion. : Hangzhou min zu, zong jiao zhi / "Hangzhou min zu, zong jiao zhi" bian zuan wei yuan hui bian zhu.  2010 1
Hangzhou Shi (China) -- Social conditions -- Periodicals. : Hangzhou du shi quan fa zhan bao gao.    1
Hangzhou Shi (China) -- Social life and customs.   3
Chinese poetry -- China -- Hangzhou Shi. : Hangzhou yun he gu shi ci xuan ping / Yan Jun, Hu Xin'ai.  2006 1
City planning -- China -- Hangzhou Shi. : Zhongguo cheng shi guan li yan jiu : yi Hangzhou Shi wei li = China's urban administration : a case study in Hangzhou / zhu bian Yang Xubiao ; fu zhu bian He Rongkun ... [et al.].  2005 1
Dwellings -- China -- Hangzhou Shi. : Hangzhou ming ren ming ju / [Hangzhou Shi zheng xie wen shi zi liao wei yuan hui bian ; zhu bian Song Tao].  2006 1
Educational mobility -- China -- Hangzhou Shi. : Shi chang guo du qi Zhongguo da cheng shi ju min de she hui liu dong : dui Wuhan Shi, Hangzhou Shi 2766 ming cheng shi ju min de diao cha yu fen xi / Chen Huizhong deng zhu.  2012 1
Ethnology -- China -- Hangzhou Shi. : Hangzhou min zu, zong jiao zhi / "Hangzhou min zu, zong jiao zhi" bian zuan wei yuan hui bian zhu.  2010 1
Excavations (Archaeology) -- China -- Hangzhou Shi.   8
Excavations (Archaeology) -- China -- Hangzhou Shi -- Exhibitions. : Shan qi yue hun : Chailing Shan tu dun mu kao gu fa jue cheng guo zhan / Xiaoshan bo wu guan bian zhu.  2013 1
Hangzhou shi fan da xue -- Study and teaching -- Periodicals. : Hangzhou shi fan da xue xue bao. She hui ke xue ban [electronic resource] . Journal of Hangzhou Normal University. Social sciences edition.    1
Finance -- China -- Hangzhou Shi. : 2012 Hangzhou jin rong fa zhan bao gao = Financial development report of Hangzhou 2012 / Hangzhou Shi ren min zheng fu jin rong gong zuo ban gong shi bian.  2012 1
Finance -- China -- Hangzhou Shi -- Periodicals. : Hangzhou jin rong fa zhan bao gao.    1
Gardens -- China -- Hangzhou Shi. : Yuan lin wen wu tong ji nian jian 1949-1984 / Hangzhou Shi yuan lin wen wu guan li ju tong ji nian jian bian xie zu.  1985 1
Historic buildings -- China -- Hangzhou Shi. : Gu du Kaifeng yu Hangzhou / Li Luke bian zhu.  2012 1
Historic gardens -- China -- Hangzhou Shi. : Yuan lin wen wu tong ji nian jian 1949-1984 / Hangzhou Shi yuan lin wen wu guan li ju tong ji nian jian bian xie zu.  1985 1
Inland water transportation -- China -- Hangzhou Shi -- Poetry. : Hangzhou yun he gu shi ci xuan ping / Yan Jun, Hu Xin'ai.  2006 1
Kilns -- China -- Hangzhou Shi. : Nan Song Hangzhou xiu nei si guan yao yan jiu : hui tai, hui bai tai, bai tai ji fang ming yao xi lie ci zhuan ti = Study on southern Song Xiuneisi imperial kilns Hangzhou : monograph on grey, grayish white and white paste Guan wares and others imitations of famous kilns = Nansō no Kōshū no shūnaishi no kanʼyō ni tsuite : kanʼyō seiji no hairotai, kaihakutai hakutai oyobi meiyō jiki kanʼyō bōsaku o tēmani / Ma Yichao zhu.  2006 1
Martial arts -- China -- Hangzhou Shi. : Wuchang shi ba ban wu yi / Xu Chuhao, Ye Huaxing bian zhu.  2015 1
Museum -- China -- Hangzhou Shi -- Designs and plans. : Zhongguo cha ye bo wu guan : cha bo ji ben chen lie tiao zheng gai zao fang an she ji = China national tea museum : cha bo ji ben chen lie tiao zheng gai zao fang an she ji.    1
Names, Geographical -- China -- Hangzhou Shi. : Hangzhou shi di ming zhi / Hangzhou shi di ming wei yuan hui ban gong shi.  1990 1
Occupational mobility -- China -- Hangzhou Shi. : Shi chang guo du qi Zhongguo da cheng shi ju min de she hui liu dong : dui Wuhan Shi, Hangzhou Shi 2766 ming cheng shi ju min de diao cha yu fen xi / Chen Huizhong deng zhu.  2012 1
Piers -- China -- Hangzhou Shi. : Hangzhou yun he qiao chuan ma tou / zhu bian Chen Shu.  2006 1
Porcelain, Chinese -- China -- Hangzhou Shi. : Nan Song Hangzhou xiu nei si guan yao yan jiu : hui tai, hui bai tai, bai tai ji fang ming yao xi lie ci zhuan ti = Study on southern Song Xiuneisi imperial kilns Hangzhou : monograph on grey, grayish white and white paste Guan wares and others imitations of famous kilns = Nansō no Kōshū no shūnaishi no kanʼyō ni tsuite : kanʼyō seiji no hairotai, kaihakutai hakutai oyobi meiyō jiki kanʼyō bōsaku o tēmani / Ma Yichao zhu.  2006 1
River engineering -- China -- Hangzhou Shi -- History. : Hangzhou yun he li shi yan jiu / [zhu bian Chen Shu].  2006 1
Roads -- China -- Hangzhou Shi. : Hangzhou lao jie xiang di tu / Liu Xiaowei zhu.  2005 1
Sculpture, Chinese -- China -- Hangzhou Shi. : Han cang gui bao : Hangzhou fei lai feng zao xiang yan jiu / Lai Tianbing zhu = Treasures of Sino-Tibetan art : a study on the sculptures at Feilaifeng in Hangzhou / by Lai Tianbing.  2015 1
Social mobility -- China -- Hangzhou Shi. : Shi chang guo du qi Zhongguo da cheng shi ju min de she hui liu dong : dui Wuhan Shi, Hangzhou Shi 2766 ming cheng shi ju min de diao cha yu fen xi / Chen Huizhong deng zhu.  2012 1
Stone pagodas -- China -- Hangzhou Shi. : Ling yin si liang shi ta liang jing chuang xian zhuang diao cha yu ce hui bao gao / Hangzhou Shi yuan lin wen wu ju Lin Ying guan li chu (Hangzhou hua pu) bian zhu ; Tang Yuli zhu bian.  2015 1
Streets -- China -- Hangzhou Shi.   2
Sustainable architecture -- China -- Hangzhou Shi -- Design and construction -- Congresses. : Ke chi xu jian zhu she ji yu ji shu : Hangzhou ji Xianggang shi li / zhu bian Wang Zhu ... [et al.] = Green building design and technologies : experiences in Hangzhou and Hong Kong / editors Wang Zhu ... [et al.].  2008 1
Sustainable buildings -- China -- Hangzhou Shi -- Design and construction -- Congresses. : Ke chi xu jian zhu she ji yu ji shu : Hangzhou ji Xianggang shi li / zhu bian Wang Zhu ... [et al.] = Green building design and technologies : experiences in Hangzhou and Hong Kong / editors Wang Zhu ... [et al.].  2008 1
Tombs -- China -- Hangzhou Shi.   4
Vernacular architecture -- China -- Hangzhou Shi -- History. : Gu du Kaifeng yu Hangzhou / Li Luke bian zhu.  2012 1
Waterways -- China -- Hangzhou Shi -- History. : Hangzhou yun he li shi yan jiu / [zhu bian Chen Shu].  2006 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next